LT | EN
   
 
AIVA 9001 DIDMENA- verslo procesų valdymo programa (pilna versija) Klauskite
 
    

Priklausomai nuo pasirinktų programos dalių, jos pagalba galima automatizuoti visų įmonės padalinių darbą.

 

Komercijos skyrius

 

E-marketingo programos dalies pagalba Vadybininkai ruošia ir siunčia marketinginius pasiūlymus esamiems ir potencialiems klientams.

 

Kada klientas kreipiasi  tiesiogiai, telefonu,  elektroniniu paštu, vadybininkas CRM programos dalyje  registruoja kliento paklausimą. Jį registruojant, programa suteikia paklausimo numerį, vadybininkas gali įrašyti ir išsaugoti kliento pageidavimus.

 

Klientas gali užregistruoti Paklausimą ir pats-per interneto svetainę iš prekės aprašymo lango.

 

Jei vadybininkas paklausimo negali įvykdyti iš karto,  jis planuoja tolimesnius veiksmus, pasirinkdamas veiksmą (pav. susitikti su klientu), patikslindamas ,jei reikia, užduotį, ir pasirinkdamas terminus. Taip suformuota užduotis automatiškai patenka į vadybininko darbo planą arba ją galima perduoti į kito vadybininko darbo planą. Atėjus laikui, programa primena apie artėjantį darbą.

 

Užregistravus paklausimą, arba atėjus laikui kada tai buvo užplanuota, vadybininkas programos Pardavimų dalies pagalba, pasirinkdamas iš katalogo prekes ir paslaugas, suformuoja klientui komercinį pasiūlymą-  jei reikia padaro nuolaidas nuo kainyno kainų, parašo arba pasirenka  laiško tekstą ir išsiunčia laišką su  komerciniu pasiūlymu elektroniniu paštu tiesiogiai iš programos klientui. Jei reikia, komercinį pasiūlymą vadybininkas gali ir atspausdinti.

Formuodamas pasiūlymą, vadybininkas gali pažymėti, kurios iš siūlomų paslaugų yra periodiškai atliekamos. Pagal tai vėliau programa formuoja periodiškai darbus ir PVM sąskaitas- faktūras.

 

Gavęs iš kliento atsakymą, vadybininkas gali pakoreguoti ir vėl išsiųsti komercinį pasiūlymą, arba atspausdinti sutarties projektą, sąskaitą išankstiniam mokėjimui. Gali įvesti prie kliento užsakymo kliento apmokėtą  avansą arba ji pamatyti, jei avansą įvedė buhalterė.

 

Patvirtinęs kliento užsakymą, vadybininkas gali jį perduoti vykdymui: į sandėlį prekių išdavimui, tiekimo vadybininkui-trūkstamų prekių užsakymui, servisui- parduotų garantinio ar pogarantinio remonto darbų atlikimui.

 

Jei prekių ar komplektuojančių sandėlyje neužtenka, pirkimų vadybininkas, pasirinkęs kliento užsakymą iš užsakymų tiekimui sąrašo, performina jį į užsakymus tiekėjams. Bendru atveju, yra galimybė iš kelių klientų užsakymų suformuoti kelis užsakymus tiekėjams ir juos išsiųsti tiesiogiai iš programos elektroniniu paštu pasirinktiems tiekėjams.

Iš užsakymų duomenų programa automatiškai paskaičiuoja darbo užmokestį vadybininkams nuo jų parduotų prekių pelno.

 

 

Operatyviam prekių užsakymui, apmokėjimui ir išdavimui tiems klientams, kurie patys atvyko atsiimti prekių gali būti panaudotas prekių brūkšninių kodų skenavimas. Skeneriu pasirinkus prekes ir įvedus apmokėjimą per prijungtą prie kompiuterio kasos aparatą ar POS ‘ą, spausdinamas kasos čekis, PVM sąskaita-faktūra, o prekės automatiškai nurašomos nuo sandėlio.

 

Sandėliai ir parduotuvės

 

Sandėlyje ir parduotuvėse, programos dalyje Sandėlis, pajamuojamos gautos prekės iš tiekėjų. Jei prekės buvo užsakytos tiekėjams per programa, pajamuojant gautas prekes pasirenkamas  užsakymas tiekėjui ir įvedamas  gauto dokumento Nr. ir data. Jei reikia, patikslinami gautų prekių kiekiai ir kainos. Taip kartu atliekama ir užsakymų tiekėjams įvykdymo kontrolė.

Pajamuojant įrangą, galima įvesti serijinius numerius, nurodyti sandėlio vietą.

 

Prekių išdavimas vykdomas iš klientų užsakymų sąrašo. Į šį sąrašą užsakymai patenka dviem būdais: 1) per vadybininkus kurie priėmė užsakymus iš klientų; 2) per Interneto parduotuvę, kur klientai patys suformavo prekių užsakymus, o programa įrašė juos į užsakymų sąrašą.

 

Pasirinkus kliento užsakymą, programa iš užsakytų prekių ir gaminių, suformuoja  važtaraštį ir PVM-sąskaitą faktūrą ir automatiškai nurašo juos iš sandėlio

 

Prekių surinkimui gali būti panaudotas ir  prekių brūkšninių kodų skenavimas. Programa sutikrina ar nuskenuotos prekės yra užsakyme.

 

Serviso  padalinys

 

Apmokamų remonto darbų Užsakymai (jei įmonė vykdo savo parduotų prekių remontą)  iš komercijos patenka į sąrašą serviso darbams.

 

Serviso vadovas, programos Paslaugų dalyje, pasirinkdamas darbus iš darbų užsakymų sąrašo, gali priskirti vykdytojus ir terminus, atspausdinti paskyrą darbams, patvirtinti darbų įvykdymą.

Iš šių duomenų programa automatiškai suformuoja ataskaitą kiek koks serviso darbuotojas uždirbo už atliktus darbus.

 

Parduotų prekių neatitiktys, t. y. garantinis remontas, registruojamos programoje, paskiriami vykdytojai, kurie turi pašalinti neatitiktis ir vykdymo kontrolė.

Programa taip pat suformuoja ataskaitą kada baigiasi parduotų prekių garantiniai terminai.

 

 

Buhalterija

 

Iš prekių apskaitos programos dalies suformuoti pirkimo ir pardavimo dokumentai patenka į į bendrąjį žurnalą.

 

Į Bendrąjį žurnalą patenka ir kitų išlaidų dokumentai, kurie registruojami  programos Finansai dalyje, kur taip pat vykdomas darbas su skolininkais . Programa suformuoja skolininkų sąrašus, leidžia išsiųsti pasirinktam sąrašui priminimus elektroniniu paštu.

 

Programos Turto dalyje vykdomas inventoriaus ir kito turto perdavimas darbuotojams, grąžinimo inventoriaus į sandėlį apskaita ir paieška, bei nusidėvėjimo skaičiavimas. Paskaičiuotas nusidėvėjimas patenka į balanso ir pelno nuostolių ataskaitas.

 

Programoje Personalas dalyje realizuotas tik atlyginimo sumos paskaičiavimas nuo pardavimų pelno. Mokesčių paskaičiavimui realizuojamas interfeisas su trečių šalių Atlyginimų skaičiavimo programomis, iš kurių duomenys pateks į AIVA programos balanso ir pelno nuostolių ataskaitas.

 

Buhalterijos programos dalyje suformuojamos standartinės buhalterinės ataskaitos-didžioji knyga, balansas, pelno-nuostolių ataskaita.

Be to, Buhalterijos programos dalyje realizuotas apmokėjimų tiekėjams modulis, kurio sudėtyje yra mokėjimų failo  eksportas į bankų elektroninę sistemą, klientų apmokėjimų importo modulis. Automatizuota mokėjimų paskirstymo tiekėjams funkcija

 

Administracija

 

Įmonės vadovas, skyrių vadovai gali realiame laike kontroliuoti darbuotojų darbą, gauti reikiamas ataskaitas pardavimų analizei, gauti vadybininkų darbo užmokesčio paskaičiavimo ataskaitą nuo surastų klientų skaičiaus bei pardavimų pelno.

Darbo plane vadovas gali peržiūrėti  visų ir kiekvieno darbuotojo atskirai planuojamus darbus su klientais, jų vykdymą, įtraukti į darbuotojo planus naujus darbus.

Pardavimų ataskaitos parodo už pasirinktą periodą pardavimų apimtis bei pelną pagal klientus, pagal prekių grupes, pagal darbuotojus.

Sandėlio atskaitos parodo prekių likučius sandėlyje ir jų judėjimą.

Buhalterinės ataskaitos parodo įmonės pelno-nuostolių ataskaitą, bei balansą  realiame laike.

.

 

 
Funkcijos
AIVA Prekių tiekimo procesų valdymo sistema
Prekių užsakymų komercinių pasiūlymų, sutarčių , sąskaitų paruošimo, užsakymų priėmimo, vykdymo valdymo ir apskaitos sistema
Katalogo modulis Katalogo įvedimo ir redagavimo modulis
Katalogo redagavimo ir žiūrėjimo teisių nustatymo ir redagavimo modulis
Sprendimai Komercijos padaliniui AIVA Prekių katalogo sprendimas
Naujienlaiškių, prekių kainininkų ir aprašymų iš programos prekių katalogo suformavimo ir siuntimo elektroniniu paštu, siuntimo ataskaitų, atrinktų iš DB klientų adresų spausdinimo ant vokų , kainininkų spausdinimo ir eksportavimo į Excel failus modulis
CRM (Klientai) Klientų katalogo vedimo, paklausimų ir konkursų projektams registravimo. kontaktų su klientais valdymo modulis
E-komercija Interneto svetainė su E-parduotuve mažmeninei prekybai
Kasų parduotuvėms moduliai Prekių pardavimo parduotuvėje per kasos aparatus panaudojant barkodų nuskaitytuvus programos modulis su papildomomis logistikos , kainų parinkimo, paieškos ir kt. funkcijomis
Sandėlių apskaita Prekių apskaitos sistema
Neatikties registracija pajamavimo metu
Tiekimo valdymas Užsakymų išsiųstų tiekėjams redagavimas
Klientų užsakymų performavimas į užsakymus tiekėjams ir subrangovams
Prekių ir medžiagų užsakymas naudojantis katalogu
Užsakymų tiekėjams paskaičiavimas ir formavimas pagal sandėlio prekių min ir max normas
Paslaugų valdymas Serviso užsakymų registracijos, darbų ir periodinių paslaugų vykdymo valdymo, bei neatitikčių registracijos sistema
Personalas ir atlyginimai Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio (priedų) paskaičiavimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema
Buhalterinė apskaita Buhalterinės finansinės apskaitos modulis
Inventoriaus ir turto valdymas Inventoriaus ir turto valdymo sistema
Žinynai ir vartotojai Programos vartotojų administravimo ir žinynų modulis
Dokumentų valdymas Dokumentų registracijos, paieškos, vykdymo paskyrimo sistema
Darbai neatitiktims pašalinus pardavimą buhalterijoje jis liko.
Finansai Darbo su skolininkais, išlaidų registracijos, apmokėjimų plano ir kasų apskaitos sistema

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt