Prekių kategorijų nėra
 
Veiksmų su klientų paklausimais planavimo ir jų atlikimo registravimo sistema Klauskite
 
AIVA CRM pagalba susregistruosite esamus ir potencialius klientus, registruosite jų pklausimus, planuosite ir kontroliuosite užduotis su klientų pklausimais
    

AIVA 9001 CRM modulį sudaro šie uždaviniai:

*        Vieninga esamų ir potencialių klientų duomenų bazė

*        Klientų (užsakovų) paklausimų ir užsakymų registracijos uždavinys

*        Veiksmų su klientų paklausimais planavimo ir įvykdymo registracijos uždavinys

*        Kalendorius, kuriame matosi iš karto už 3 mėn. suplanuoti darbai-tiek su klientais, tiek įmonės vidaus

*        Veiksmų su klientas ataskaitos

*        Įvestų kelis kartus per klaidą tų pačių klientų apjungimas į vieną, perkeliant nereikalingų klientų pavadinimų paklausimus vienam kliento pavadinimui

*        Suplanuotų ateinančių veiksmų priminimo modulis, kuris primena apie suplanuotas užduotis prieš nustatytą laiką net jei AIVA programa išjungta

*        Klientų gimtadienių ataskaita, kurioje programa parodo šios ir artimiausių dienų įvestų į Klientų duomenų bazę kontaktinių asmenų gimtadienius.

 Plačiau apie kiekvieną CRM funkciją galite susipažinti paskaitę šių funkcijų aprašymus (žr. nuorodas žemiau).

 

 

AIVA 9001 programos pagalba sukuriama vieninga visų esamų ir potencialių klientų duomenų bazė, kuri toliau naudojama visuose verslo valdymo procesuose.

 

Duomenys apie esamus ir potencialius klientus įvedami ir redaguojami  per vieningą kliento kortelę.

 Iš klientų kortelių duomenų suformuojamas esamų ir potencialių klientų sąrašas, kuris gali būti filtruojamas įvairias pjūviais.

 Jei dėl neapsižiūrėjimo į klientų duomenų bazę įvedami du kart ar daugiau tas pats klientas, tokių klientų redagavimo funkcija leidžia perkelti vieno kliento duomenis kitam klientui, o nereikalingą pašalinti.

 

Įmonių duomenis į Kliento kortelę dar gali būti perrašomi iš importuoto įmonių katalogo, vėliau juos papildant kita reikiama informacija apie klientą.

Suvestus duomenis galima peržiūrėti Klientų katalogo sąraše, juos įvairiai filtruojant. Reikiamo kliento paiešką galima atlikti tiek iš Kliento kortelės formos, tiek iš klientų katalogo formos.

 

Iš klientų katalogo formos galima atidaryti klientų korteles, sukurti naujas korteles, pasirinktam klientui registruoti jo Paklausimą arba Užsakymą

  

Kliento kortelė

 

Į kliento kortelę įvedami ir saugomi:

  •     Anketiniai įmonės ar fizinio asmens duomenys
  •       Kontaktinių asmenų duomenys
  •       Pardavimams reikalinga informacija-kainų lygiai, nuolaidos, specialios kainos
  •        Marketingui reikalinga informacija (veikla, dydis ir pan.)

 Be to, per kliento kortelę galima pažiūrėti ne tik ranka įvestus, bet ir kitus duomenis, kuriuos sukaupia programa darbo su klientų paklausimais eigoje. Tai:

*        Kliento daryti paklausimai ir užsakymai, aptarnavimo sutartys

*        Klientui siūlytos ir nupirktos prekės (paslaugos, gaminiai)

*        Ankstesni su klientais veiksmai (skambučiai, susitikimai, pasiūlymai ir pan.)

*        Kliento dokumentų failai (sutartys, aktai, brėžiniai ir pan.)

*        Kliento pirkimų apimčių statistika

*        Kliento skolos

*        Klientui siųsti naujienlaiškiai.

 

Iš kliento kortelės galima atlikti įvairius valdymo veiksmus:

*        Registruoti naują paklausimą, užsakymą, konkursą

*       Iš dabar ar anksčiau užregistruoto paklausimo pereiti prie  veiksmų su paklausimu planavimo

*        Iš dabar ar  anksčiau užregistruoto paklausimo pereiti prie pasiūlymo ruošimo (jei naudojamas AIVA KOMERCIJA modulis)

*      Iš anksčiau pasiūlytos prekės, ją pasirinkus, pereiti prie šios prekės užsakymo registravimo

*        Iš anksčiau parduotų prekių pereiti prie šioms prekėms neatitikties registravimo ar jos remonto darbų registravimo (jei naudojamas AIVA Neattikčių modulis).

 

Klientų sąrašas

 

Iš klientų kortelių duomenų programa suformuoja esamų ir potencialių klientų sąrašą. Jame galima nustatyti individualiai rodomus stulpelius  ir jų tvarką, atskirai rodyti tik esamus ar tik potencialius klientus.

  Ataskaitoje stulpeliuose rodoma pagrindinė informacija apie klientą-pavadinimas, adresas, atsakingo asmens ir vadovo duomenis, veikla, svarbumas (klientas, potencialus klientas...).

Galima nustatyti, kuriuos stulpelius rodyti, bei kokia eilės tvarka.

Galima atlikti klientų paiešką pagal klientų pavadinimą, adresą, telefoną, el. paštą, bei pagal prekes , kurias pirko klientai ir šių prekių charakteristikas.

Galima  filtruoti klientų sąrašą pagal tai kam priklauso klientai (tik mano ar ir kitų vadybininkų), svarbumą, tipą bei registravimo datų intervalą.

 Be to, iš klientų sąrašo galima atlikti įvairius veiksmus su pasirinktu klientu:

-        redaguoti kliento kortelę

-        registruoti kliento paklausimą prekėms ar paslaugoms

-        registruoti užsakymą gamybai

-        ruošti komercinį pasiūlymą.

 

 Nauda

Vieningos potencialių ir klientų duomenų bazės sukūrimas įmonei naudingas, kadangi:

1)      Visi įmonės darbuotojai,-net būdami skirtingose vietose, gali pasinaudoti ta pačia duomenų bazę

2)      Kaupiama informacija apie klientus, kuri padeda geriau aptarnauti

3)      Sukaupta pardavimo procese klientų duomenų bazė gali būti panaudojama ir prekių bei paslaugų e-marketingui taip stimuliuojant pardavimus, bei Vartotojų registracijai e-parduotuvėje

 

 Klientų (užsakovų) paklausimų ir užsakymų registracija

 

Darbas su klientais įmonėje prasideda gavus kliento paklausimą arba suradus paskelbtą konkursą pirkimui. Klientų paklausimai ir konkursai registruojami užrašų knygutės, Excel failuose, ir pan., arba visai neregistruojami. Dėl tokio netobulo klientų paklausimų registravimo kartais jie iš viso pamirštami, vadovams sunku kontroliuoti ar su gautų paklausimu kas nors dirba ir kokia to darbo eiga.

 

AIVA 9001 CRM programos pagalba registruojami visi klientų paklausimai prekėms, paslaugoms. Registruojant paklausimą galima įkelti kliento laišką, jo atsiųstus failus.

Iš kliento paklausmimo vykdomas veiskmų su klientais planavimas ir pasiūlmų ruošimas (AIVA KOMERCIJA modulio pagalba).

 
Funkcijos
CRM (Klientai) Priminimai apie klientų gimimo dienas
Darbo su klientų paklausimais ir užsakymais užduočių planavimo ir kontrolės sistema
Atliktų užduočių ataskaita už periodą
Darbo su klientais ataskaita už pasirinktą periodą
Neužbaigtų užduočių ataskaita
Paklausimų registras su planuojamų veiksmų planu-ataskaita
Klientų katalogo vedimo ir pežiūros modulis
Kalendorius įmonės vidaus užduočių registravimui ir valdymui

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt