LT | EN
   
 
AIVA 9001 CRM (bazinė versija) programa klientų duomenų bazės sudarymui, paklausimų registravimui, kontaktų planavimui ir vykdymo kontrolei Klauskite
 
    

Programa AIVA  CRM bazinė versija padeda pardavimų vadybininkams (projektų vadovams) sukaupti klientų ir kontaktų su klientais duomenų bazę, planuoti kontaktus, sudaryti darbo su klientais planus, perduoti kontaktus kitiems vadybininkams. Programa primena prieš nustatytą laiką apie reikalingus atlikti darbus.

 

Programos AIVA CRM bazinė versija moduliai: KLientai (CRM) , Žinynai, Specialus

     Pagrindinės Klientų (CRM) modulio funkcijos

1. Klientų registravimas ir paieška

 

5. Klientų sąrašų sudarymas ir sąrašų redagavimas

          Klientų grupavimas pagal įvairius požymius

 

          Neaktyvuoti klientai

          Klientų paieška pagal įvairius požymius

 

          Potencialūs ir klientai pagal svarbumą

          Įmonių ir jų filialų registracija

 

          Klientai pagal tipą(organizacijos, dileriai, fiziniai asmenys)

          Klientų importas iš esamos apskaitos programos

 

          Keliskart įvestų klientų redagavimas, perrašant jų paklausimus

2. Klientų paklausimų registravimas ir peržiūra

 

6. Klientų turimos įrangos ir ją aptarnaujančių konkurentų DB

          Automatinis paklausimo numerio  suteikimas

 

          Klientų įrangos ir aptarnaujančių įmonių įvedimas į katalogą

          Failų ir aprašymų įvedimas paklausimui

 

          Įrangos ir aptarnaujančių įmonių priskyrimas klientui

          Ankstesnių kontaktų peržiūra, parodant kas kada kontaktavo

 

          Klientų ataskaitos pagal turimą įrangą ir aptarnavimo įmones

          Kliento failų peržiūra

 

           

3. Darbo su klientais planavimas

 

7. Klientų kainų priskyrimas ir peržiūra

          Kontakto rūšies pasirinkimas (rūšys įvedamos iš anksto)

 

          Kainyno sudarymas su 5 kainų lygiais

          Kontakto datos ir laiko pasirinkimas

 

          Kainyno kainų lygio priskyrimas klientui

          Pastabos įrašymo galimybė

 

          Patovių nuolaidų priskyrimas

          Kontakto perdavimo kitam asmeniui galimybė

 

          Specialių kliento kainų įvedimas

           

 

          Priskyrimas klientui jį dominančių prekių ir paslaugų iš katalogo

4. Automatinis darbo su klientais planų sudarymas ir kontrolė

 

8. Darbuotojų identifikavimas

          Darbo plano automatinis suformavimas dienai

 

          Automatinis darbuotojo identifikavimas pagal slaptažodį

          Datų intervalo ir kitų filtrų pasirinkimas plano parodymui

 

          Teisių priskyrimas darbuotojams

          Kalendorinė ir sąrašo plano rodymo formos

 

          Įmonės padalinių įvedimas

          Aktyvus darbas plane su kontaktais ir tolimesni veiksmai

 

          Darbuotojų priskyrimas įmonės padaliniams

          Darbų priminimas iššokančiais pop-up langais

 

           

 

Darbas su AIVA CRM bazine versija programa

 

Registruojamas arba pasirenkamas esamas arba potencialus klientas. Registruojant galima užpildyti ne tik anketinius duomenis, bet priskirti klientui eilę savybių, kurios vėliau naudojamos ne tik kaip informacija apie klientą, bet ir e-marketingui bei pardavimų valdymui.

 

Pasirinkus klientą registruojamas jo paklausimas, kuriam programa suteikia Paklausimo numerį. Prie užregistruoto paklausimo galima įkelti kiek norima failų, nurodyti, kada turi būti įvykdytas paklausimas, aprašyti kliento paklausimo turinį.

 

Užregistruotam paklausimui pasirenkamas tolimesnis darbo su klientu veiksmas(pav., paskambinti telefonu). Kokius veiksmus naudoti programoje gali apsirašyti pati įmonė, priskirdama veiksmams laikus, prieš kiek programa turi įspėti apie ateinančius terminus.

 

Registruojant planuojamus veiksmus su klientu (ar potencialiu klientu),  pasirenkama data ir laikas, įvedama, jei reikia, pastaba.

 

Taip suformuota užduotis patenka  į vadybininko darbo planą arba gali būti perduota vykdyti kitam vadybininkui.

 

Programa automatiškai suformuoja vadybininkui darbo planą šiai dienai. Jį galima peržiūrėti už bet kurį norimą periodą.

Darbo planas yra aktyvus - jame galima pažiūrėti kliento duomenis, atžymėti kad užduotis įvykdyta bei suplanuoti sekančią užduotį, pasirenkant kitą veiksmą.

 

Tokiu konvejeriniu principu dirbama su kliento Paklausimu, kol gaunamas kliento užsakymas ir jis įvykdomas.

 

Sukaupta klientų duomenų bazė per paiešką gali būti panaudota informacijos apie klientą suradimui, įvairių sąrašų sudarymui, vadybininkų darbo ataskaitos gavimui.

 

 

Modulyje  Žinynai  sukuriami ir redaguojami  reikalingi programos darbui žinynai, bei nustatomos vartotojų teisės.

AIVA CRM darbui yra šie žinynai:

·       Įmonės padalinių katalogas, kur aprašoma įmonės struktūra, pagrindiniai rekvizitai, priskiriami padaliniams darbuotoja. Čia gali būti aprašyti ne tik vienos įmonės padaliniai, bet ir kelios įmonės, todėl su viena CRM programa gali dirbti kelios to paties savininko įmonės

·       Įmonės darbuotojų žinynas, kur suvedami pagrindiniai darbuotojų duomenys, priskiriamos iš pareigų žinyno pareigos. Darbuotojo kortelėje nustatomos teisės kokie jam klientų paklausimai-tik savo ar ir kitų darbuotojų ar kitų padalinių jam gali būti matomi
Funkcijos
Prekių užsakymų komercinių pasiūlymų, sutarčių , sąskaitų paruošimo, užsakymų priėmimo, vykdymo valdymo ir apskaitos sistema
Sprendimai Komercijos padaliniui AIVA Prekių katalogo sprendimas
Naujienlaiškių, prekių kainininkų ir aprašymų iš programos prekių katalogo suformavimo ir siuntimo elektroniniu paštu, siuntimo ataskaitų, atrinktų iš DB klientų adresų spausdinimo ant vokų , kainininkų spausdinimo ir eksportavimo į Excel failus modulis
CRM (Klientai) Klientų ir kontaktų su klientais planavimo ir registravimo modulis
Projektų valdymo užduočių planavimo ir kontrolės sistema
Klientų katalogas su naujų klientų įvedimo, redagavimo ir jų užsakymų registravimo funkcijomis
Komercijos modulis Paklausimų registras kartu su planuojamais veiksmais
Pardavimo prekių kiekių ataskaita pagal klientus ir jų padalinius
Pardavimų apimties pagal prekes, prekių grupes ir apmokėjimus ataskaita
Pardavimų apimties ir kiekių ataskaita pagal mėnesius
Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal klientus
Užsakymų/ Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal prekių, gaminių, paslaugų grupes ir prekes. geriausiai ir blogiausiai parduodamos prekės
Personalas ir atlyginimai Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio (priedų) paskaičiavimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema
Žinynai ir vartotojai AIVA Vartotojų administravimo ir žinynų modulis

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2019 Aiva sistema
webleader.lt