LT | EN
   
 
AIVA 9001 CRM -kompleksinė darbo su klientais programa didmeninei prekybai Klauskite
 
    

Kompleksinė AIVA CRM yra verslo valdymo sistemos AIVA 9001 dalis, skirta įmonės komercinio darbo automatizavimui, apskaitai ir darbo su klientais efektyvumo didinimui, panaudojant naujus darbo metodus- Elektroninę komercija, Elektroninį marketingą ir Kontaktų su klientais valdymą, bei darbuotojų skatinimą priklausomai nuo darbo rezultatų.

Kompleksinė AIVA CRM jungia šiuos programos modulius:

Be to, iš CRM prekių katalogo galime realizuoti e-komercijos sistemą interneto svetainėje, iš kurios klientų užsakymai ir paklausimai pateks į CRM programos užsakymų sąrašą.

 

Tokio kompleksinio sprendimo privalumai tai:

1)     Mažesnės laiko sąnaudos klientų aptarnavimui , todėl tie patys darbuotojai atliks daugiau darbų

2)     Sukursite vieningą potencialių ir esamų klientų duomenų bazę

3)     Įdiegsite naujus darbo metodus-CRM, E-komerciją, E-marketingą, kurie padės daugiau parduoti

4)     Per trumpesnį laiką aptarnausite klientus

5)     Įdiegsite apmokėjimo pagal asmeninio pardavimo rezultatus sistemą
Funkcijos
Katalogo modulis Katalogo įvedimo ir redagavimo modulis
Katalogo redagavimo ir žiūrėjimo teisių nustatymo ir redagavimo modulis
Prekių ir medžiagų kainininkų bei jų sandėlio likučių importo iš EXEL failų modulis
Sprendimai Komercijos padaliniui Adaptuojamo dizaino Interneto svetainė su E-parduotuve didmeninei ir mažmeninei prekybai, formuojama iš AIVA prekių katalogo ir su užsakymų perdavimu į AIVA programą
Naujienlaiškių, prekių kainininkų ir aprašymų iš programos prekių katalogo suformavimo ir siuntimo elektroniniu paštu, siuntimo ataskaitų, atrinktų iš DB klientų adresų spausdinimo ant vokų , kainininkų spausdinimo ir eksportavimo į Excel failus modulis
Komercinių pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų ruošimo prekėms ir paslaugoms proceso automatizuota sistema
CRM (Klientai) Darbo su klientų paklausimais ir užsakymais užduočių planavimo ir kontrolės modulis
Kalendorius įmonės vidaus užduočių registravimui ir valdymui
Projektų valdymo užduočių planavimo ir kontrolės sistema
Atliktų užduočių ataskaita už periodą
Darbo su klientais ataskaita už pasirinktą periodą
Klientų katalogas su naujų klientų įvedimo, redagavimo ir jų užsakymų registravimo funkcijomis
Darbas su konkursais (Statybų CRM) Konkursų registracijos, konkurso failų įkėlimo, konkursų registro, el. laiškų siuntimo sistema
Sutarčių su Užsakovais registracijos, failų įkėlimo, sutarčių registro valdymo sistema
Komercijos modulis Paklausimų registras-ataskaita su atliktų dokumentų, pasiūlymų, sąskaitų, užsakymų tiekimui ir kt įvykdymo datų rodymu, užsakymų apmokėjimo rodymų su galimybe tęsti veiksmus su paklausimu
Automatinis kainų lygio kiekvienai prekių grupei parinkimas užsakymo metu
Pirkėjų kainų tipų nustatymas pagal pardavimo apyvartų vidurkį
Pardavimų apimties ir kiekių ataskaita pagal mėnesius
Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal klientus
Pardavimų veiklos statistinė ataskaita pagal darbuotojus
Užsakymų/ Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal prekių, gaminių, paslaugų grupes ir prekes. geriausiai ir blogiausiai parduodamos prekės
Kliento kortelė su užsakymų ataskaita ir Paklausimų registracija ir redagavimas
Paklausimų registras kartu su planuojamais veiksmais
Planuojamų pajamų ir išlaidų planas pagal komercinius pasiūlymus/ užsakymus
Užsakymų iš Interneto parduotuvės registras su peržiūros, parvirtinimo siuntimo ir perdavimo gamybai funkcijomis
Tiekimo valdymas Tiekėjų ir subrangovų katalogas
Klientų užsakymų performavimas į užsakymus tiekėjams ir subrangovams
Prekių ir medžiagų užsakymas naudojantis katalogu
Personalas ir atlyginimai Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio (priedų) paskaičiavimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema
Žinynai ir vartotojai Programos vartotojų administravimo ir žinynų modulis

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt