LT | EN
   
 
AIVA GAMYBA MIDI- išplėstinis bazinės programos variantas komercijos, tiekimo ir gamybos procesų automatizavimui. Licencija iki 10 darbo vietų Klauskite
 
    

AIVA programos pagalba automatizuojami pardavimo, gamybos plano sudarymo, medžiagų ir gaminių apskaitos gamyboje, darbo su tiekėjais ir sandėlių apskaitos valdymo procesai.

Pardavimo procesas, kuri automatizuoja AIVA programa, apima:

1)      Paslaugų ir gaminių aprašytų kataloge elektroninis marketingas su paklausimo ar užsakymo registracijos funkcija

2)      Paklausimų registracija ar standartinių ir nestandartinių gaminių užsakymas per Interneto svetainę

3)      Klientų paklausimų registracija ir veiksmų su klientais planavimas ir įvykdymo registracija

4)      Nestandartinių gaminių kainos paskaičiavimas. Komercinių pasiūlymų, sąskaitų išankstiniam mokėjimui, sutarčių ruošimas, klientų užsakymų perdavimas vykdymui, apskaita bei atlyginimų nuo pardavimo pelno paskaičiavimas vadybininkams

5)      PVM sąskaitų-faktūrų automatinį suformavimas nurašant užsakytus gaminius, sąskaitų spausdinimas, siuntimas bei apskaita

Gamybos valdymo procesas, automatizuojamas AIVA programos pagalba, apima:

1)      Gamybos plano-sąrašo suformavimas iš klientų užsakymų sąmatų

2)      Sudėtingų gaminių užsakymų dekompozicija į falinius detalių, pusgaminių ir galutinio gaminio surinkimo planus

3)      Medžiagų (komplektuojančių detalių ir pusgaminių) automatinis paskaičiavimas ir perdavimas į gamybą

4)      Medžiagų automatinis nurašymas ir gaminių (detalių, pusgaminių) pajamavimas

5)      Gamybos operacijų detalėms, pusgaminiams ir gaminiams paskyrų spausdinimui su barkodais arba liečiamame ekrane suformavimas

6)      Gamybos atlikimo registracija skeneriu arba per liečiamą ekraną

7)      Gamybos operacijų vykdymo plano suformavimas pagal stakles ir gamybos linijas ir užsakymų vykdymo eigos, staklių apkrovimo, bei staklių darbų plano parodymas Ganto grafikais

8)      Gamybos ataskaitų suformavimas

Medžiagų užsakymo iš tiekėjų automatizuojamas valdymo procesas apima:

1)      Medžiagų užsakymų suformavimas pagal min ir max normas bei iš gamybos užsakymų

2)      Tiekėjų pasirinkimas,  užsakymų siuntimas tiekėjams ir jų apskaita

3)      Tiekėjų įvykdytų užsakymų registracija-pajamavimas į sandėlius ir apskaita

Buhalterinei apskaitai reikalingų duomenų perdavimas į įmonėje jau naudojama buhalterinės apskaitos programą arba buhalterinė apskaita AIVA Programoje

Jei įmonėje jau yra buhalterinės apskaitos programa, į ją iš AIVA programos gali būti per interfeiso modulį perduodamos pajamavimo ir išlaidavimo PVM sąskaitų- faktūrų duomenys, kad jų nebereiktų įvesti rankiniu būdu.

Kitu atveju, galima panaudoti AIVA Buhalterinės finansinės apskaitos modulį, kurio pagalba automatizuojamos visos pagrindinės finansinės operacijos, Finansų modulį-darbui su skolininkais, Turto modulį-turto apskaitai, bei Atlyginimų modulį- atlyginimų mokesčių paskaičiavimui ir ataskaitoms SODRAI.

 Programos kainos paskaičiavimas

Programos kaina priklauso nuo to, kokie programos moduliai bus naudojami ir vartotojų skaičiaus

 
Funkcijos
Katalogo modulis Katalogo įvedimo ir redagavimo modulis
Katalogo redagavimo ir žiūrėjimo teisių nustatymo ir redagavimo modulis
Prekių ir medžiagų kainininkų bei jų sandėlio likučių importo iš EXEL failų modulis
Gaminio technologinė kortelė su pelningumo skaičiavimu
Gaminio žaliavų technologinė kortelė
Sprendimai Komercijos padaliniui Naujienlaiškių, prekių kainininkų ir aprašymų iš programos prekių katalogo suformavimo ir siuntimo elektroniniu paštu, siuntimo ataskaitų, atrinktų iš DB klientų adresų spausdinimo ant vokų , kainininkų spausdinimo ir eksportavimo į Excel failus modulis
CRM (Klientai) Klientų katalogas su naujų klientų įvedimo, redagavimo ir jų užsakymų registravimo funkcijomis
Paklausimų registracija iš klientų katalogo
Darbas su konkursais (Statybų CRM) Projektų valdymo užduočių planavimo ir kontrolės sistema
CRM (komercijos posistemė) Komercinių pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų išankstiniam mokėjimui ruošimas užsakomiems gaminiams
Gamybos staklių ir darbo vietų planuojamo apkrovimo kalendorinis grafikas
Komercijos modulis Paklausimų registras-ataskaita su atliktų dokumentų, pasiūlymų, sąskaitų, užsakymų tiekimui ir kt įvykdymo datų rodymu, užsakymų apmokėjimo rodymų su galimybe tęsti veiksmus su paklausimu
Užsakymų ir jų turinio registras su redagavimo funkcijomis
Mokėjimų tarpininkams paskaičiavimo nuo jų klientų užsakymų ataskaita
Pardavimo prekių kiekių ataskaita pagal klientus ir jų padalinius
Pardavimų apimties pagal prekes, prekių grupes ir apmokėjimus ataskaita
Pardavimų apimties ir kiekių ataskaita pagal mėnesius
Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal klientus
Pardavimų ataskaita pagal įmonės padalinius
Pardavimų veiklos statistinė ataskaita pagal darbuotojus
Užsakymų/ Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal prekių, gaminių, paslaugų grupes ir prekes. geriausiai ir blogiausiai parduodamos prekės
Kliento kortelė su užsakymų ataskaita ir Paklausimų registracija ir redagavimas
Paklausimų registras kartu su planuojamais veiksmais
Pardavimų apmokėtų grynais per kasą sąrašas
Planuojamų pajamų ir išlaidų planas pagal komercinius pasiūlymus/ užsakymus
Užsakymų iš Interneto parduotuvės registras su peržiūros, parvirtinimo siuntimo ir perdavimo gamybai funkcijomis
Gamybai Užsakymų gamybai plano-sąrašo suformavimo, medžiagų užsakymų vykdymui paskaičiavimo, patikrinimo sandėliuose, užsakymų filtravimo ir peržiūros bei perdavimo vykdymui modulis
Užsakymų gamybos proceso plano-Ganto grafiko paskaičiavimo modulis.
Komplektuojamų gaminių gamybinių operacijų vykdymo planas-ataskaita su gamybinių operacijų paskyrų spausdinimų ir operacijų atlikimo registravimu skenuojant operacijų barkodus.
Komplektuojamų gaminių perduotų vykdymui užsakymų planas su komplektacijos valdymu- trūkstamų dalių perdavimas gamybai ir tiekimui, paskyrų komplektavimui spausdinimas, komplektacijos nurašymas į gaminio savikaina ir gaminių pajamavimas
Vidinio užsakymo gamybai suformavimas iš paskaičiuotų pagal min. -max. normas trūkstamiems gaminiams
Vidinio užsakymo gamybai suformavimas importuojant suprojektuotų gamybai detalių specifikacijų Excel failą
Vidinių gamybinių užsakymų suformavimas rankiniu būdu pasirenkant gaminius iš katalogo
Darbininkų paskaičiuoto ir faktinio apkrovimo dienomis statistinė palyginamoji ataskaita-diagrama
Gamybos operacijų kainų ataskaita
Gamybos pelningumo ataskaita komplektuojamiems gaminiams su išskaidymu pagal sudėtines dalis
Pagamintų produktų ataskaita
Panaudotų (nurašytų) gaminiui ir jo detalėms medžiagų savikainų ir kiekių ataskaita
Staklių paskaičiuoto ir faktinio užimtumo statistinė palyginamoji ataskaita- diagrama
Užsakymų atlikimo gamyboje vėlavimų ataskaita
E-komercija Gamybinės įmonės e-komercijos sistemos sprendimas
Sandėlių apskaita Pajamavimas Iš katalogo
Pajamavimas iš klientų ir padalinių užsakymų
Pajamavimas iš užsakymų tiekėjams ir subrangovams
Klientų užsakymų sąrašas su PVM sąskaitos faktūros/važtaračio formavimu iš kliento užsakymo duomenų ir prekių nurašymu iš sandėlio
PVM sąskaitos-faktūros formavimas pagal prekių išvežimo važtaraščius
Prekių ir medžiagų vidinio perkėlimo tarp sandėlių bei nurašymo modulis
Sandėlio išlaidavimo, pajamavimo likučių ir bendra ataskaitos
Minimalių ir maksimalių prekių ir medžiagų likučių normų įvedimas pagal sandėlius
Gautų medžiagų pakuočių ir išvežamų gaminių pakuočių svorių ataskaita už mėnesį
Intrastat ataskaita
Tiekimo valdymas Užsakymų išsiųstų tiekėjams redagavimas
Tiekėjų ir subrangovų katalogas
Medžiagų gamybiniams užsakymams paskaičiavimas iš klientų gamybinių užsakymų ir užsakymų tiekėjams suformavimas bei išsiuntimas
Prekių ir medžiagų užsakymas naudojantis katalogu
Užsakymų tiekėjams paskaičiavimas ir formavimas pagal sandėlio prekių min ir max normas
Gamybos valdymas Gaminių gaminamų iš žaliavų gamybos planas, užsakymo paskyros medžiagų perdavimo į į gamybą suformavimas ir nurašymas, pagamintų gaminių pajamavimas
Gaminių iš žaliavų gamybinių operacijų planas-ataskaita su gamybinių operacijų paskyrų spausdinimu ir operacijų atlikimo registravimu skenuojant operacijų barkodus, operacijų apskaita, medžiagų nurašymas ir gaminių pajamavimas, broko registracija
Komplektuojamų neriboto lygių skaičiaus pusgaminių gamybinių operacijų vykdymo planas-ataskaita su gamybinių operacijų paskyrų spausdinimų ir operacijų atlikimo registravimu skenuojant operacijų barkodus, operacijų apskaita, med-iagų nurašymas ir gamini
Komplektuojamų neriboto lygių skaičiaus pusgaminių perduotų vykdymui užsakymų planas su komplektacijos valdymu- trūkstamų dalių perdavimas gamybai ir tiekimui, paskyrų komplektavimui spausdinimas, komplektacijos nurašymas į gaminio savikaina ir gaminių p
Paslaugų valdymas Neatitikčių užregistruotų per kitas AIVA programos formas ir per Interneto svetainę registras su galimybe tiesiogiai užregistruoti neatitktį ir perduoti ją vykdymui
Personalas ir atlyginimai Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio (priedų) paskaičiavimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema
Žinynai ir vartotojai Programos vartotojų administravimo ir žinynų modulis
Programos administravimas Programos adaptavimo vartotojų poreikiams ir administravimo modulis
Ryšiai su kitomis programomis Gaminių klientų užsakymų failo importo iš Navision programos į AIVA 9001 programą modulis
Medžiagų pajamavimo iš tiekėjų ir gaminių pajmavimo gamyboje dokumentų perdavimo iš AIVA 9001 į Navision programą, kartu nurašant juos iš gamybos sandėlio programavimas
PVM sąskaitų faktūrų eksporto modulis

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt