LT | EN
   

Gamybos įmonės dažnai susiduria su šiomis planavimo problemomis.

 • Kai daug skirtingu užsakymų, sunku sudaryti kiekvienam darbo centrui planus, todėl jie ne visada efektyviai panaudojami.
 • Sunku nustatyti gamybos siauras vietas. todėl gamybos produktyvumas yra žemesnis negu galėtų būti, o užsakymų vykdymas dažnai vėluoja.
 • Planavimas užima daug gamybos vadovo darbo laiko.
 • Suku nustatyti kada gali būti įvykdytas naujas užsakymas ir ar ne vėluos kiti užsakymai, jei skubus užsakymas bus gaminamas be eilės.
 • Sunku operatyviai perplanuoti gamybą, kai keičiasi gamybos situacija-ateina skubus užsakymai, sugenda staklės, vėluoja medžiagos ir pan.
 • Dėl neoptimalaus planavimo prastovi gamybos resursai-staklės ir darbininkai, todėl išauga gamybos savikaina
 • Vėluojama su užsakymais, todėl galima prarasti klientus ar gauti baudas .

AIVA gamybos planavimo modulis  automatiškai suplanuoja detaliai klientų ir vidinių užsakymų gamybos procesą. Be to, programa įvertindama tiekėjų terminus ir sandėlio likučius, suplanuoja kada turi būti atvežtos trūkstamos medžiagos ir tik nuo tos datos planuoja užsakymų gamybą.

 

Suplanavusi gamybos procesą, programa suformuoja detalų kiekvieno užsakymo gamybos proceso kalendorinį Ganto grafiką, kuriame parodo  užsakymų, gaminių ir detalių gamybos planus. Datas, kada turi būti pradėtos gaminti detalės, surenkami pusgaminiai ir galutinis gaminys, programa įrašo į atitinkamus gamybos valdymo planus, kad gamybos meistrai žintų kada pateikti medžiagas ir užduotis darbininkams.

Gamybos užsakymų grafiką galima išskleisti pagal kiekvieną užsakymą iki gamybinių operacijų lygio.

 

Kartu programa suformuoja ir kiekvieno darbo centro gamybos operacijų vykdymo Ganto kalendorinį grafiką, kuriame parodo kada turi prasidėti ir kiek trukti kiekvieno užsakymo kiekvienos detalės gamybos ir viso gaminio surinkimo operacijos. Pagal šias datas AIVA operacijų valdymo modulyje Works priregistravusiam darbininkui parodomos suplanuos jam ta dieną gamybos užduotys.

 

Tam kad gamybos vadovas matytų koks numatomas kiekvieno darbo centro užimtumas, programa suformuoja staklių planuojamo užimtumo procentais kalendorinį Ganto grafiką. Žiūrėdamas į šį grafiką gamybos vadovas gali nuspręsti, kurių staklių darbo laiką reikia didinti, o kurių mažinti, kad išlyginti jų užimtumą ir pašalinti susidarančius periodiškai  gamybos butelio kakliukus. Pakeitus staklių darbo laikus programa perplanuoja gamybą.

Be to, gamybos vadovas matydamas staklių planuojama užimtumą gali teisingiau paskirstyti joms darbuotojus ir įrašyti į grafiką.

 

 Iš kur patenka duomenys gamybos proceso planavimui ir kur toliau panaudojami planavimo rezultatai parodyta žemiau  schemoje

Nauda

 • Programa perima iš gamybos vadovo didžiąją  dalį planavimo ir darbų paskirstymo funkcijų ir taip taupo jo laiką.
 • Sumažina prastovas ir taip padidina staklių ir darbininkų  panaudojimą, kas didina ir įmonės pelningumą.
 • Padeda surasti siauras gamybos vietas, paikinti  ir taip išvengti užsakymų vėlavimo.

AIVA Gamybos planavimo modulio privalumai:

 • duomenys planavimui gaunami tiesiogiai iš Komercinio pasiūlymo duomenų, todėl nereikia įvedinėti duomenų rankiniu būdu
 • gamybos planas pavaizduotas Ganto grafike, todėl lengvai suprantamas
 • pasikeitus gamybos situacijai planas gali būti perplanuotas realiu laiku
 • suplanuotos gamybos operacijų atlikimo datos tiesiogiai perduodamos vykdymui darbininkams.

 

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt