LT | EN
   
 
SATIS SUTARTYS - Turto pardavimo, nuomos, panaudos ir kt sutarčių sudarymo ir apskaitos programa Klauskite
 
Programa funkcionuoja kaip sistemos SATIS komponentė (posistemė). Išplečia sistemos funkcijas savivaldai (įstaigai) priklausančio, jos apskaitomo turto įvairiais būdais ir formomis disponavimo apskaitos, dokumentų forminimo funkcijomis
    

Sistema skirta padalinių vykdančių įvairiais būdais disponavimo turtu sutarčių tvarkymo, apskaitos bei su tuo surištas funkcijas vykdančių specialistų veiklai automatizuoti

Sistema funkcionuoja kaip savarankiškai disponuojamo turto parametrų apskaitos informacinės sistemos S A T I S šeimos programinių produktų posistemė, jos vieningoje terpėje, naudojant vieningą duomenų bazę bei serviso ir dialogo priemones.

Pagrindinės funkcijos :

- įvairios formos disponavimo turto sutarčių formavimas, tame tarpe:

  • nuomos,
  • panaudos,
  • pirkimo,
  • pardavimo,
  • patikėjimo,
  • pasaugos;

- formuojamų sutarčių informacijos koregavimas, sutarčių spausdinimas;

- sutarčių surišimas su jų objektų aprašymais;

- skenuotų ar kitaip elektroniniame pavidale gaunamų ar formuojamų sutarčių priedų surišimas su sutartimis bei archyvų tvarkymas;

- mokesčių dydžių už išnuomotą ar kitaip perduota turtą apskaičiavimų tvarkymas, sąskaitų rengimas;

- atsiskaitymų su subjektais, kuriems patikėtas turtas informacijos fiksavimas;

- įstaigai įvairiais būdais perduoto disponuoti turto apskaita;

- įstaigai perduoto turto įvairios formos sutarčių (kitų dokumentų) bei jų informacijos apskaita bei analizė;

- atsiskaitymų būklės analizė;

- subjektų, kurie disponuoja ar kitaip naudoja savivaldybės turtą, rekvizitų bei operatyvios atsiskaitymų informacijos duomenų bazių tvarkymas;

- nekilnojamojo turto mokesčio dydžio registruotam turtui skaičiavimas;

- kitų, surištų su turto nuoma mokesčių į savivaldybės biudžetą vykdymo kontrolė ir analizė.

Informacija apie parduodamus ar nuomojamus pastatus ir patalpas, kuri skirta visuomenei, galės būti paskelbta Savivaldybės Interneto svetainės specialiuose puslapiuose.
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2019 Aiva sistema
webleader.lt