LT | EN
   
Prekių kategorijų nėra

Žemiau lentelėje parodytos pagrindinės automatizuojamos sistemos funkcijos.

Darbas su klientais (CRM)

Ganto grafikas

Tiekėjų ir subrangovų apklausa

Tiekimo valdymas

 

Sukuriama potencialių užsakovų DB. Vykdomas el. marketingas siekiant surasti klientą.

Registruojamos visos klientų užklausos ir konkursai. Planuojami kontaktai su klientais. Ruošiamos arba importuojamos sąmatos. Formuojamos ir registruojamos sutartys. Komercijos ataskaitos.

 

Iš projekto sąmatos formuojamas projekto planas-Ganto grafikas.

Grafike paskaičiuojamos išlaidos, pajamos, darbininkai.

Iš sankaupinės sąmatos grafike atspindimas projekto vykdymas.

Įvairios darbo su grafikų galimybės: darbų apjungimo, padalinimo, skyrių formavimo, filtravimo, spausdinimo ir kt.

 

Kainų apklausa komercinio pasiūlymo ruošimui. Kainų apklausa sudarius sutartį.

Paraiškų kainų apklausai suformavimas iš projekto sąmatos.

Kainų apklausa Internetu-tiekėjai ir subrangovai patys įveda kainas Internetu. Kainų palyginimas.

Kainų paklausimų pavertimas užsakymais tiekėjams

 

 

Programa iš projekto plano duomenų suformuoja  paraiškas medžiagų ir mechanizmų  tiekimui į objektą. Darbų vadovui tereikia tik patikslinti paraišką.
Paraiškas tvirtina tiekimo vadovas ir perduoda jas a) pirkimui, b) perkėlimui iš centrinio sandėlio c) Kainų apklausai.
Atvykus medžiagos (mechanizmams) į objektą, projekto vadovas sutikrina su paraišką ir patvirtina gavimą

.

Projektų medžiagų apskaita

Statybos darbų valdymas

Įrankių planavimas ir apskaita

Dokumentai

 

 

Medžiagų pajamavimas panaudojant projekto paraiškas ir užsakymus tiekėjams. Medžiagų perkėlimas tarp sandėlių.

Medžiagų automatinis surinkimas nurašymui projektams. Dokumentų perdavimas buhalterinei apskaitai.

Medžiagų likučių ataskaitos.  .

 

Iš Ganto grafiko programa suformuoja savaitės užduotis darbams.

Darbų vadovas gali paskirstyti darbus dienomis ir priskirti darbininkus, atžymėti kai darbai padaryti.

 Padaryti darbai  parodomi Ganto grafike šalia suplanuotų, iš jų programa paskaičiuoja ir suformuoja sankaupinę projekto mėnesio ataskaitą bei paskaičiuoja atlyginimus darbininkams. 

 

Įrankių ir mechanizmų planavimas iš projekto grafiko. Įrankių ir mechanizmų planavimas iš kalendorinio grafiko. Mechanizmų užsakymų planas su kelionės lapo spausdinimu. Aplikacija mechanizmo vairuotojui

 

RFID skenavimo panaudojimas įrankių išdavimui/ grąžinimui. Įrankių perdavimo naudotojams apskaita. Aplikacija įrankių perdavimui.

 

Dokumentai.  Personalas. Finansai

Dokumentų registrų sudarymas. Dokumentų registracija, paieška, perdavimas vykdymui, vykdymo kontrolė.

Dokumentų formavimo galimybė pagal šablonus.

Darbo tabelio vedimas pagal projektus. Atlyginimo paskyrimas darbininkams ir perdavimas į atlyginimų apskaitos sistemą.

Buhalterinė finansinė apskaita. Importas/ eksportas iš bankų.

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2019 Aiva sistema
webleader.lt