Komercinių pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų ruošimo prekėms ir paslaugoms proceso automatizuota sistema Klauskite
 
    

AIVA CRM Komercinių pasiūlymų ruošimo modulio pagalba  automatizuojamos šios pagrindinės vadybininkų darbo funkcijos:

1)      Kliento duomenų įvedimo ar  pasirinkimo  naujam užsakymui

2)      Kliento Paklausimo/Užsakymo registravimas

3)      Pasiūlymo sąmatos sudarymo, pasirenkant prekes iš programos prekių Katalogo ir nuolaidų  paskaičiavimo

4)      Komercinio pasiūlymo suformavimo įvairiomis formomis ir kalbomis

5)      Komercinio pasiūlymo siuntimo tiesiai iš pogramos el. paštu

6)      Komercinių pasiūlymų registro- ataskaitos automatinis suformavimas su galimybe iš jo inicijuoti  pasiūlymų redagavimo, apmokėjimų įvedimo ir kitus veiksmus

7)      Komercinio pasiūlymo redagavimo, išsaugojimo naujos redakcijos ir pakartotinio išsiuntimo arba spausdinimo

8)      Komercinio pasiūlymo pavertimo sąskaita išankstiniam mokėjimui

9)      Pardavimo-pirkimo sutarties suformavimo iš komercinio pasiūlymo pagal pasirenkamus šablonus

10)    Komercinio pasiūlymo pavertimas užsakymų sandėliui, užsakymų trūkstamų prekių pirkimui, gamybai ar (ir) paslaugų suteikimui. Automatinis  užsakymų registro suformavimas 

Kliento pasirinkimas

Klientai pasirenkami iš AIVA programos klientų,-esamų ir potencialių, duomenų bazės . Jei klientas naujas,  tada įvedami jo duomenys į duomenų bazę.

Klientų paklausimų registracija

Kliento paklausimas registruojamas pasirinkus klientą. Programa suteikia jam Nr. Darbuotojas gali įvesti pageidavimus bei įkelti failus, pageidaujamą prekių pateikimo terminą

Iš užregistruoto kliento Paklausimo prasideda Komercinio pasiūlymo ruošimo procesas.

Prekių pasirinkimas

Prekės pasirenkamos iš vieningo visai AIVA 9001 programai ir elektroninei parduotuvei prekių katalogo. Realizuoti įvairūs prekių paieškos kataloge būdai:

o   pasirenkant prekių grupę,

o   per pavadinimo, kodo ar brūkšninio kodo paiešką ,

o    per prekės charakteristikų , aprašymo ar gamintojo paiešką.

Priskirtų kataloge prekių klientui rodymas pasirenkant prekes

Registruotiems klientams, kuriems buvo iš anksto kliento kortelėje priskirtos specialios kainos,-individualios ar kainų stulpelis, programa ruošiant komercinį pasiūlymą rodo vadybininkui priskirtas pasirinktam klientui prekės kainas, todėl vadybininkas nepadarys klaidos ruošdamas pasiūlymą.

Programoje realizuotas ir dinaminis kainų lygio priskyrimas, priklausomai nuo užsakomo kiekio,-jei prekės užsakomas kiekis nedidelis, programa parenka aukštesnes kainas, jei didelis mažesnes.

Realizuota dar funkcija kainų stulpelio priskyrimo klientui pagal praeito periodo pirkimų apimtį,- jei klientas per praėjusį periodą , pav. 1 mėn. nupirko daugiau tam tikros ribos prekių, tada programa pakeičia jo kainų stulpelį į geresnį ir atvirkščiai. Šis stulpelis automatiškai parenkamas kaip formuojamas klientui pasiūlymas arba registruojamas jo užsakymas.

Pasiūlymo sąmatos sudarymas

Programa iš pasirinktų prekių, įrašius reikalingus kiekius suformuoja pasiūlymo sąmatą. Programa parodo pasiūlymo prekių savikainą, kainą, antkainį. Vadybininkas gali įvesti nuolaidas, matyti kaip pasikeitė pasiūlymo pelnas.

Iš pasiūlymo sąmatos  , vadybininkas gali pasirinkti kokį dokumentą suformuoti- Komercinį pasiūlymą, sąskaitą išankstiniam mokėjimui, pardavimo-pirkimo sutartį, PVM sąskaitą- faktūrą.

Komercinių pasiūlymų formavimas ir siuntimas:

 Progrmaoje realizuoto įvairios komercinio pasiūlymo suformavimo galimybės:

·        galima pasirinkti  ar parašyti pasiūlymo (kreipimosi) į klientą tekstą,

·        pateikti gaminio kainas su PVM ar be PVM,

·        pasirinkti kokia kalba siųsti komercinį pasiūlymą,

·        pasirinkti kokia valiuta siųsti komercinį pasiūlymą

·        pasirinkti siunčiamo dokumento formą-sąmatos tipo arba su aprašymais arbal lentelės, kur parodytos stulpeliuose  prekių charakteristikos forma. Be to, dar galima suformuoti komercinį pasiūlymą pasirinkus iš anskto suformuotą Word ar Open Office šablono failą.

Programa automatiškai suformuoja komercinio pasiūlymo dokumentą su įmonės siuntėjos ir kliento rekvizitais, bei vadybininko pareigomis, pavarde ir telefonais.

 Komercinio pasiūlymo siuntimas

 Galima pasirinkti spausdinti ar siųsti ele. paštu programos suformuotą pilnai komercinį pasiūlymą.

Kaip spausdinimo opcija galima pasirinkti PDF formato failo suformavimą.

Komercinio pasiūlymo siuntimui el. paštu programoje yra integruota el. pašto programa. Yra galimybė pasirinkti kaip opciją siuntimą per MS Outlook programą, jei jį yra instaliuota vadybininko kompiuteryje

 Komercinio pasiūlymo išsaugojimas ir parodymas Komercinių pasiūlymų registre

Paruoštus pasiūlymus programa išsaugo duomenų bazėje, kad vėliau būtų galima  koreguoti ar kopijuoti.

Be to, komercinis pasiūlymas parodomas Komercinių pasiūlymų registre.

 

Komercinio pasiūlymo redagavimas, išsaugojimas naujos redakcijos ir pakartotinis išsiuntimas arba spausdinimas

Iš komercinių pasiūlymų registro pasirinkus klientui siųstą komercinį pasiūlymą ji galima redaguoti,-pataisyti ir vėl išsiųsti pataisytą.

Duomenų bazėje išsisaugo visi komercinio pasiūlymo variantai. Iš bet kurio iš jų galima toliau formuoti kitus dokumentus.

Komercinio pasiūlymo pavertimo sąskaita išankstiniam mokėjimui ir apmokėjimo įvedimas

Iš komercinio pasiūlymo programa automatiškai gali suformuoti sąskaitą išankstiniam mokėjimui. Ji taip pat siunčiama ir registruojama kaip ir komercinis pasiūlymas. Sąskaitą išankstiniam apmokėjimui galima suformuoti ir iš karto-be komercinio pasiūlymo.

Sąskaitai išankstiniam apmokėjimui galima įvesti gautą avansą, kuris parodomas tiek vėliau pasirinkus sąskaitą, tie užsakymų registre.

Pardavimo-pirkimo sutarties suformavimas iš komercinio pasiūlymo

Esant reikalui, iš komercinio pasiūlymo programa suformuoja pardavimo-pirkimo sutartį. Tam iš anksto turi būti paruoštas tokios sutarties šablono failas. Kad suformuoti sutartį tereikia tik pasirinkti šabloną. Programa į sutartį įkelia pardavėjo ir pirkėjo rekvizitus, sumas, sąmatą.

Suformuota sutarties failą galima įkelti į duomenų bazę prie kliento Užsakymo, kuri gauname programai iš Komercinio pasiūlymo suformavus Užsakymą. Vėliau pasirinkus užsakymą, galima atsisiųsti ir peržiūrėti sutartį. Be to, suformuotą sutarties projekto  failą galima kaip nuorodą išsiųsti klientui, kuris galės atsiuntęs failo kopiją ją paredaguoti.

Komercinio pasiūlymo pavertimas užsakymų sandėliui, užsakymų trūkstamų prekių pirkimui ir užsakymų automatinė registracija

Pasirašius sutartį ar nusiuntus sąskaitą išankstiniam apmokėjimui  gavus avansą, arba kada klientas turi kreditą, komercinis pasiūlymas paverčiamas Užsakymu . Jei siūlytos prekės yra sandėlyje, tai jų išdavimui programa suformuoja PVM-sąskaitą faktūrą arba važtaraštį. Jei prekių nėra sandėlyje , tada programa suformuoja užsakymą tiekimui. Pastaba. Prekių išdavimo apskaitai reikalingas AIVA 9001 Sandėlio modulis, o prekių tiekimui reikalingas AIVA 9001 Tiekimo modulis.

 

 

 
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt