LT | EN
   
 
Prekių apskaitos sistema Klauskite
 
    

Programa AIVA 9001  leidžia pajamuoti gautas į sandėlius prekes, išduoti prekes spausdinant PVM sąskaitas-faktūras ir važtaraščius, grąžinti prekes tiekėjams ir priimti grąžinamas prekes iš klientų, perkelti prekes iš sandėlio į sandėlį, apiforminant reikiamus dokumentus, bei vesti įmonės prekių apskaitą gaunant visas reikalingas ataskaitas apie prekių judėjimą, likučius, skolas ir kt.

 

Pagrindinės programos funkcijos (pagal programos meniu punktus) yra sekančios:

Pajamavimas

          Laisvas, neužsakytoms prekėms

          Pagal užsakymus tiekėjams

          Faktūroms, kurioms buvo išrašytos prekės su 0 kiekiu

Pajamavimo dokumentai

          PVM sąskaitos faktūros/važtaraščiai:

          Pagal klientų užsakymus

          Pagal važtaraščius

          Sąrašas

          Anuliuotų faktūrų sąrašas

Prekių grąžinimas:

          Prekių grąžinimas tiekėjams

          Prekių grąžinimo tiekėjams sąrašas

          Prekių  grąžinimas iš pirkėjų

          Prekių grąžinimo iš pirkėjų sąrašas

Prekių perkėlimas ir nurašymas (pav. eksploatacinių medžiagų):

          Prekių parinkimas

          Prekių perkėlimo sąrašas

          Prekių atidavimo kontrolė

Sandėlio ataskaitos:

          Bendra ataskaita

          Pajamavimo ataskaita (skolos tiekėjams)

          Išlaidavimo ataskaita

          Materialinių vertybių likučiai

          Parduotuvės (Salono) pardavimai

          Išduotos prekės per kasą be sąskaitos faktūros

Prekių normų sandėlyje įvedimas (panaudojamas programos tiekimo dalyje automatiniam užsakymų tiekėjams formavimui.

Prekių išdavimas, kartu  spausdinant (jei reikia)  PVM sąskaitą -faktūrą ir įvedant apmokėjimą.

 

Užpajamuotoms prekėms ir gaminiams galima atsispausdinti lipdukus su brūkšniniais kodais. Parduodant ar išduodant iš sandėlio prekes galime prekes skenuoti jų surinkimui į faktūrą.

 

Prekių sandėlio likučiai parodomi ne tik sandėlio ataskaitose, bet ir programos pardavimų dalyje,-prekių kataloge ,  programos tiekimo dalyje,- užsakant prekes iš tiekėjų, programos gamybinėje dalyje,- perduodant prekes į gamybą užsakymų vykdymui. Tokia operatyvi sandėlio likučių informacija labai palengvina pardavimo, tiekimo ir gamybos funkcijų vykdymą.

 

Programa AIVA 9001  leidžia žymiai sutaupyti darbo sąnaudas prekių apskaitai, kadangi duomenis į duomenų bazę įvedami tik vieną kartą, o toliau jie tik perduodami iš vienos funkcijos į kitą.

Kartu programa palengvina prekių atsargų valdymą ir pardavimą, kadangi įmonės vadovai ir pardavėjai turi aktualią informaciją apie esamas prekių atsargas.

Tokios galimybės labai padidina įmonės sandėlių ir parduotuvių valdymo efektyvumą, leidžia greičiau aptarnauti pirkėjus.

 

Programa gali dirbti su duomenų baze ir per internetą, todėl ypač programa AIVA 9001 gali būti naudinga įmonėms,kurios turi geografiškai nutolusias nuo centrinio ofiso parduotuves ir sandėlius.Dirbant per Internetą su viena duomenų bazę galima pajamuoti prekes į toli vienas nuo kito esančius sandėlius ir parduotuves,realiame laike matyti likučius kiekviename tokiame sandėlyje ir parduotuvėje.

 
Funkcijos
Katalogo modulis Katalogo įvedimo ir redagavimo modulis
Prekių ir medžiagų kainininkų bei jų sandėlio likučių importo iš EXEL failų modulis
Kasų parduotuvėms moduliai Prekių pardavimo parduotuvėje per kasos aparatus panaudojant barkodų nuskaitytuvus programos modulis su papildomomis logistikos , kainų parinkimo, paieškos ir kt. funkcijomis
Sandėlių valdymas PVM sąskaitų faktūrų duomenų eksporto mokesčių inspekcijos i.SAF modulis
Važtaraščių failo suformavimo perdavimui į mokesčių inspekcijos i.MAS sistemą modulis
Pajamavimas Iš katalogo
Pajamavimas iš klientų ir padalinių užsakymų
Pajamavimas iš užsakymų tiekėjams ir subrangovams
Pajamavime papildomų kodų įvedimas ir prekių paiešką pagal prekės visus kodus
Klientų užsakymų sąrašas su PVM sąskaitos faktūros/važtaračio formavimu iš kliento užsakymo duomenų ir prekių nurašymu iš sandėlio
PVM sąskaitos-faktūros formavimas pagal prekių išvežimo važtaraščius
Kliento užsakytų prekių vidinis perkėlimas iš kliento užsakymo į kliento sandėlį konsignacijai
Perkėlimas iš centrinio sandėlio į parduotuvės, užsakiusios prekes, sandėlį per tarpinį virtualų autotransporto sandėlį, pagal parduotuvės užsakymą
Prekių ir medžiagų vidinio perkėlimo tarp sandėlių bei nurašymo modulis
Medžiagų grąžinimo valdymas iš gamybos
Sandėlio išlaidavimo, pajamavimo likučių ir bendra ataskaitos
Prekių logistikos valdymas klientų užsakymams vykdyti tarp parduotuvių
Prekių logistikos valdymas tarp centrinio sandėlio ir parduotuvių pagal klientų ir vidinius parduotuvių užsakymus
Inventorizacijos naudojant kaupiklį aplikacija
Prekių pajamavimas kaupiklio pagalba skenuojant, prekių barkodus
Prekių priėmimas į sandėlį -pajamavimas ir sandėlio vietos priskyrimas, skenuojant prekės barkodą kaupikliu
Prekių surinkimas kliento užsakymui paslaugos komplektavimui kaupiklių skeneriu skenuojant prekės barkodą parodant prekių vietą sandėlyje
Didmeninės prekybos prekių užsakymo ir perdavimo valdymas konsignacijai į klientų sandėlius
Gautų konsignacijai prekių apskaitos ir atsiskaitymo valdymo sistema
Sandėlio prekių ataskaita pagal vietas
Minimalių ir maksimalių prekių ir medžiagų likučių normų įvedimas pagal sandėlius
Gautų medžiagų pakuočių ir išvežamų gaminių pakuočių svorių ataskaita už mėnesį
Intrastat ataskaita
Gamybos valdymas Vidinių gamybinių užsakymų suformavimas rankiniu būdu pasirenkant gaminius iš katalogo
Komplektuojamų gaminių perduotų vykdymui užsakymų planas su komplektacijos valdymu- trūkstamų dalių perdavimas gamybai ir tiekimui, paskyrų komplektavimui spausdinimas, komplektacijos nurašymas į gaminio savikaina ir gaminių pajamavimas
Žinynai ir vartotojai AIVA Vartotojų administravimo ir žinynų modulis

Atgal
 
© 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt