LT | EN
   
 
SATIS RENOVACIJA - Turto remonto ir renovacijos darbų planavimo ir apskaitos programa Klauskite
 
Programa funkcionuoja, kaip sistemos SATIS dalis (posistemė). Sistemos funkcijas išplečiamos gilesne automobilių kelių parametrų aprašymo struktūra, įvairaus ilgalaikio materialaus turto remonto (renovacijos) planavimo, veiksmų fiksavimo bei kitomis su to surištomis funkcijomis
    

Programa SATIS RENOVACIJA skirta savivaldybės statybos ir remonto, vietinio ūkio, urbanistikos ir kitų skyrių ar tarnybų specialistams Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų pastatų, inžinierinių statinių, kelių, įvairių įrenginių, transporto priemonių techninės būklės analizės, remonto bei renovacijos poreikių nustatymo, planų formavimo, darbų vykdymo kontrolės funkcijų automatizavimui.

Pagrindinės funkcijos :

· informacijos apie turto vienetų techninę būklę bei jos pokyčius įvedimas ir kaupimas;

· paraiškų turto remontui surinkimas iš savivaldybės padalinių ir įstaigų;

· paraiškų sąrašo sudarymas ir tvarkymas;

· paraiškų patvirtinimo informacijos įvedimas;

· turto vienetų remonto bei renovacijos planinių darbų techninių parametrų ir periodiškumo reglamentų normatyvų duomenų bazės formavimas bei palaikymas aktualioje būklėje;

· turto vienetų remonto bei renovacijos darbų normatyvinių sąmatų reglamentų normatyvų duomenų bazės formavimas bei palaikymas aktualioje būklėje;

· numatomų finansavimo šaltinių įvedimas remontui;

· turto vienetų remonto bei renovacijos darbų planų projektų (pagal užklausas, turto grupes bei kitus parametrus) formavimas;

· turto vienetų remonto bei renovacijos darbų planų projektų suliginimas su skirstomomis lėšomis, balansavimas,darbo planų sudarymas, terminų nustatymas;

· darbų vykdytojų (rangovų ir kitų) parametrų duomenų bazės tvarkymas;

· sudarytų darbams vykdyti sutarčių, kitų susitarimų informacijos fiksavimas, paieška;

· turto vienetų atliktų remonto bei renovacijos darbų, jų etapų vykdymo fiksavimas;

· darbų priėmimo aktų informacijos fiksavimas;

· įvykdytų remonto darbų vertės įvedimas pagal atliktus darbų aktus;

· naujos turto vertės įrašymas į Turto apskaitos informacinę sistemą SATIS;

· turto vienetų remonto bei renovacijos atliktų darbų ataskaitų ir analizių formavimas (pagal užklausų parametrus);

· nustatytų organizacinių bei finansinių turto vienetų atliktų remonto bei renovacijos planų vykdymo ataskaitų formavimas;

· turto vienetų techninių parametrų ir eksploatacinės būklės suvestinių formavimas.

Programos priemonėmis realizuoti remonto (renovacijos) planavimo ir apskaitos veiksmai šioms turto grupėms:

· Pastatai;

· Inžinieriniai statiniai;

· Įvairus įrengimai;

· Keliai, gatvės, aikštės;

· Teritorijos ir kt.

Planuojami ir apskaitomi šie remonto (renovacijos) darbai:

· Paprastas remontas;

· Rekonstrukcija;

· Kapitalinis remontas;

· Elektros darbai;

· Kelių darbai;

· Vandentiekio nuotekų tinklai;

· Avariniai darbai.

Programa ženkliai išplečią sistemos SATIS funkcijas informacijos apie kelius registravimo bei disponavimo prasme, tame tarpe realizuotos šios papildomos funkcijos:

- Kelių bei gatvių, jų ruožų, atkarpų, piketų bei jų priklausinių informacijos įvedimas, komplektavimas ir surišimas;

- Statistinės atsiskaitomybės formos TK-02 "Vietiniai keliai" formavimas;

- Įvairiais pjūviais kelių techninių parametrų informacijos analizė ir paieška, tame tarpe:

  • pagal kelių tipus,
  • pagal seniūnijas,
  • gatves pagal vietoves,
  • kelius pagal jų sudedamas dalys bei priklausinių sąrašas,
  • pagal užduotus techninius parametrus ir kt.

- Informacijos iš kitų kelių apskaitą tvarkančių automatizuotų sistemų importavimas;

- Skenuotos ar kitos elektroniniame pavidale gaunamos kelių informacijos (schemų, žemėlapių, topologinės ir kitos) surišimas su sistemos SATIS turto vienetais, atvaizdavimas bei archyvų tvarkymas.

Programos diegimas.

Programa SATIS RENOVACIJA nesunku įdiegti ir eksploatuoti, nes visa jos programinė įranga randasi viename kompiuteryje - serveryje (kartu su pagrindine sistema SATIS).

Programa SATIS RENOVACIJA paraiškų formavimui naudoja “Savivaldybės turto apskaitos informacinės sistemos

(SATIS)" priemonėmis suformuotą savivaldybės turto duomenų bazę, todėl jos įdiegimui reikalinga pirma įdiegti savivaldybėje sistemą SATIS.

Programai SATIS RENOVACIJA įdiegti reikalingas serveris su Windows arba LINUX/UNIX operacine sistema ir MySQL duomenų valdymo sistema.

Darbo vietose programos instaliuoti nereikia - ji dirba per Internet Explorer, Mozila ar Opera naršykles.

Dokumentų ir ataskaitų formavimui naudojamos Microsoft Office (Word ir Excel) ir Adobe Reader priemonės, vartotojų vidiniams ir išoriniams elektroniniams ryšiams - Microsoft Outlook, o taip pat Web technologijų el. pašto priemonės.
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2019 Aiva sistema
webleader.lt