LT | EN
   
 
SATIS VALDOS BYLOS - Turto teisinės registracijos bylų tvarkymo programa Klauskite
 
Programa funkcionuoja kaip sistemos SATIS komponentė (posistemė). Išplečia sistemos funkcijas turto valdos bylų teisinio registravimo, valdos verties įvertinimo dokumentų formavimo, apskaitos bei veiksmų tvarkymo funkcijomis
    

Programa AIVA VALDOS BYLOS - skirta turto valdos bylų teisinio registravimo, valdos verties įvertinimo dokumentų formavimo, jų apskaitos bei informacijos tikslinimo veiksmų tvarkymui automatizuoti. Taikoma turto valdos bylų teisinio, organizacinio ir techninio registravimo, turto privatizavimo koordinavimo bei valdymo funkcijas tvarkančių savivaldos ir registrų tarnybų specialistams. Automatizuojamas dokumentų rengimas, jų apskaita ir registravimas, klientų aptarnavimo „vieno langelio“ režime funkcijos.

Programa funkcionuoja kaip savarankiška Savivaldybės turto parametrų apskaitos informacinės sistemos S A T I S šeimos programinių produktų posistemė, jos vieningoje terpėje, naudojant vieningą duomenų bazę bei serviso ir dialogo priemones.

Pagrindinės funkcijos :

 • registruojamo turto valdos subjektų rekvizitų duomenų bazės tvarkymas;
 • žemės sklypų panaudos sutarčių parametrų registravimas bei palaikymas aktualioje būklėje, sutarties dokumento formavimas;
 • registruojamo turto valdos objektų duomenų įvedimo ir palaikymo aktualiojebūklėje tvarkymas;
 • skenuotų schemų, brėžinių (nuotraukų), patalpų išplanavimų, detaliųjų planų kitų turto registracijos bylų ir dokumentų priedų duomenų bazės formavimas ir palaikymas;
 • turto valdos teisinės registracijos liudijimų, pažymėjimų, inventorinių bylų, registro pažymėjimų ir registro duomenų išrašų formavimas, spausdinimas;
 • registruoto turto informacijos paieška, analizė, būklės suvestinių formavimas;
 • suformuotų turto bylų performavimo, registravimo atšaukimo, duomenų tikslinimo, informacijos archyvų tvarkymo procedūrų aptarnavimas;
 • paraiškų turto registravimo paslaugoms fiksavimas, paslaugų vykdymui terminų nustatymas, nustatytų terminų vykdymo kontrolė bei analizė;
 • turto registravimo dokumentų išdavimo fiksavimas;
 • gali būti registruojamas kilnojamas ir nekilnojamas turtas, kurio teisinė registracija yra privaloma juridiniams ar fiziniams asmenims Valstybės turto registro įmonėje, jos filialuose, Regitros ar kitose institucijose, tame tarpe:
 • žemės sklypai, jų sudėtis ir sertitutai,
 • gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai ar jų dalys,
 • inžinieriniai ir kiti statiniai,
 • komunikacijos ir jų apsaugos zonos,
 • transporto priemonės ir darbo mašinos,
 • kitas turtas.
 • registruojami turto vienetų nuosavybės, techninės būklės stovio, kainos įvertinimo ir kiti duomenys;
 • Valstybės ar savivaldybės turto privatizavimo planų formavimas;
 • dokumentų turto privatizavimo konkursams rengimas (tame tarpe perdavimas viešam skelbimui svetainėje);
 • paraiškų dalyvauti turto privatizavimo konkursuose registravimas;
 • privatizavimo komisijos sprendimų rengimas bei fiksavimas.
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2019 Aiva sistema
webleader.lt