LT | EN
   
 
Komplektuojamų gaminių perduotų vykdymui užsakymų planas su komplektacijos valdymu- trūkstamų dalių perdavimas gamybai ir tiekimui, paskyrų komplektavimui spausdinimas, komplektacijos nurašymas į gaminio savikaina ir gaminių pajamavimas Klauskite
 
    

Gaminių  komplektavimo valdymo planas-ataskaita

Surenkamų gaminių komplektacijos perdavimo gamybai valdymas ir pagamintų gaminių apskaita vyksta iš gaminių komplektavimo valdymo gamybai plano, kuris suformuojamas   užsakymų gamybai plano (žr. Užsakymų gamybai plano valdymo aprašymą).

Gaminių komplektavimo valdymo plane programa parodo užsakytus gaminių pavadinimus, kiekius, užsakytų gaminių charakteristikas. Plano formoje yra galimybė pasirinkti  ką rodyti, filtruoti planą pagal įvairius kriterijus-datų periodą, klientus, užsakymus ir kt.

Kkomplektavimo valdymo plane programa parodo ir ataskaitą kiek jau pagamintą gaminių, ir likusį nepagamintą kiekį.

Iš komplektavimo valdymo plano suformuojamos ir atspausdinamos paskyros gaminių komplektacijos paėmimui iš sandėlių

Paskyros komplektacijai baldų gamybai

 Jei reikalinga baldams furnitūra ir kitos medžiagos yra sandėlyje bei užpajamuotos pagamintos baldų detalės, programa tai parodo atsidariusioje formoje ir automatiškai surenka į perkėlimo į gamybą paskyrą.

Tais atvejais, kai galima apsirikti fiziškai pasirenkant sandėlyje medžiagas, pasirinkimas gali būti atliekamas ne automatiškai, o skenuojant barkodus. Programa patikrina nuskenuotos detalės barkodą, ar tai ta pati  detalė, kuri reikalinga užsakymo vykdymui, ir, jei ji buvo pasirinkta teisingai, ją įtraukia į paskyrą, parodydama reikalingą paimti jos kiekį.

Komplektacijos gamybai keitimas ir papildymas

Kartais, kai trūksta kurios nors vienos medžiagos esant skubiam užsakymui reikalinga ją pakeisti kita. Programa leidžia pasirinkti iš medžiagų katalogo  ir pakeisti vieną medžiaga kita. Jei pasirenkama keitimui tik dalis kitos medžiagos, negu buvo numatyta užsakyme, tada sumažinamas pagrindinės medžiagos kiekis ir įterpiama nauja medžiaga su sumažinto kiekio skirtumu.

Jei kurios nors medžiagos ar detalių pritrūko užsakymo įvykdymui, tiesiai iš  komplektavimo formos galima suformuoti užsakymus tiekimui ar detalių gamybai, kurie pasirodo atitinkamuose planuose vykdymui

Komplektuojančių dalių nurašymas ir pagamintų gaminių pajamavimas

Surinkus gaminius, tam kad juos užpajamuoti  į sandėlį ir nurašyti jiems komplektuojančias dalis-tiek pagamintas tam užsakymui, tiek nupirktas, darbuotojas pasirenka komplektavimo  valdymo plane reikalinga gaminį.

Atsidariusioje formoje programa po patvirtinimo, jas nurašo gaminio komplektuojančias dalis ir pagamintus gaminius  užpajamuoja į sandėlį su paskaičiuota joms nurašytų komplektuojančių dalių savikaina.

Užpajamavus gaminius, programa jiems leidžia atspausdinti lipdukus su jų pavadinimais, kodais ir brūkšniniu kodais. Brūkšniniame kode užkoduota visa informacija apie gaminį- kokiam užsakymui jis  priklauso, kas tai per gaminys, kada užpajamuotas ir pan.

 Nauda

1.      Užsakymų perdavimas į gamybą, gaminių iškomplektavimas į sudėtines dalis, trūkstamų dalių užsakymų suformavimas, komplektuojančių dalių nurašymas, sukomplektuotų gaminių pajamavimas vykdomas automatiškai programos pagalba, todėl nereikalingi apskaitos darbuotojai, padidėja darbo našumas, mažesnės išlaidos darbo užmokesčiui;

2.      Kadangi visos valdymo operacijos vykdomos automatiškai, be naujų duomenų įvedimo, todėl užsakymai vykdomi greičiau ir be klaidų kurios atsiranda perrašant informaciją rankiniu būdu;

3.      Greičiau įvykdomi klientų užsakomai,  kadangi programa automatiškai parenka ir apskaito visas reikalingas komplektuojančias dalis užsakymo vykdymui.

 
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2019 Aiva sistema
webleader.lt