LT | EN
   
 Sumažėjus paklausai, arba kai klientai reguliariai užsakinėja tuos pačius gaminius, dalis produkcijos dažnai gaminama ne pagal klientų užsakymų planą, o į sandėlį pagal vidinius gamybos planus.

 Tuo atveju labai svarbu suplanuoti kuriuos  gaminius ir kiek pagaminti kad jų nepritrūktų bet nebūtų ir per daug. Rankiniu būdu vidinių užsakymų į sandėlį gamybos planą sudaryti tiksliai yra sunku, todėl gali būti kad bus pagaminta produkcijos per daug ir ji stovės sandėliuose arba jos pritruks.

 

 AIVA programoje gamyba į sandėlį valdoma suformuojant vidinius užsakymus gamybai, kurie patenka į bendrą gamybos planą kartu su klientų užsakymais.

 

Vidiniai užsakymai AIVA 9001 programoje gali būti suformuojami įvairiais būdais:

1) Rankinis būdas-pasirenkant gaminius arba pusgaminius iš katalogo;

2) Paskaičiuojant trūkstamą sandėliuose gaminių kiekį pagal iš anksto įvestas, arba paskaičiuotas prognozavimo būdu, minimalias ir maksimalias sandėlių normas;

3) Paskaičiuojant trūkstamus pusgaminių kiekius klientų gamybiniams užsakymams įvykdyti. Paskaičiavimas vykdomas sumuojant kiekius vienodų pusgaminių skirtinguose klientų užsakymuose;

4)Paskaičiuojant trūkstamus sandėliuose gaminių kiekius klientų užsakymams įvykdyti. Paskaičiavimo metu sumuojami vienodi gaminiai iš skirtingų klientų užsakymų.

 

Naudodamiesi  AIVA programa gamybos į sandėlį planavimui, gamybos  poreikį suplanuosite tiksliau , todėl bus mažesnė tikimybė, kad gaminių pardavimams pritrūks ir tuo pačiu bus prarandami potencialūs pardavimai arba  jų bus per daug ir bus įšaldytos lėšos.

Be to, sutaupysite  gamybos vadovo (planuotojo) darbo laiką skaičiavimams ir plano suformavimui.

 

 

 

 

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt