LT | EN
   
 
AIVA Prekių tiekimo procesų valdymo sistema Klauskite
 
    

Prekyboje AIVA Tiekimo programa gali būti naudojama prekių atsargų papildymo valdymui bei klientų užsakymų vykdymui.

 

AIVA Prekių atsargų papildymo užsakymų valdymo sprendimai

Prekių  atsargų papildymo tiekimo valdymui, verslo valdymo sistemoje įvedami minimalūs ir maksimalūs kiekiai kiekvienai prekei . Šie kiekiai nustatomi arba iš patirties, arba gali būti paskaičiuojami tiksliau, tam tikrų algoritmų pagalba, įvertinat praeitų metų poreikio sukauptą verslo valdymo sistemoje statistiką ir šių metų paskutinių mėnesių poreikio augimo ar kritimo tendencijas.

 

Žinant prekių minimalius ir maksimalius poreikius, programa gali paskaičiuoti reikalingą užsakyti kiekvienos prekės kiekį bei parodyti iš kurių tiekėjų ir po kiek šias prekes ar medžiagas galima nupirkti.

Toks sandėlių papildymui reikalingų užsakymų formavimo metodas sutaupo nemažai laiko poreikio skaičiavimams ir užsakymų sąrašų sudarymui.

 

 Pasirinkus tiekėjus, programa suformuoja laiškus tiekėjams. Laiškus galima išsiųsti elektroniniu paštu tiesiogiai iš verslo valdymo sistemos programos. Sutaupomas laikas laiškų rašymui, nebelieka klaidų galimybės, kurios gali atsirasti rašant užsakomų prekių pavadinimus, kodus ir kiekius ar juos diktuojant tiekėjams telefonu.

 

Gavus prekes iš tiekėjo, duomenų bazėje pasirenkamas jam siųstas užsakymas ir sutikrinamas su iš tiekėjo gautu dokumentu. Jeigu  užsakymas visiškai nesutampa su tuo kas gauta , tereikia į sistemą rankiniu būdu įvesti  kainų ar kiekių korekcijas.

 

Pajamavimo metodas pagal siųstus tiekėjams užsakymus sutaupo daug darbuotojų laiko duomenų įvedimui, žymiai sumažėja klaidų tikimybė įvedant duomenis, nes jų įvedama minimaliai, geriau kontroliuojami tiekėjai – matome,  ar jie atsiuntė tai, kas užsakyta.

 

AIVA Trūkstamų prekių ir medžiagų klientų užsakymams vykdyti tiekimo valdymas

Kaip dažnai pasitaiko realybėje, sandėlyje ne visada yra reikiamų užsakymui prekių . Tuo atveju, reikiamos prekės   yra operatyviai užsakomos iš tiekėjų.

 

Prekių užsakymai tiekimui perduodami iš komercijos skyriaus. Patvirtinus klientui savo užsakymą, vadybininkas, matydamas, kad nėra tam tikrų prekių sandėlyje reikalingų Kliento užsakymui įvykdyti, patvirtina jį tiekimui. Tada programa šį užsakymą įrašo į užsakymų tiekimui sąrašą.

 

Vadybininkas, atsakingas už prekių  pirkimus, pasirenka vieną ar kelis klientų užsakymus.

 Programa parodo iš kokių tiekėjų prekės gali būti užsakytos. Tuomet  vadybininkas pasirenka tiekėjus pagal iš anksto nustatytus tiekėjų prioritetus arba pagal prekių kainas.

Jei klientų užsakymų, kuriems trūksta prekių, yra labai daug galima pasinaudoti automatinio trūkstamų prekių paskaičiavimo programos funkcija. Programa ne tik paskaičiuoja kiek iš viso trūksta kokių prekių visų neįvykdytų klientų užsakymų įvykdymui,  bet ir suformuoja laiškus pasirinktiems tiekėjams.

 

Šis sprendimas  labai žymiai sutaupo vadybininkų laiką  skaičiavimams ir laiškų formavimui bei siuntimui, žymiai pagreitina klientų užsakymų vykdymą, bei panaikina klaidų tikimybę perrašant prekių pavadinimus, kodus ir kiekius iš klientų užsakymų į užsakymus tiekėjams.

 

Toliau prekių pajamavimas vykdomas taip pat pagal išsiųstus užsakymus, kaip ir sandėlių papildymui gautų prekių pajamavimas.

 
Funkcijos
Tiekimo valdymas Tiekėjų ir subrangovų katalogas
Iš tiekėjų užsakytų prekių suvestinė
Prekių pristatymo dienų ataskaita
Prekių, tiekėjų ir kainų sąrašas
Tiekėjų ir padalinių bendrų duomenų peržiūra
Tiekėjui skirtas interneto svetainės puslapis su jam siųstų užsakymų peržiūra, užsakymų atlikimo terminų įvedimu, failų įkėlimui
Užsakymo tiekėjui (subrangovui) įvykdymo registracija pajamuojant iš jam siųsto užsakymo
Klientų užsakymų performavimas į užsakymus tiekėjams ir subrangovams
Prekių ir medžiagų užsakymas naudojantis katalogu
Užsakymų tiekėjams paskaičiavimas ir formavimas pagal sandėlio prekių min ir max normas
Perduotų tiekimui užsakymų apjungimas pažymint sąraše užsakymų tiekėjams suformavimui iš visų pažymėtų užsakymų
Prekes eiles numerio rodymas tiekimo formavime ir pajamavime bei jo išvedimas į siunčiamą laišką ir spausdinimą
Užsakomų medžiagų charakteristikų įvedimas iužsakymo formavimo metu
Kliento perrašymas į tiekėjus ir adresato pasirinkimas iš kelių kontaktinių asmenų
Papildymai filtrų tiekėjų žinyne ir tiekėjų sąrašo ataskaitoje, bei užsakymų tiekimui turinio rodymas

Papildoma informacija apie prekę

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2019 Aiva sistema
webleader.lt