LT | EN
   
 
SATIS BŪSTO NUOMA - Socialinio būsto nuomos apskaitos programa Klauskite
 
Programa funkcionuoja kaip sistemos SATIS dalis. Išplečia sistemos funkcijas eilių socialiniam būstui tvarkymo, sutarčių nuomai formavimo bei atsiskaitymų pagal sutarčių prievoles fiksavimo ir kontrolės funkcijomis.
    

Programoje automatizuojamas gyventojų eilių gauti socialinį būstą formavimas, sprendimų dėl būsto skyrimo, sutarčių nuomai ir kitų dokumentų formavimas, atsiskaitymų už būsto nuomą funkcijų tvarkymas

Programa skirta padalinių vykdančių įvairiais būdais disponavimo turtu sutarčių tvarkymo, apskaitos bei su tuo surištas funkcijas vykdančių specialistų veiklai automatizuoti (paprastai - turto skyrius)

Programa  funkcionuoja kaip Savivaldybės turto apskaitos informacinės sistemos S A T I S šeimos programinių produktų posistemė, jos vieningoje terpėje, naudojant vieningą duomenų bazę bei serviso ir dialogo priemones.

Pagrindinės funkcijos :

piliečių prašymų socialiniam būstui skirti registravimas;

būstui skirti eilių sudarymas bei tvarkymas;

sprendimų dėl būsto skyrimo kito turto nuomos informacijos fiksavimas;

turto (tame tarpe būsto) nuomos sutarčių tvarkymas;

mokesčių dydžių už išnuomotą ar kitaip perduota turtą apskaičiavimų tvarkymas, sąskaitų rengimas;

Savivaldybės socialinio būsto nuomos metinės ataskaitos, formos GF – 01 ir 03, kitų suvestinių formavimas;

atsiskaitymų su patalpų nuomotojais informacijos fiksavimas;

atsiskaitymų už kitas teikiamas paslaugas informacijos fiksavimas ir analizė;

subjektų, kuriems išnuomotas turtas, rekvizitų bei operatyvios atsiskaitymų informacijos duomenų bazių tvarkymas;

kitų, surištų su turto nuoma mokesčių į savivaldybės biudžetą vykdymo kontrolė ir analizė.

Informacija, kuri skirta visuomenei, galės būti paskelbta Savivaldybės Interneto svetainės specialiuose puslapiuose.
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2019 Aiva sistema
webleader.lt