Paprasti barkodų skeneriai, kaupikliai skeneriai ir RFID skeneriai vis plačiau naudojami įvairiose įmonėse. Jie gali Jums padėti greičiau užpajamuoti gautas medžiagas, atrinkti reikalingas užsakymų gamybai medžiagas ir jas nurašyti užsakymui, perkelti iš gamybos darbo vietų į stelažus pagamintus po kiekvienos gamybos operacijos ruošinius, perkelti pusgaminius iš vieno sandėlio į kitą nurodant kurioje vietoje padėti pusgaminiai, surinkti pagamintą produkciją pagal kliento užsakymus išvežimui, padėti atlikti nebaigtos gamybos ir sandėlio medžiagų bei pagamintos produkcijos inventorizaciją. Šie sprendimai mažina valdymo darbo sąnaudas ir padeda išvengti klaidų.

Aukščiau paveikslėlyje parodyti ir kiti galimi skenerių panaudojimo variantai gamybos įmonėse. ( žr. https://www.scandit.com/industries/manufacturing ) .

Paprastų, laidinių ir belaidžių skenerių panaudojimas paprastai reikalauja tik santykinai nedidelio papildomo funkcionalumo verslo valdymo programoje. Tuo tarpu kad panaudoti kaupiklius skenerius reikalingos tam tikslui sukurtos programėlės arba, kitaip, aplikacijos, kurios ima pradinius duomenis iš verslo valdymo programos duomenų bazės ir į ją įrašo rezultatus.

Aplikacijų realizacija priklauso nuo operacinės sistemos, kuri naudojama kaupiklyje skeneryje. Paskutiniu metu paplito kaupikliai skeneriai su Androido operacine sistema, kuri naudojama ir išmaniuosiuose telefonuose. Išmanieji telefonai taip pat gali būti panaudojami skenavimui, tačiau jie turi du trūkumus- neatsparūs mechaniniams poveikiams, bei lėčiau skenuoja ir labiau tiktų i skenuoti reikia labai retai.

 Žemiau trumpai aptarsime kaip gamybos įmonėse geriau galima panaudoti paprastus laidinius skenerius ir kaupiklius skenerius.

1. Skenerių panaudojimas medžiagų pajamavimui

No alt text provided for this image

Kai kuriuose programose, kaip pav., AIVA programoje, medžiagų pajamavimas gali būti vykdomas pasirinkus per programą siųstus užsakymus tiekėjams. Kadangi užsakyme tiekėjui jau yra visi tie patys duomenis, kurie reikalingi gautų prekių pajamavimui, todėl jų nereikia iš naujo įvesti nei ranka nei skenuojant.

Tačiau užsakymai tiekėjams per programą daromi ne visada. Be to, net ir jei pajamuojama pagal užsakymus tiekėjams atsiranda poreikis skenuojant  greičiau patikrinti ar gautos tos prekės kurios buvo užsakytos.  

 Kaip galima geriau panaudoti skenerius  pajamuojant  medžiagas priklauso nuo kelių faktorių:

1)    Kaip pajamuojamos medžiagos buvo gautos:

a)    Ar pagal iš anksto siųstą užsakymą

b)    Ar nupirktos parduotuvėje be išankstinio užsakymo

2)    Ar duomenų bazėje jau yra informacija apie nupirktas medžiagas:

a)    Ar yra ir pavadinimai ir barkodai

b)    Ar yra tik pavadinimai

c)     Ar nėra iš viso jokios informacijos, t.y. medžiaga nupirkta pirmą kartą ir nebuvo dar nė karto užsakyta per programą

3)    Kokie yra pajamuojamų medžiagų gabaritai:

a)    Ar nedideli ir jas nesunkiai galima atsinešti skenavimui prie kompiuterio

b)    Ar dideli ir jų negalima ar nepatogu būtų atsinešti prie kompiuterio skenavimui.

1.1. Gautų medžiagų pajamavimas skenuojant

Tiems retai pasitaikantiems atvejams kai medžiagos (prekes) nuperkamos nuvažiavus į parduotuvę  be iš anksto siųsto užsakymo ir duomenų bazėje yra įrašyti prekių barkodai, galima užpajamuoti prekes skenuojant paprastu skeneriu jų barkodus.

Pagal nuskenuotą barkodą programa suranda duomenų bazėje prekes ir sudaro prekių sąrašą pajamavimui. Darbuotojui tereikia tik pasirinkti tiekėją. Jei gavome kelias su tais pačiais barkodais prekes, tai galima įrašyti kiekį. Jei kai kurios gautos prekės anksčiau neturėjo bazėje barkodo arba iš vis nebuvo bazėje, galima jas surasti pagal pavadinimą arba naujai įrašyti į bazę.

 Jei prekes nepatogu atsinešti prie kompiuterio galima naudoti belaidį skenerį, kuris dirba per atstumą. Nuskenavus visas prekes ateiname prie kompiuterio ir patvirtiname pajamavimą. Tik problema, kad jei ne visos prekės turi barkodus, jos nepateks į pajamavimo sąrašą. Be to, jei tokiais pat barkodais gautos keliolika vnt. prekių, tai reikės priėjus prie kompiuterio įvesti jų kiekį kad neskenuoti daug kartų.

Todėl tais  atvejais geriau būtų naudoti kaupiklį skenerį ir kurti jam programėlę- aplikaciją, kuri parodytų ar nuskenuotos prekės barkodas buvo duomenų bazėje ir programa ją įtraukė į pajamavimo sąrašą. Jei įtraukė,- tada būtų galima įrašyti koks kiekis gautas. Neįtrauktas skenuojant prekes būtų galima atidėti į šoną ir pabaigus skenavimą užpajamuoti per programą. Jei prekės gautos pirmą kartą tada būtų įvedami dar ir pavadinimai.

1.2. Prekių gavimo sutikrinimas skenuojant

 Tai atvejais kai reikia užpajamuoti iš karto daug prekių pozicijų ir nors jei prekės buvo užsakytos per programą nereikia įvesti jų duomenų, bet gavimo sutikrinimui akimis  reikia sugaišti nemažai laiko. Tuo atveju pajamavimo proceso pagreitinimui, jei prekės turi barkodus, prekių gavimo sutikrinimui su užsakymu tikslinga  naudoti barkodų skenavimą.

Sutikrinti galima tiek paprastu skeneriu-jei prekes galima atsinešti prie kompiuterio. Priešingu atveju reikia programuoti kaupiklio skenerio programėlę gavimo sutikrinimui.

 1.3. Prekių barkodų įvedimas į duomenų bazę pajamuojant

Tais atvejais, kai užsakytos per sistemą gautos prekės turi barkodus, o programos duomenų bazėje jų nėra, jas būtų galima įvesti nuskenavus prekės lipduką su barkodu. Jei galima prekes atsinešti ir skenuoti prie kompiuterio, tada reikalingas tokios funkcijos programavimas prekių pajamavimo formoje.

Jei gautų į sandėlį prekių atsinešti prie kompiuterio sutikrinimui skeneriu nepatogu, tada reikia programuoti kaupiklio skenerio programėlę, kuri, pasirinkus užsakymą tiekėjui, parodys kokios prekės turi būti gautos, o pasirinkus ekrane iš sąrašo prekę ir nuskenavus jos barkodą, programėlė šį barkodą įrašys į pajamavimo dokumentą bei į medžiagų katalogą.

2. Skenerių panaudojimas medžiagų perdavimui į gamybą

No alt text provided for this image

 

AIVA gamybos valdymo programoje, reikalingas gamybos užsakymo įvykdymui medžiagas programa automatiškai atrenka iš sandėlio ir perduoda į gamybą.

 Tačiau kai kurias atvejais tikslinga šiam tikslui dar papildomai panaudoti ir skenerius.

Tokie skenerio panaudojimo atvejai gali būti keli:

1)    Kai kliento užsakyme nenurodyta tiksliai kokias medžiagas panaudoti ir tai paliekama gamybos nuožiūrai. Pav. gaminant reklaminius stendus dažnai panaudojamos tokios medžiagos, kokios turo metu yra sandėlyje

2)    Kai reikalinga surasti sandėlyje ir sutikrinti ar tai numatyta užsakyme  ir perduoti ir reikia perduoti gamybai. Pav. granulių maišai plastiko gamyboje labai panašūs ir galima suklysti ir paimti ne tą, todėl čia skeneris gali padėti

3)    Kai reikalinga galimybė pasirinkti alternatyvą reikalingos gamybai medžiagos. Pav. jei užsakymo gamybai reikia tam tikro storio metalo lakšto, bet jo nėra galima pasirinkti  storesnio metalo lakštą ypač kai yra jo likutis, kuris pagal išmatavimus kaip tik tinka detalei išpjauti

4)    Kai reikia nustatyti kokiam gaminiui skirtas pagamintas pusgaminis. Pav., pagaminus detales mediniam nameliui joms atspausdinami barkodai su detalės informacija. Nuskenavus detalės barkodą programa parodo kokiam nameliui ji skirta ir jam gali būti priskirta iš karto nuskenavus namelio barkodą.

2.1. Medžiagų perdavimas užsakymo gamybai skenuojant medžiagos  barkodus

 Kai kliento užsakyme medžiagos nenurodytos, o gali būti laisvai gamybos meistro pasirenkamos iš sandėlio tuo atveju  patogu jas  perduoti į gamybą skenuojant fiziškai pasirinktos medžiagos barkodą.

Tam tikslui AIVA programoje realizuota skenavimo funkcija paprastu skeneriu.

Pasirinkus užsakymą gamybai ir po to nuskenavus fiziškai pasirinktos iš sandėlio medžiagos barkodą, programa suranda duomenų bazėje medžiagos pavadinimą, o darbuotojas įveda paimtos medžiagos kiekį, kurį programa nurašo gamybai, bei užpajamuoja naują medžiagos likutį, jei ne visą paimta medžiaga buvo panaudota gamybai. Pav. ne pilnas plastiko lakštas. Sekantį kartą paėmus tą patį lakšto likutį ir nuskenavus jo seną  barkodą, programa nurašys jau tą kiekį, kuris buvo likęs iš lakšto po pirmo jo panaudojimo.

2.2. Medžiagų surinkimo užsakymui tikrinimas barkodų skeneriu

 Tais atvejais, kai yra galimybė suklysti ir paimti iš sandėlio ne tą medžiagą, kurios reikia užsakymo gamybai, programa surinks iš sandėlio reikalingas medžiagas, tačiau jų galutinis perkėlimas į gamybą yra vykdomas ne iš karto, o kai medžiagų surinkimas patvirtinamas skeneriu.

 Programa parodo kokias medžiagas darbuotojas turi paimti iš sandėlio, o šiam nuskenavus paimtą medžiagą, ją pažymi perkėlimui. Kai visos reikalingos medžiagos nuskenuotos ir pažymėtos, tik tada, po darbuotojo komandos, programa jas perkelia į gamybą. Jei buvo nuskenuota ne ta medžiaga, programa jos neatžymi perkėlimui, o darbuotojas toliau ieško reikalingos  medžiagos skeneriu.

2.3. Medžiagų sutikrinimas ir surinkimas perdavimui į gamybą kaupiklių skeneriu

 Tais atvejais kai medžiagų gabaritai dideli ir jos randasi toliau, tam kad būtų lengviau surasti reikiamas medžiagas sandėlyje ir patikrinti ar pasirinkta reikiama medžiaga, patogu naudoti kaupiklius skenerius.

Kad kaupiklis skeneris „sužinotų“ kokių medžiagų reikia užsakymo įvykdymui, nuskenuojamas užsakymo barkodas. Šis barkodas gali būti arba atspausdintas arba parodytas ekrane. Pav., vienas klientas barkodą atspausdina užsakymo formoje, iškerpa ir klijuoja ant reikalingo pagaminti gaminio brėžinių. Kiti klientai spausdina barkodą paskyroje gamybinių operacijų registravimui skenuojant. Jei spausdinti barkodo nėra poreikio, tada jis gali būti parodomas ekrane prie užsakymo operacijų registracijos  formoje.

Nuskenavus užsakymo barkodą kaupikliu skeneriu jo ekrane programėlė parodo kokių ir kiek medžiagų reikia užsakymo gamybai. Tai pat parodo ir sandėlio vietą kur tos medžiagos yra.

Nuskenavus reikalingas medžiagas, po patvirtinimo, kaupiklio programa jas  nurašo užsakymo gamybai.

Jei numatyta kad darbuotojas gali pasirinkti kitas, negu nenurodytos užsakyme, medžiagas, tai tada, nuskenavus  tokias medžiagas, jos parodomos ekrane ir po patvirtinimo programėlė nurašo jas gamybai.

2.4. Pusgaminių perdavimas surinkimui skenuojant kaupiklių skeneriu

 Tam tikrais atvejais, kaip pav., medinių namelių detalių gamyboje, reikalinga patikrinti ar surinktos visos detalės. Tam tikslui galima panaudoti kaupiklius skenerius. Tam tikslui, pirmiausiai, reikalinga atspausdinti pagamintų pusgaminių barkodus. Lipdukai su pusgaminių-gaminio detalių, barkodais spausdinami kai darbininkas detalių gamybos plane ekrane paspaudžia atlikimo komandą. Tada programa užpajamuoja  pagamintą gaminių kiekį ir atspausdina lipdukus su barkodais. Lipduko barkode programa užkoduoja informaciją kas tai per detalė ir kokiam gaminiui jį skirta.

Surinkėjui fiziškai pasirinkus detalę ir kaupikliu skeneriu nuskenavus jos barkodą, kaupiklio programėlė pagal barkodą duomenų bazėje suranda detalės pavadinimą ir parodo kokiam užsakymui ji skirta.

 Fiziškai padėjus detalę surinkimui, tam kad sutikrinti kad tikrai detalė buvo padėta, dar nuskenuojamas ant užsakymo surinkimo lapo atspausdintas barkodas.

Nuo prieš tai aprašyto surinkimo varianto šis variantas skiriasi tuo, kad ankstesniame variante pirma skenuojamas užsakymo barkodas kad sužinoti kokių medžiagų jam reikia, o čia užsakymo barkodas skenuojamas pabaigoje, kad patvirtinti jog šiam užsakymui jau surinkta nuskenuota detalė.

Nuskenavus detales kaupikliu skeneriu, gamybos valdymo programoje surinkėjas mato kurios jau detalės surinktos, o kurių dar trūksta. Surinkus visas detales programa užpajamuoja gaminius ir paskaičiuoja jų gamybos savikainą.

3. Skenerių panaudojimas ruošinių, pusgaminių ir gaminių perkėlimui į stelažus ir sandėlius

No alt text provided for this image

 Gamybose kur tarp gamybos operacijų ir stadijų atsiranda ilgesni laiko tarpai, pagaminus ruošinius jie laikinai padedami į stelažus.  Perkelti ir užregistruoti į kokį stelažą ir kokią jo vietą buvo padėti ruošiniai gali pagelbėti kaupikliai skeneriai. 

Kaupiklius skenerius taip pat patogu panaudoti pusgaminių vidiniam  perkėlimas  iš vieno cecho į kitą.

3.1. Ruošinių perkėlimas kaupiklių skeneriu ir apskaita

 Gamyboje atlikus bet kurią tarpinę gamybos operaciją atsiranda  ruošinys. Kadangi tai tik tarpinis gamybos rezultatas, kuris po kitos operacijos pasikeis, tai ruošiniams neapsimoka spausdinti lipdukų su barkodais, o kai kuriems ruošiniams, kaip pav., metalo, ir nelabai įmanoma lipdukus ir priklijuoti.

AIVA programoje realizavome sprendimą, kaip neturint ruošinio lipduko su barkodu atlikti ruošinių perkėlimą skenuojant tam tikslui panaudojant paskyros gamybai barkodą.

Prieš pradedant detalių ar galutinio gaminio gamybą jiems atspausdinama paskyra su barkodu ir kita reikalinga gamybai informacija.

Darbininkas gavęs paskyrą nuskenuoja jos barkodą gamybos kompiuteryje, kur programa parodo kokią gamybos operacija jam reikia atlikti.

 Darbininkas, pradėjęs operaciją, paspaudžia pradžios komandą, o ją atlikęs,-pabaigos komandą, ir įrašo kokį kiekį atliko. Programa, jei buvo atlikta ne paskutinė operacija, automatiškai užpajamuoja ruošinius, o atlikus paskutinę operaciją-pusgaminius ar galutinius gaminius.

Tam kad perkelti ruošinius į stelažą sekančiai gamybos operacijai, kaupikliu skeneriu nuskenuojamas paskyros barkodas bei barkodas stelažo vietos, į kurią padedamas ruošinys.

Kaupiklio programa suranda koks tuo metu ruošinys buvo užpajamuotas ir jį perkelia iš gamybos sandėlio į pasirinktą stelažą- sandėlį, kartu įrašydama prie užsakymo stelažo vietą kur padėtas ruošinys.

Jei atliekant bet kurią sekančią operaciją ne visas kiekis pusgaminių buvo pagamintas ir vienu metu atsirado ruošinių, kurie buvo pagaminti pav., po pirmos operacijos ir po sekančios operacijos, tada kaupiklio ekrane darbininkas gali pasirinkti kuriuos ruošinius jis perkels.

Analogiškai vyksta perkėlimas ir pagaminto ir užpajamuoto pusgaminio ar galutinio gaminio.

Tam kad darbininkai stelažuose greičiau galėtų surasti reikiamą ruošinį savo operacijos atlikimui sukurta stelažams ataskaita, kuri gali būti rodoma ekrane pakabintame prie stelažo. Ataskaita automatiškai pastoviai atsinaujina, todėl joje visą laiką matoma aktuali informacija.

Kai darbininkas pasiimtam ruošiniui užregistruoja savo  gamybos operacijos atlikimą , programa šį ruošinį automatiškai nurašo ir jis neberodomas stelažo ataskaitoje.

3.2. Pagamintų pusgaminių perkėlimas iš gamybos (sandėlio) į kito sandėlio stelažą skenuojant išmaniuoju telefonu

 Pagamintų pusgaminių perkėlimą juos pagaminus perkėlimą skenuojant paskyros barkodą ir stelažo vietos barkodą galima padaryti ir per AIVA išmaniojo telefono aplikaciją.


4. Pagamintos produkcijos rezervavimas išvežimui kaupikliu skeneriu

No alt text provided for this image

AIVA programa pati patikrina ar visi pagaminti kliento užsakymui gaminiai yra sandėlyje ir automatiškai surenka juos sąskaitos ar važtaraščio spausdinimui. Atspausdinus sąskaitą, programa nurašo surinktus gaminius iš sandėlio.

 Tačiau kartais reikalinga iš anksto, dar prieš spausdinant sąskaitą, surinkti bei patikrinti fiziškai ar visi užsakymo gaminiai surinkti ir paruošti išvežimui.

Tam tikslui gali pagelbėti skeneriai. Kad panaudoti skenerius išvežimo sutikrinimui pajamuojant pagamintą produkciją, AIVA programa suformuoja ir atspausdina lipdukus su barkodais. Lipdukai gali būti atspausdinti tiek kiekvienam gaminiui atskirai tiek pirminei, pav., dėžei, tiek antrinei, pav., padėklui, pakuotėms.

 4.1. Išvežamų pozicijų sutikrinimas skeneriu

 AIVA programoje pasirinkus kliento užsakymą, programa automatiškai surenka iš sandėlio jau pagamintus ir užpajamuotus gaminius iš sandėlio.

Tam kad fiziškai sutikrinti ar visus užsakytus gaminius surinkome išvežimui, prieš spausdinant faktūrą, paprastu skeneriu skenuojame gaminių barkodus. Jei nuskenavome teisingo gaminio barkodą tada programa jį įtraukia į sąskaitą, jei ne to gaminio-tada neįtraukia.

Nuskenavus visus reikalingus užsakymo gaminius programa atspausdina faktūrą ir nurašo gaminius iš sandėlio.

4.2. Užsakymo gaminių surinkimas, sutikrinimas ir rezervavimas išvežimui kaupikliu skeneriu

 Tam kad surinkti užsakytą produkciją išvežimui, pradžioje kaupiklio skenerio ekrane pasirenkame kliento  užsakymą. Kaupiklio programėlė ekrane parodo kokius gaminius reikalinga surinkti.

Nuskenavus reikalingo gaminio barkodą, programa jį rezervuoja išvežimui.

Atėjus laikui gaminius išvežti ir atspausdinti sąskaitą- faktūra, pasirenkamas programoje  užsakymas, o programa suformuoja sąskaitą- faktūrą ir nurašo iš sandėlio rezervuotus gaminius.


 5. Kaupiklių skenerių panaudojimas inventorizacijai gamyboje

No alt text provided for this image

 Inventorizacija gali reikti atlikti tiek medžiagų bei gatavos produkcijos sandėliuose, tiek nebaigtos produkcijos gamyboje.

Inventorizacijos atlikimui galima panaudoti kaupiklius skenerius bei išmaniuosius telefonus su Aiva inventorizacijos programėle.

5.1. Nebaigtos gamybos inventorizacija skenuojant gamybos paskyrų barkodus išmaniuoju telefonu

Pusgaminių inventorizacijai nebaigtoje gamyboje realizuota programėlė išmaniajam telefonui.

Kadangi pusgaminiams retai kada spausdinami lipdukai su barkodais, tai vietoje jų panaudojamos barkodai atspausdinti užsakymų  paskyrose gamybai. Šios paskyros naudojamos gamyboje operacijų vykdymo registracijai skenuojant paskyroje operacijų barkodus.  

Inventorizuojant pusgaminius pagamintus pagal šias paskyras,  skenuojant paskyrų barkodai telefonu. Telefono  programėlė pagal paskyros barkodą suranda duomenų bazėje užpajamuotą pusgaminį ir įrašo į inventorizacijos ataskaitą, kurioje  gauti skenuojant skaičiai palyginami su sandėlio likučių ataskaitoje esančiais skaičiais.

5.2. Pagamintos produkcijos ir medžiagų sandėlio inventorizacija išmaniuoju telefonu

 Inventorizacijai vykdoma per web ataskaitą, kurioje rodomos jau  padarytos inventorizacijas ir galima užregistruoti naują inventorizaciją.

Pasirinkus telefone jau ataskaitoje užregistruotą inventorizaciją, skeenuojame prekių barkodus.  Nuskenuotas prekes  programėlė įrašo į duomenų bazę. Web ataskaita atsinaujina ir parodo kur yra medžiagų ar produktų sandėlio trūkumas o kur perteklius.

 Ataskaitą galima eksportuot į Excel failą ir atsispausdinti. Web ataskaitą galima naudoti ir be telefono programėlės, nes yra galimybė ranka ją koreguoti. http://standard9001.katalogai.lt/uHelp1/mnuAdminFuncSub1_11/Inventorizacijos_paaiskinimas.mp4

5.3. Sandėlio inventorizacija kaupikliu skeneriu

 Jei inventorizacijas reikia atlikti dažniau ir prekių kiekis didelis patogiau naudotis kaupikliu skeneriu panaudojant AIVA inventorizacijos programėlę.

Į kaupiklį nuskaitomi duomenys iš materialių vertybių likučių ataskaitos. Yra galimybė likučius įkelti vieno arba net kelių pažymėtų sandėlių.

Vykdant inventorizaciją, nuskenavus prekės barkodą programa kaupiklyje rodo prekės pavadinimą, matavimo vienetus ir prašo įvesti kiekį.

Taip skenuojamos visos prekės ir suvedami jų kiekiai. Jei nuskenavus barkodą programa neranda tokios prekės likučiuose ji nuskaito info iš katalogo apie prekę ir įtraukia į ataskaitą.

 Jei prekė skenuojama inventorizacijos metu kelis kartus ir kelis kartus vedamas jos kiekis (tiesiog ji buvo rasta sandėlyje keliose vietose) programa užfiksuoja kiekvieną skanavimą.

Kai pakartotinai skenuojama ta pati prekė kelis kartus, skenuotas kiekis fiksuojasi kitame stulpelyje, kad žiūrint rezultatą matome per kelis kartus buvo skenuota.

 Jeigu prekė yra keliuose sandėliuose kuriems vienu metu daroma inventorizacija, tai pirmiausia imame abėcėlės tvarka pagal sandėlio pavadinimą. Pirmiausia rastą kiekį užskaitome pirmas sandėliui po to kitam. Perteklius lieka paskutiniai sandėliui.

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt