LT | EN
   
 
Staklių ir įrengimų aptarnavimo valdymo sistema Klauskite
 
    

Duomenų bazės sukūrimas

Programos diegimo metu įvedami duomenis ir sukuriama duomenų bazė susidedanti iš:

1)     Aptarnaujamų įrengimų sąrašo. Jei per AIVA programa vykdomas gamybos valdymas, tai aptarnaujami įrengimai yra tie patys, kurie yra įvedami gamybinių operacijų aprašymui.

2)     Aptarnaujamų įrengimų atsarginių detalių ir aptarnavimo-remonto darbų katalogo

3)     Tiekėjų katalogo

4)     Darbuotojų žinyno

 

Aptarnaujamų įrengimų, jų atsarginių detalių bei aptarnavimo darbų Kataloge sukuriamos grupės:

·        aptarnaujamų įrengimų. Šioje grupėje įvedami aptarnaujamų įrengimų pavadinimai. Įrengimams priskiriami iš Katalogo jiems atlikti reikalingi periodiniai aptarnavimo darbai, detalės ir medžiagos

·        atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų, kuriame įvedamos ar importuojamos naudojamos įrengimų aptarnavimui ir remontui detalės, bei eksploatacinės medžiagos

·        aptarnavimo ir remonto darbų, kuriame įvedami įrengimų aptarnavimo darbų pavadinimai, jų planinės trukmės, darbų įkainiai. Jei darbą atlieka kita įmonė, tada ji priskiriama prie šio darbo pasirenkant iš Tiekėjų katalogo

 

Tiekėjų kataloge įvedami visi galimi detalių tiekėjai bei pagal sutartis aptarnaujančios įrengimus įmonės

Darbuotojų žinyne įvedami darbuotojai, kurie aptarnauja įrengimus

 

Įrengimų aptarnavimas ir aptarnavimo  plano sudarymas

Įrengimų aptarnavimo planą galima sudaryti arba iš anksto arba palaipsniui-po kiekvieno atlikto aptarnavimo darbo pažymint kada planuojamas sekantis tos įrangos aptarnavimas.

Įrengimo remonto-aptarnavimo darbų registracija ir vykdymas

Įrengimo remonto darbų registracija vykdoma šia tvarka:

  • Pasirenkame iš katalogo įrengimą reikalinga remontuoti, aptarnauti ar šalinti gedimą.
  • Registruojame užsakymą remontui.
  • Pasirenkame įrengimą. Jei registruojamas gedimas, įvedame gedimo aprašymą.   Pasirenkame norimą atlikti darbą- aptarnavimas, gedimo šalinimas, remontas.
  • Perduodame užsakymą vykdymui,-darbų atlikimui.

Vykdytojo priskyrimas remonto darbams

Užsakymų perduotų vykdymui sąraše parodomi įrengimai ir jiems atlikti reikalingi darbai.

Darbų vadovas šiems darbams vykdyti paskiria vykdytojus, pasirinkdamas juos iš darbuotojų žinyno.

Vykdytojui užduotį darbų vykdymui galima pranešti žodžiu, atspausdinti paskyrą arba perduoti pranešimą į jo išmanųjį telefoną (tam pas darbuotoją telefone turi būti aplikacija).

Priskirtas vykdytojas užsakymų darbams sąrašo mato jam priskirtus užsakymus , įrengimus, įrengimo remonto darbus bei detales. Jei diagnostikos metu ar išardęs įrengimą jis pamato, kad reikalingos naujos detalės, jis gali papildyti užsakymą. Papildytas užsakymas iš naujo patvirtinamas ir perduodamas detalių tiekimui.

Detalių užsakymas remontui ir gavimo registracija (pajamavimas į sandėlį)

Iš remonto užsakymo detalių tiekimui, programa leidžia performuoti užsakymus tiekėjams, suformuoja laiškus tiekėjams ,kurie išsiunčiami tiesiai iš programos.

Gavus detales, pasirenkamas siųstas užsakymas ir iš jo duomenų detalės užpajamuojamos, todėl nebereikia iš naujo įvesti informacijos. Be to, programa parodo ,kuriam remonto užsakymui, buvo užsakytos detalės.

Detalių perdavimas  remontui

Tam kad pasiimti detales įrengimo remontui pasirenkamas užsakymas remontui, o programa automatiškai pasirenka jam užsakytas detales.

Atspausdinus važtaraštį detalių paėmimui iš sandėlio jos automatiškai, priklausomai nuo pasirinkimo, arba perkeliamos į kitą-remonto, sandėlį arba nurašomos įrengimo remontui.

Darbų atlikimo registravimas

Remontininkas pasiėmęs detales atlieka užsakyme numatytus remonto darbus ir registruoja jų pabaigą įvesdama darbų atlikimo datą ir trukmę.

Užsakymo įvykdymo  registravimas

Užsakymo įvykdymas registruojant duodant komanda iš užsakymo atspausdinti remonto aktą, kuriame parodomas įrengimas ir jam nurašytos detalės bei atlikti darbai

Periodiškai pasikartojančio įrengimo remonto užsakymo sukūrimas atikus remontą

Jei įrengimą reikalinga periodiškai aptarnauti pakeičiant tam tikras detales ir atliekant kitus darbus, tada pabaigus jo remontą užsakymas programoje padaromas „Periodiniu“, nurodant kada turi būti atliktas sekantis remontas ir kiek po to kartų jis turi pasikartoti.

Periodinio užsakymo remontui automatinis suformavimas atėjus nustatytai datai

Jie prie atlikto užsakymo buvo įvesti duomenys, kada jis turi pasikartoti,  programa atėjus suplanuotai datai parodo naujame periodinių užsakymų sąraše šį užsakymą. (Galima ir iš anksto pasižiūrėti pasirinkus bet kurį mėnesį, kas tą mėnesį yra suplanuota.).

Pasirinkus planinį užsakymą, galima jį perduoti vykdymui, po ko užsakymas atsiras vykdomų užsakymų sąraše ir toliau su juo bus dirbama kaip aprašyta anksčiau nuo p. 2.2.

Ataskaitos

Atliktų remonto užsakymų ataskaita

Programa parodo kokie buvo atlikti remontai per pasirinkta periodą, kokie kiekvienam remontui buvo atlikti darbai, kas juos atliko, kokios buvo panaudotos detalės darbams. Darbus galima atfiltruoti pagal pasirinktą vykdytoją arba pagal pasirinktą įrengimą.

Detalių ataskaitos

Programa suformuoja detalių gavimo, išdavimo ir likučių sandėliuose  ataskaitas.

Vykdytojų atliktų darbų ataskaitos (galimas ir premijų paskaičiavimas pagal atliktų darbų įkainius)

Programa parodo kokius darbus kokie darbuotojai atliko per pasirinktą periodą.

Jei remonto darbams yra numatyti žinyne darbų įkainiai, programa automatiškai paskaičiuoja ir išveda ataskaitą, kiek kokiam remontininkui reikia apmokėti už atliktus darbus

 

Kitos programos funkcijos

Detalių užsakymas sandėlio papildymui

Detales galima užsakyti ir iš anksto. Tam programoje yra numatyti du metodai-vienas peržiūrint sandėlio kiekius ir iš praktikos užsakant tam tikras detales, kurios gali būti reikalingos ateityje.

Kitas metodas-pradžioje į žinyną kiekvienai detalei ar medžiagai, įvedamos minimalios ir maksimalios kiekio reikšmės. Tada periodiškai duodama komanda programai paskaičiuoti ar nėra tokių detalių, kurių sandėlyje žemiau normos, programa suradusi tokias detales paskaičiuoja kiek trūksta jų iki maksimalios normos ir suformuoja užsakymus tiekėjams.

Kad būtų lengviau suformuoti užsakymą, prie detalių žinyne saugomi tiekėjai, iš kurių tos detalės gali būti įsigyjamos.

.

 

 

 
Funkcijos
Gamybos valdymas Pasirinktų staklių gedimų, atliktų darbų ir panaudotų detalių ataskaita
Staklių aptarnavimo ir remonto išlaidų ataskaita
Staklių gedimų dinamikos ataskaita grafikas už pasirinkta periodą
Staklių gedimų registracija gamyboje ir užsakymo perdavimas vykdymui
Staklių metinio aptarnavimo plano sudarymas
Staklių periodinių aptarnavimo darbų ir gedimų remonto darbų valdymas

Atgal
 
© 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt