LT | EN
   
 
SATIS - Savivaldybės turto informacinė ir apskaitos sistema Klauskite
 
Savivaldybės bei jos pavaldžių įstaigų disponuojamo turto registracijos, paieškos bei disponavimo turtų valdymo sistema (bazinė)
    

Savivaldos turto informacinė sistema SATIS skirta savivaldybės Turto parametrų bei charakteristikų, jo disponavimo bei teisinės registracijos, remonto bei renovacijos informacijos kaupimo, paieškos ir analizės, valdymo ir eigos reguliavimo skyrių ir tarnybų, pavaldžių įstaigų specialistų vykdomų darbo funkcijų automatizavimui. Ja gali naudotis kiti savivaldybės administracijos darbuotojai reikalingos informacijos apie turtą ir jo būklę paieškai.

Savivaldybės pavaldžios įstaigos (seniūnijos, mokyklos, darželiai, poliklinikos, ligoninės ir kt. ) gali naudotis sistemos SATIS programinėmis priemonėmis, organizuojant savo informacijos duomenų bazes bendroje (išdėstytoje serveryje) duomenų bazėje per standartines Interneto naršykles, realiame laike, suteiktų privilegijų rėmuose.

Savivaldos turto informacinė sistema SATIS leidžia atlikti sekančias funkcijas:

1) Įvesti į vieningą duomenų bazę ir palaikyti aktualioje būklėje viso savivaldai (t. t. savivaldybei, jos savarankiškiems padaliniams bei jos pavaldžioms įstaigoms) priklausančio ar kitaip disponuojamo turto bendros, buhalterinės, organizacinės bei techninės informacijos aprašymus. Sistemoje numatyti šie informacijos skyriai :

Ilgalaikis materialusis turtas:

a. Žemės sklypai

b. Pastatai - gyvenamieji, negyvenamieji

c. Inžineriniai statiniai - keliai, gatvės, šaligatviai, automobilių parkavimo aikštelės, tiltai, viadukai, hidrotechniniai statiniai, vamzdynai, inžinierinės komunikacijos, elektros ir ryšių kabeliai, sporto ir poilsio statiniai ir kt.

d. Mašinos ir įrengimai - įvairus įrengimai, automobiliai, kompiuterija, biuro įranga, jėgos bei komunalinės mašinos ir kt.

e. Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai

f. Darbiniai ir produktyvieji gyvuliai

g. Įvairios kitos priemonės ir vertybės bei

h. kitas turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas:

a. Gautos licencijos

b. Kompiuterinė programinė įranga

c. Kitas

Trumpalaikis turtas :

a. Atsargos

b. Kanceliarinės prekės

c. Statybinės ir kitos medžiagos

d. Ūkinis ir kitas inventorius

e. Mažavertės vertybės ir kt.

Pateiktą informacijos išdėstymo skyrių bei grupių struktūra vartotojo gali būti nesunkiai modifikuojama savo poreikiams bei tradicijoms. Už pagrindą klasifikacijai pateikiamoje etaloninėje duomenų bazėje naudojama statistinės atsiskaitomybės (formos VT01 ir VT02) skyrių struktūra.

2) Atlikti turto paiešką pagal bet kokias turto charakteristikas, kurios kiekvienai turto rūšiai gali būti skirtingos;

3) Vykdyti turto įvairios formos sutarčių informacijos registravimą;

4) Suformuoti statistines ir įvairiaus turinio bei paskirties ataskaitas aprie turto būklę, tame tarpe:

 • Valstybės turto metinė ataskaita, forma VT – 01 (skyrius Nefinansinis turtas),
 • Savivaldybės turto metinė ataskaita, forma VT – 02 (skyrius Nefinansinis turtas);
 • Savivaldos (tame tarpe pavaldžių įstaigų), disponuojamo turto įvairiais pjūviais analizės ir pažymos bei sąrašai, tame tarpe:

  pagal nuosavybę;

  pagal seniūnijas;

  pagal vietoves;

  pagal buvimo vietą ar adresą;

  pagal paskirtį;

  pagal turto vadytojus;

  pagal disponavimo formą ar jos grupes;

  laisvų patalpų;

  vienodų ar panašių parametrų turto sąrašus;

  pagal grupę užduotų parametrų reikšmių;

  ir kitas pjūviais.

  • turto nurašymo bei perdavimo – priėmimo aktai;
  • speciali turto registravimo, disponavimo ir būklės pasikeitimo ataskaita;
  • bendras ir pagal grupes turto sąrašas;
  • priskirto materialiai atsakingiems asmenims turto sąrašas;
  • laisvos formos kitas, vartotojo generuojamos duomenų struktūros informacijos paieškos eigoje, ataskaitas ir suvestines.

  5) Saugoti dokumentų vieningoje duomenų bazėje ataskaitų ir suvestinių originalus (*.doc ar *.pdf formatuose) ;

  6) Žemės sklypų, pastatų kompleksų informacijos registraciją, ir paiešką tame tarpe:

  • turto vienetų kompleksų informacijos formavimas, apjungiančio įrašo ir priklausymo kompleksui (komplektui) žymėjimo būdu;
  • Valstybės žemės sklypų naudojamų panaudos pagrindais sudėties, servitutų, naudojimo apribojimų ir kitų parametrų informacijos fiksavimas bei tikslinimas;
  • žemės sklypams priskirtų (pagrindinių bei pagalbinių) pastatų ir statinių, fiksavimas bei tikslinimas;
  • naudojamų kompleksuose neregistruojamų atskirai, ūkinių pastatų informacijos fiksavimas;
  • turto kompleksų (komplektų) priklausinių sąrašų formavimas.

  7)Sąlyginai pastovios informacijos žinynų formavimas ir palaikymas aktualioje būklėje, jų informacijos naudojimas sistemoje bei paieška, tame tarpe žinynų:

  • apskritys,
  • rajonai,
  • seniūnijos,
  • vietovės,
  • gatvės,
  • įstaigos ir įvairių klientų rekvizitai;
  • pavaldžios įstaigos,
  • įmonės, su kuriomis bendraujama,
  • turto naudojimo paskirtys;
  • darbuotojai,
  • įvairūs turto apibūdinimo parametrai,
  • ir kitų.

  8)Valdyti ir analizuoti bendrą sistemoje disponuojamą informaciją, organizuoti ir koordinuoti savivaldybės ir pavaldžių įstaigų specialistų veiksmus, vartotojams operatyviai keistis informacija.

  Sistemos SATIS diegimas.

  Sistema instaliuojama į savivaldybės serverį. Sistemos funkcionavimui serveryje nereikalinga papildoma mokama programinė įranga (naudojamos nemokama MySQL duomenų bazių valdymo sistema). Savivaldybės administracijos darbuotojai su sistemos priemonėmis gali dirbti ir per savivaldybės vidinį lokalų tinklą. Visi kiti vartotojai su sistema <%2FEM>galėtų dirbti per Internetą. Į lokalių darbo vietų kompiuterius papildomos programinės įrangos instaliuoti nereikia.

  Programos privalumai.

 • SATIS gali dirbti ne tik savivaldybės vidiniame tinkle, bet ir per internetą. Tai leidžia savivaldybės įstaigoms-seniūnijoms, mokykloms, darželiams, gydymo įstaigoms ir kt. pačioms per internetą įsivesti savo duomenis ir atlikti jų paiešką. Kadangi duomenys kaupiami bendroje duomenų bazėje, savivaldybės administracija gali matyti visą informaciją apie visą savivaldybės turtą.

 • Lanksti teisių sistema. Įvairiems programos vartotojams galima priskirti įvairias teises leidžiančias dirbti tik su dalimi ar visa informacija, įvesti ar tik žiūrėti informaciją apie turtą.

 • Lanksčios pritaikymo ir vystymo galimybės. Programa leidžia lengvai papildyti įvedamų apie turtą rekvizitų kiekį, įvesti naujas turto rūšis, sukurti naujas ataskaitas pagal savo poreikius.

 • Nėra papildomų išlaidų sisteminei programinei įrangai. Programa SATIS naudoja nemokama duomenų bazių valdymo sistemą MySQL ir nemokama UNIX arba LINUX operacinę sistemą.

 • Programą paprasta diegti ir eksploatuoti. Darbo vietose nereikalinga instaliuoti programų- Turto programa dirba per įprastą naršyklę. Visos programos randasi vienoje vietoje-serveryje. Todėl programos diegimas ir palaikymas nesudaro sunkumų.

  Programos SATIS tolesnio vystymo galimybės. Bazinės sistemos SATIS pagrindu sukurtos papildomos programos sekančioms savivaldybės turto valdymo funkcijoms automatizuoti:
 • Atgal
   
  Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2019 Aiva sistema
  webleader.lt