LT | EN
   

„AIVA 9001“ IT  e-verslo programa padeda automatizuoti visą įmonės veiklos ciklą — nuo klientų paieškos iki prekių užsakymo ir apskaitos, gaminių komplektavimo iš sudėtinių dalių, serviso darbų įvykdymo bei įdiegti progresyvius darbo su klientais metodus: elektroninę prekių ir paslaugų komerciją, elektroninį marketingą bei kontaktų su klientais valdymą (CRM).

 

Žemiau schemoje parodytos pagrindinės „AIVA 9001“ IT funkcijos bei galima darbo su programa funkcinė struktūra.

 

 

Su programos duomenų baze galima dirbti tiek vietiniame tinkle, tiek internetu. Tai ypač patogu įmonėms, kurios gauna užsakymus iš savo filialų. Norodoje rasite Darbo su programa aprašymą.

 

Programa „AIVA 9001" IT padeda žymiai padidinti vadybininkų darbo našumą, greičiau  aptarnauti klientus, sukaupti komercinių pasiūlymų, sąskaitų ir sutarčių duomenų bazę, neprarasti šios informacijos vadybininkams išėjus iš darbo, išvengti klaidų užsakant prekes, surasti naujų klientų ir padidinti pardavimo apimtis bei pelną.

Įmonės ekonominės naudos dydis, kuris bus gaunamas įdiegus AIVA 9001 programą priklauso nuo įmonės dydžio- kuo įmonė didesnė , tai tuo ir ekonominis efektas bus didesnis.

 

Žemiau lentelėje parodyta AIVA 9001 programos ekonominio efektyvumo ekspertinis įvertinimas  skirtingų dyžių įmonėms .

 

AIVA 9001 programos modulis

Efektyvumo šaltinių aprašymas

%

Papildomas pelnas t. Lt/metams įmonei:

L.mažai

1-4 vadyb

iki 200 t.

Mažai

5-25 vadyb

200t-1mln

Vidutinei

25-100 vadyb.

1—30 mln lt

Didelei

Virš 100 vadyb

30-100 mln lt

1.Elektroninė komercija

1.1.Papildomas užsakymų priėmimo kanalas

1.2.Mažesnės darbo sąnaudos klientų aptarnavimui,kadangi savitarna

5 nuo

pard.

1

5

100

500

2.Elektroninis marketingas

2.1.Papildomi pardavimai seniems ir naujiems klientams

2.2.Mažesnės darbo sąnaudos reklamai

10 nuo

pard.

2

10

200

1000

3.Kontaktų su klientais planavimas ir kontrolė (CRM)

3.1.Neprarandami klientai

3.2.Geresnis aptarnavimas, todėl daugiau parduodama

3.3.Mažesnės darbo sąnaudos darbui su klientais

10

5

25

125

600

4.Komercija (paslaugų pardavimas)

4.1.Mažesnės darbo sąnaudos dėl automatizavimo

4.2.Geresnis aptarnavimas,didesni pardavimai

20 nuo

sąn.

5

25

125

600

6.Pirkimai

 

6.1.Mažiau klaidų užsakant atsargines dalis iš tiekėjų

6.2. Mažesnės darbo sąnaudos užsakant prekes ir atsargines dalis

3 nuo sąn.

1,4

7

35

95

7.Prekių, paslaugų ir atsarginių dalių  apskaita

7.1Žymiai mažesnės darbo sąnaudos, nereikalingi darbuotojai apskaitai

3  nuo sąn..

1,4

7

35

95

8. Paslaugos

(vykdymas)

8.1. Greitesnis klientų aptarnavimas

8.2 Mažesnės darbo sąnaudos apskaitai

1 nuo sąn..

0,5

2,5

11

31

9.Atlyginimai

9.1. Didesnis darbuotojų suinteresuotumas, todėl didesnis darbo našumas, mažesnės laiko sąnaudos, didesni pardavimai

2 nuo sąn.

1

5

22

62

10.Finansai

10.1.Geresnis klientų skolų išieškojimas

10.2.Mažesnės darbo sąnaudos

1 nuo sąn..

0,5

2,5

11

31

Viso papildomas pelnas metams, t.lt.

 

19,2

96

699

3109

Viso papildomas pelnas mėnesiui, t.lt.

 

1,6

8

58,25

259

 

Visas darbas su kliento paklausimu-nuo jo atsiradimo momento iki prekių   atidavimo kientui vyksta per programą.

Žemiau pav. parodyta ir aprašyta kaip su programa vyksta darbas su kliento paklausimais.

 

 

 

Komercijos skyrius

 

E-marketingo programos dalies pagalba Vadybininkai ruošia ir siunčia marketinginius pasiūlymus esamiems ir potencialiems klientams.

 

Kada klientas kreipiasi  tiesiogiai, telefonu,  elektroniniu paštu, vadybininkas CRM programos dalyje  registruoja kliento paklausimą. Jį registruojant, programa suteikia paklausimo numerį, vadybininkas gali įrašyti ir išsaugoti kliento pageidavimus.

Klientas gali užregistruoti Paklausimą ir pats-per interneto svetainę iš prekės aprašymo lango.

 

Jei vadybininkas paklausimo negali įvykdyti iš karto,  jis planuoja tolimesnius veiksmus, pasirinkdamas veiksmą (pav. susitikti su klientu), patikslindamas ,jei reikia, užduotį, ir pasirinkdamas terminus. Taip suformuota užduotis automatiškai patenka į vadybininko darbo planą arba ją galima perduoti į kito vadybininko darbo planą. Atėjus laikui, programa primena apie artėjantį darbą.

 

Užregistravus paklausimą, arba atėjus laikui kada tai buvo užplanuota, vadybininkas programos Pardavimų dalies pagalba, pasirinkdamas iš katalogo prekes ir paslaugas, suformuoja klientui komercinį pasiūlymą-  jei reikia padaro nuolaidas nuo kainyno kainų, parašo arba pasirenka  laiško tekstą ir išsiunčia laišką su  komerciniu pasiūlymu elektroniniu paštu tiesogiai iš programos klientui. Jei reikia, komercinį pasiūlymą vadybininkas gali ir atspausdinti.

Formuodamas pasiūlymą, vadybininkas gali pažymėti, kurios iš siūlomų paslaugų yra periodiškai atliekamos.Pagal tai vėliau progrma formuoja periodiškai darbus ir PVM sąskaitas- faktūras.

 

Gavęs iš kliento atsakymą, vadybinikas gali pakoreguoti ir vėl išsiųsti komercinį pasiūlymą, arba atspausdinti sutarties projektą, sąskaitą išankstiniam mokėjimui. Gali įvesti prie kliento užsakymo kliento apmokėtą  avansą arba ji pamatyti, jei avansą įvedė buhalterė.

 

Patvirtinęs kliento užsakymą, vadybininkas gali jį perduoti vykdymui: į sandėlį prekių išdavimui, tiekimo vadybininkui-trūkstamų prekių užsakymui, servisui- darbų atlikimui, gamybiniam padaliniui- kompiuterių surinkimui ar kitos įrangos komplektavimui ar prikomplektavimui.

 

Jei prekių ar komplektuojančių sandėlyje neužtenka, pirkimų vadybininkas, pasirinkęs kliento užsakymą iš užsakymų tiekimui sąrašo, performina jį į užsakymus tiekėjams. Bendru atveju, yra galimybė iš kelių klientų užsakymų suformuoti kelis užsakymus tiekėjams ir juos išsiųsti tiesiogiai iš programos elektroniniu paštu pasirinktiems tiekėjams.

Iš užsakymų duomenų programa automatiškai paskaičiuoja darbo užmokestį vadybininkams nuo jų parduotų prekių pelno.

 

Serviso-gamybos padalinys

 

Užsakymai iš komercijos patenka į du sąrašus- vieną serviso darbams, o kitą- kompiuterių gamybos.

Į serviso darbų sąrašą patenka ne tik užsakyti vienkartiniai darbai, pav. kompiuterio remontas, bet taip pat ir darbai, kurie nurodyti kaip atliekami periodškai atėjus suplanuotam laikui, pav., kopijavimo aparato profilaktinis aptarnavimas pas klientą.

 

Serviso vadovas, programos Paslaugų dalyje, pasirinkdamas darbus iš darbų užsakymų sąrašo, gali priskirti vykdytojus ir terminus, atspausdinti paskyrą darbams, patvirtinti darbų įvykdymą.

Iš šių duomenų programa automatiškai suformuoja ataskaitą kiek koks serviso darbuotojas uždirbo už atliktus darbus.

 

Analogiškai, iš užsakymų kompiuterių gamybai sąrašo vadovas gali pasirinkti užsakymus, suplanuoti jų gamybos terminus, perduoti komplektavimui, atspausdinadamas paskyrą komplektuojantiems gaminiams, bei paskyrą gamybinėms operacijoms.

Programa parodo kokių trūksta užsakymui įvykdyti komplektuojančių dalių ir suformuoja trūkstamų dalių užsakymą pirkimui.

Jei visos dalys yra, atspausdinus paskyrą, programa dalis nurašo nuo sandėlio.

Gamybos vadovas prieš spausdinant paskyra gamybinių operacijų atlikimui arba jas atlikus, gali priskirti kiekvienai operacijai darbuotojus , kurie turi atlikti arba atliko šias gamybines operacijas.

Iš šių duomenų programa automatiškai paskaičiuoja darbuotojams darbo užmokestį nuo išdirbio.

 

Parduotų prekių ir gaminių neatiktys registruojamos programoje, paskiriami vykdytojai, kurie turi pašalinti neatitiktis ir vykdymo kontrolė.

Programa taip pat suformuoja ataskaita kada baigiasi parduotų prekių garantiniai teminai.

 

Sandėliai ir parduotuvės

 

Sandėlyje ir parduotuvėse, programos dalyje Sandėlys, pajamuojamos gautos prekės iš tiekėjų. Jei prekės buvo užsakytos tiekėjams per programa, pajammuojant gautas prekes pasirenkamas  užsakymais tiekėjui ir įvedmas  gauto dokumento Nr. ir data. Jei reikia, patikslinamas gautų prekių kiekiai ir kainos.Taip kartu atliekama ir užsakymų tiekėjams įvykdymo kontrolė.

Pajamuojant įrangą, galima įvesti serijinus numerius, nurodyti sandėlio vietą.

 

Sukomplektuoti gaminiai pajamuojami pasirenkant kliento užsakymą. Vienos komandos paspaudimu jie užpajamuojami ir atsiduria sandėlio apskaitoje.

 Programa gali suformuoti ir atspausdinti pagamintiems gaminiams lipdukus su gaminio brūkšniniu kodu ir kita informacija.

 

Pasirinkus kliento užsakymą, programa iš užsakytų prekių ir gaminių, suformuoja  važtaraštį ir PVM-sąskaitą faktūrą ir automatiškai nurašo juos iš sandėlio

 

Parduotuvėse galimas prekių pardavimas skenuojant prekių brūkšninius kodus. Pasirinkus prekes ir įvedus apmokėjimą per prijungtą prie kompiuterio kasos aparatą ar POS‘ą, spausdinamas kasos čekis, o prekės automatiškai nurašomos nuo sandėlio.

 

Buhalterija

Visi suformuoti per programą prekių apskaitos buhalteriniai dokumentai patenka į bendrąjį žurnalą.

Kitos išlaidos fiksuojamos programos Buhalterinėje dalyje, kur taip pat vykdomas darbas su skolininkais . Programa suformuoja skolininkų sąrašus, leidžia išsiųsti pasirinktam sąrašui priminimus elektroniniu paštu.

Programas Turto dalyje vykdomas inventoriaus ir kito turto perdavimas darbuotojams, grąžinimo inventoriaus į sandėlį apskaita ir paieška, bei nusidėvėjimo skaičiavimas. Paskaičiuotas nusidėvėjimas patenka į balanso ir pelno nustolių ataskaitas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  AIVAWEB 9001 IT technikos serviso užsakymų registracijos, vykdymo valdymo ir apskaitos sistema
  AIVA 9001- E-verslo CRM/ERP sistema
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2019 Aiva sistema
webleader.lt