LT | EN
   
 
Paklausimų registras-ataskaita su atliktų dokumentų, pasiūlymų, sąskaitų, užsakymų tiekimui ir kt įvykdymo datų rodymu, užsakymų apmokėjimo rodymų su galimybe tęsti veiksmus su paklausimu Klauskite
 
    

Visi klientų paklausimai, automatiškai registruojami paklausimų registre.

Jame parodoma dokumentų registracijos datos, klientas, vadybininkas, Nr. ir kita informacija. Registre yra filtrai, kurie leidžia atfiltruoti paklausimus pagal datas, vadybininkus, padalinius. Galima surasti paklausimus pagal kliento pavadinimą, užsakymo Nr. ir kitą informaciją.

Be paklausimų registro, kuriame yra parodomi visi paklausimai-nepriklausomai ar jiems buvo paruošas pasiūlymas ir užregistruotas užsakymas (sudaryta sutartis) yra dar atskiri registrai kur rodomi tik:

·        Komerciniai pasiūlymą, kurie dar nesibaigė sutartimis (Užsakymais)

·        Klientų užsakymai

·        Užsakymai Internetu

·        Klientų paklausimai, kurie užregistruoti per Interneto svetainę

Iš visų šių registrų galima vykdyti tolimesnius veiksmus su paklausimu:

·       Redaguoti pasiūlymo ar užsakymo sąmatą

·       Įvesti apmokėjimą užsakymui

·       Planuoti tolimesnius veiksmus su paklausimu

·       Įkelti ir peržiūrėti failus prie Paklausimų, pasiūlymų ir užsakymų

·       Spausdinti PVM sąskaitą faktūrą užsakymui.

Užsakymams programa paskaičiuoja ir už pasirinktą periodą pardavimo sumą, bei savikaina.

Užsakymų sąraše programa parodo ir apmokėjimo informaciją- kada padarytas mokėjimas, kokia suma, kiek dar liko apmokėti.

Jei programoje naudojami tiekimo ir sandėlio moduliai, tada darbo su paklausimais registruose parodoma ar prekės užsakytos, ar gautos iš tiekėjų užsakymo įvykdymui prekės arba pagaminti gaminiai užpajamuoti, ar užsakymui išrašyta PVM sąskaita- faktūra.

Jei programoje naudojamas gamybos modulis, programa paklausimų sąraše užsakymus, kurių gamybos terminas suplanuotas vėlesnis negu sutarties įvykdymo terminas, tuos užsakymus nudažo kita spalva.

Klientų paklausimų registras kartu yra ir ataskaita, kurioje  parodomi visi užregistruoti klientų paklausimai per pasirinktą periodą, stulpeliuose rodomos datos kas atlikta su paklausimų- data kada buvo paruoštas paskutinis komercinis pasiūlymas (vienam Paklausimui gali būti paruošti keli komerciniai pasiūlymai,) data kada buvo išsiųsta sąskaita išankstiniam apmokėjimui, užsakymo patvirtinimo data (sutarties pasirašymo data), trūkstamų prekių užsakymo tiekimui data, bei prekių užsakymo iš pardavėjų data, prekių gavimo data, prekių išdavimo data, apmokėjimo gavimo data, apmokėta suma, klikusi suma, užsakymo įvykdymo terminas ir kt.

 

Paklausimus ataskaitoje galima filtruoti pagal pasirinktą periodą, įvykdymą, apmokėjimą, pardavimų vadybininką, užsakovą, kliento svarbumą.

 

Be to, galima atlikti tam tikro užsakymo paiešką pagal jo Nr., pagal klientą, pagal įmonės padalinio pavadinimą, pagal prekę, jos kodą ir kita reikalinga informaciją.

 

Pasirinkus reikiamą Paklausimą, Komercinį pasiūlymą ar Užsakymą,  galima jį peržiūrėti (prekes, kliento kortelę, paklausimo turinį), redaguoti, įvesti apmokėjimą (užsakymams), suformuoti PVM-sąskaitą faktūrą.

 

Programa sumuoja pasirinktų Komercinių pasiūlymų ar užsakymų sumas ir parodo bendrą sumą.
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt