LT | EN
   
 
SATIS PASLAUGOS - remonto (renovacijos) paslaugų įsigyjimo proceso valdymo programa Klauskite
 
Sistemų SATIS ir AIVA VP funkcinio surišimo programos kūrimas, siekiant automatizuoti remonto (renovacijos) darbų paslaugų įsigijimo proseso valdymą, išplečiant bazinių sistemų funkcijas
    

Paskirtis :

Apjungti į vieningą sistemą įsigijimų organizavimo sistemą AIVA VP ir turto informacinę apskaitos sistemą SATIS , realizuojant naują turto remonto (renovacijos) darbų ir kitų paslaugų įsigijimo procesų valdymo programą SATIS PASLAUGOS.

Programos funkcijos:

  1. Įsigyjamų paslaugų (darbų) klasifikatoriaus ir aprašymų AIVA VP duomenų bazėje atitikimo turto aprašymams SATIS duomenų bazėje žinyno sudarymas
  2. Sistemos AIVA VP vartotojams, planuojantiems ar organizuojantiems remonto, renovacijos ar statybos darbų, kitų paslaugų įsigijimą, informacijos iš sistemos SATIS apie jos priemonėmis padalinių paraiškų pagrindu sudarytus bei patvirtintus planus, pačias padalinių paraiškas, numatomus vykdyti darbus, skirtas ar planuojamas lėšas, terminus ir pan., paieška, grupavimas ir perdavimas
  3. Sistemos AIVA VP vartotojams, planuojantiems ar organizuojantiems remonto, renovacijos ar statybos darbų, kitų paslaugų įsigijimą, informacijos iš SATIS apie jos duomenų bazėje laikomų turto vienetų techninę bei organizacinę būklę paieška, grupavimas ir perdavimas
  4. Informacijos apie atrinktus konkurso ar apklausos būdų paslaugos tekėjus, jų siūlomų paslaugų charakteristikas perdavimas iš AIVA VP sistemai SATIS
  5. Paslaugų (darbų) įsigijimo sutarčių rengimas
  6. Įsigytų darbų, paslaugų perdavimo - priėmimo iš tekėjų aktų formavimas bei spausdinimas, informacijos, tame tarpe pagal atrinkto tiekėjo pasiūlymo duomenis, kurie yra AIVA VP duomenų bazėje, patalpinimas (ar koregavimas) SATIS duomenų bazėje, formuojant atitinkamus techninius, organizacinius bei buhalterinės apskaitos duomenys
  7. Ataskaitos apie įsigytas paslaugas (darbus) už tam tikrą periodą sudarymas

Sistemų AIVA VP ir SATIS bendro funkcionavimo aprašymas.

Sistemos SATIS priemonėmis surenkamos padalinių paraiškos ir sudaromi remonto (renovacijos) darbų ir paslaugų įsigijimo planai. Jų informacija programos SATIS PASLAUGOS priemonėmis apdorojama ir perduodama AIVA VP sistemai.

Sistemos AIVA VP priemonėmis surenkamos padalinių paraiškos ir sudaromi įsigijimo planai dėl kitų darbų ir paslaugų įsigijimo. Šioje sistemoje organizuojamos tiekėjų kainų apklausos bei konkursai ir nustatomas nugalėtojas (tekėjas) iš kurio įsigyjamos prekės ar paslaugos.

Toliau jau sistemos SATIS ir programos SATIS PASLAUGOS priemonėmis sudaromos visų paslaugų (darbų) įsigijimo (pirkimo) sutartys. Perimant darbus ar paslaugas iš tiekėjo paimami sutarties ar jos etapų duomenis ir, juos naudojant, formuojamas, spausdinamas ir tvirtinamas darbų ar paslaugų (jų etapų)perdavimo - priėmimo aktas , įrašant visus duomenis į SATIS duomenų bazę. Iš šių duomenų gaunamos reikalingos ataskaitos apie įsigytas iš tiekėjų darbus ar paslaugas. Toliau jau SATIS duomenų bazėje informacija tikslinama, apskaitoma, fiksuojami jos pokyčiai ir kitaip ja disponuojama sistemos SATIS priemonėmis.

Programos funkcijų vykdymui būtinas sistemos SATIS ( su komponentėmis: SATIS RENOVACIJA ir SATIS DISPONAVIMAS TURTU ) bei sistemos AIVA VP diegimas.
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2019 Aiva sistema
webleader.lt