LT | EN
   

Kai kurios įmonės, kurių gaminiai pastoviai perkami prekybininkų, gamina prekes į sandėlį, iš kurio po to pildo savo klientų užsakymus. Kai kuriems gaminiams į sandėli gaminamos komplektuojančios surenkamų gaminių detalės.

AIVA programoje gamybos į sandėlį valdymui formuojami vidiniai užsakymai. Formuojant vidinius užsakymus kaip užsakovą programa automatiškai parenka pačią įmonę.

Tolimesnis gamybos valdymas su vidiniais užsakymais programoje vyksta taip pat kaip ir su klientų užsakymais.

Vidiniai užsakymai AIVA 9001 programoje gali būti suformuojami įvairiais būdais:

1) Rankinis būdas-pasirenkant gaminius arba pusgaminius iš katalogo;

2) Paskaičiuojant trūkstamą sandėliuose gaminių kiekį pagal iš anksto įvestas, arba paskaičiuotas prognozavimo būdu, minimalias ir maksimalias sandėlių normas;

3) Paskaičiuojant trūkstamus pusgaminių kiekius klientų gamybiniams užsakymams įvykdyti. Paskaičiavimas vykdomas sumuojant kiekius vienodų pusgaminių skirtinguose klientų užsakymuose;

4)Paskaičiuojant trūkstamus sandėliuose gaminių kiekius klientų užsakymams įvykdyti. Paskaičiavimo metu sumuojami vienodi gaminiai iš skirtingų klientų užsakymų.

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt