LT | EN
   
 
AIVA 9001 -Durų ir langų mažmeninės ir didmeninės prekybos , matavimo ir montavimo darbų, tiekimo bei gamybos valdymo automatizavimo programa Klauskite
 
    

                             Darbo su programa aprašymas

Darbas su programa priklauso nuo pasirinktų modulių. Žemiau aprašytas pagrindinis procesas- nuo užsakymo gavimo iki jo įvykdymo, kuriam reikia Katalogo, CRM, Komercijos, Tiekimo, Sandėlio ir Žinynų modulių.

Be to, aprašytam žemiau sistemos funkcionavimui reikalinga programos diegimo metu sukurti gaminių modelių katalogą, o vėliau, atsiradus naujiems modeliams- jį papildyti.

 

1. Darbas komercijos padaliniuose

 

Kliento paklausimas registruojamas pasirenkant arba įvedant naują klientą. Registruojant  programa suteikia paklausimo numerį, galima išsaugoti kliento pageidavimus.

 

Užregistravus paklausimą, vadybininkas pasirenka iš katalogo durų ar langų modelį  ir suveda kliento pageidaujamus išmatavimus ir kitas charakteristikas

Programa,  priklausomai nuo įvestų durų ar langų charakteristikų, paskaičiuoja durų pagaminimo savikainą, kainą ir pagaminimo terminą.

 

Jei klientai užsako originalios konstrukcijos langą ar duris, kurias turi suprojektuoti konstruktoriai, per programą jiems perduodama užduotis konstravimui.

Konstruktorius paruošęs  specializuotos projektavimo programos pagalba gaminio projektą, suformuoja gaminio specifikacijos failą ir importuoja jį pasirinktam užsakymui į AIVA 9001 duomenų bazę, iš kurių paskaičiuojama gamybos kaina, bei toliau tie duomenys panaudojami gamybos valdymui.

 

Užsakymo gamybos savikainos paskaičiavimui, programa paskaičiuoja ne tik reikalingus medžiagų kiekius ir kainas, bet ir gamybos operacijų trukmes ir savikainą, kuri priklauso nuo darbininkų apmokėjimo tarifų už kiekvieną operaciją.

 

Programa gali  suplanuoti Užsakymo atlikimo terminus, įvertindama naujo užsakymo pagaminimo laiką, bei įvertindama jau esamus gamyboje užsakymus ir jų būklę.

 

Prieš spausdinant ar siunčiant komercinį pasiūlymą,  programa galutinai  suformuoja komercinį pasiūlymą, kuriame yra įmonės ir užsakovo rekvizitai, laiško tekstas, durų paveikslėliai ir prie jų  lentelės su kliento pageidaujamomis charakteristikomis bei užsakymo sąmata.

 

Komercinis pasiūlymas gali būti atspausdintas arba tiesiai iš programos  išsiųstas elektroniniu paštu ar faksu.

 

Visi komerciniai pasiūlymai, kaip ir sąskaitos išankstiniam apmokėjimui ir kiti dokumentai, kuriuos formuoja programa, įsirašo į duomenų bazę ir vėliau gali būti peržiūrimi, modifikuojami bei paverčiami į kitą dokumentą.

 

Vadybininkai, susitarę su klientu, gali įvesti į montuotojų darbo planą duomenis, kada reikia nuvykti pas klientą, pradėti darbus ir kada juos baigti.

 

Klientų užsakymus matavimo ir montavimo darbams programa automatiškai perduoda į matuotojų-montuotojų darbų kalendorinį planą-sąrašą, kuris matosi ir per web naršyklę, todėl montuotojai gali pasitikrinti jiems priskirtus darbus per savo mobilius telefonus.

 

Jei užsakymo vykdymui reikia nuvežti duris, vadybininkai gali, užsakę transportą, įvesti į programos duomenų bazę, kuriam laikui užsakytas transportas, kad galėtų jį kontroliuoti.

  

2. Durų-langų matavimo padalinio darbas

 

Durų matuotojai peržiūrėdami savo darbų sąrašą, kuriame matosi kliento duomenys ir laikas, kada susitarta atvykti pas klientą (šiuos duomenis įveda vadybininkai priimdami užsakymą), nuvyksta pas klientą. Išmatavę ir užpildę durų matavimo formą, ją perduoda vadybininkams, kurie paėmę kliento užsakymą, jei reikia, patikslina durų charakteristikas. Jei durų išmatavimai labai skiriasi, vadybininkai gali duoti komandą programai perskaičiuoti durų kainą ir terminus.

  

3. Gamybos padalinio darbas

 

Iš klientų užsakymų programa suformuoja užsakymų gamybai sąrašą-planą su nurodytais atlikimo tiaminais. Be to, jei naudojamas gamybos planavimo modulis, programa suplanuoja kiekvienam darbo centrui darbo planą, bei visų užsakymų vykdymo planą-Ganto grafiką.

 

Gamybos padalinys, peržiūrėdamas užsakymų gamybai sąrašą, pasirenka naują užsakymą, kuriam programa paskaičiuoja reikalingas jam medžiagas.

 

Jei medžiagų sandėlyje nėra ar trūksta, programa suformuoja užsakymą medžiagų tiekimui.

 

Jei medžiagos yra sandėlyje, programa suformuoja paskyrą  medžiagoms paimti iš  sandėlio į gamybą. Jei medžiagų gamybos metu pritrūkstą dėl broko, galima per programa atspausdinti papildomą paskyrą trūkstamam medžiagų kiekiui.

 

Darbininkams užsakymo darbų atlikimui iš programos spausdinama paskyra, kurioje nurodoma, kokias ir per kiek operacijas reikia atlikti bei kokia brigada ar darbininkas turi vykdyti užsakymą. Paskyroje prie operacijų atspausdinami barkodai, kuriuos skenuojant darbininkai patys užregistruoja kada pradėjo ir kada pabaigė užsakymo jiems priskirtas operacijas. Kaip variantas, operacijų registravimas gali vykti per liečiamą ekraną.

 

 Pagaminus gaminius, programa automatiškai nurašo medžiagas gaminių savikainai ir užpajamuoja gaminius.  

Pagaminus užsakymą programa parodo, kiek medžiagų faktiškai sunaudota. Jei medžiagų buvo paimta per daug (pavyzdžiui dėl konstrukcijos), galima jas grąžinti į sandėlį. Grąžinant galima įvesti grąžinamų medžiagų išmatavimus.

 

4. Sandėlio darbas

 

Sandėlis, iš klientų užsakymų sąrašo pasirinkęs užsakymą, duoda komandą išduoti medžiagas į gamybą.

Programa suformuoja ir atspausdina vidinio perdavimo važtaraštį ir perrašo medžiagas iš sandėlio į užsakymą.

 

 Sandėlininkas priimdamas likučius juos faktiškai  su perduotu kiekių iš programos ir duoda komandą Grąžinti  į sandėlį.

Programa tada sumažina duomenų bazėje perduotą kiekį į gamybą ir sandėlyje suformuoja naujus įrašus su grąžintų medžiagų kiekiu. 

 

Užpajamuotiems gaminiams pasirinkus kliento užsakymą programa automatiškai suformuoja važtaraščius išvežimui ir PVM sąskaitas- faktūras.  

 

5. Pirkimų padalinio darbas

 

Jei medžiagų sandėlyje nėra, pirkimų vadybininkas, pasirinkęs kliento užsakymą iš užsakymų tiekimui sąrašo, performina užsakymą medžiagoms ir pusfabrikačiams, kurį perdavė gamybos padalinys. Vadybininkas gali ne iš karto užsakyti medžiagas, o pradžioje išsiųsti kelis paklausimus tiekėjams, o gavęs jų pasiūlymus, pasirinkti geriausią ir patvirtinti siųstą paklausimą.

 

Atvežus užsakytas medžiagas, pagal padarytą užsakymą tiekėjams pajamuojamos medžiagos. Medžiagas ir pusfabrikačius galima užsakyti ne tik iš gamybos užsakymų, bet ir iš katalogo bei pagal iš anksto įvestas kiekvienam sandėliui minimalias ir maksimalias medžiagų normas. Šie režimai labiausiai tinka sandėlių papildymui arba kai dar neįdiegtas gamybos paskaičiavimo modulis. Medžiagos užsakinėjamos pasirenkant jas iš medžiagų katalogo ir įrašant kiekius.

 

Pusfabrikačiai, pvz. supjaustytas klientų užsakymui langų stiklas, užsakymas sudėtingesnis, kadangi kiekvienas pusfabrikatis praktiškai nauja prekė, kuriai reikia nurodyti jos charakteristikas.

Todėl, šiuo atveju, pusfabrikatis pradžioje aprašomas kataloge kaip šablonas nurodant reikalingų užsakymams tiekėjams charakteristikų pavadinimus.

Kada reikalinga suformuoti ir išsiųsti užsakymus pusfabrikačiams registruojamas paklausimas ir iš katalogo pasirenkami pusfabrikačių šablonai (šablonas), į kuriuos įrašomos reikiamos charakteristikos. Iš vieno šablono galima suformuoti kiek norima užsakymų pusfabrikačiams kopijuojant šabloną nauju pavadinimu.

Suvedus reikalingų pusfabrikačių duomenis, jie perduodami į tiekimo užsakymų sąrašą ir toliau su jais dirbama kaip su klientų užsakymais.

 

 

6. Montavimo brigados darbas

 

Jei klientų užsakyme buvo numatytas durų  montavimas pas klientą, tokie užsakymai automatiškai patenka į montuotojų darbo planą. Vadybininkai  ar montuotojų vadovas gali įvesti, kada reikalinga atvykti pas klientą, montuoti langus ir kada turi būti pabaigti darbai. Šie duomenis ir informacija apie jų įvykdymą pasitarnauja langų montavimo darbų kontrolei. Darbų vadovas gali paskirti brigadą, kurį turi atlikti užsakymą ir atspausdinti paskyrą užsakymo vykdymui. Atlikus darbus, darbų vadovas įveda datą ir laiką, kada užsakymas buvo atliktas.

 

Darbų atlikimo kontrolei galima panaudoti aplikacija android telefonui ar planšetei. Darbinkas mato jam paskirtus darbus per aplikaciją. Atvykęs į objektą gali paspaudžia komandą pradėti, o užbaigęs-Pabaiga, bei nufotografuoja atliktą darbą. Progrma paspaičiuoja faktinę darbų trukmę, bei išsaugo nuotrauką prie užsakymo.

 

7.  Programos pagalba įmonės vadovams ir buhalterijai

Programos pagalba vykdant darbuotojams savo tiesiogines funkcijas, programoje automatiškai vykdomos ir apskaitos funkcijos iš kurių suformuojamos vadovams reikalingos ataskaitos:

1)      Pardavimo vadybininkų darbų ir pardavimų ataskaitos

2)      Gamybos ataskaitos

3)      Medžiagų ataskaitos

4)      Medžiagų tiekimo ataskaitos

5)      Matavimo ir montavimo darbų ataskaitos

6)      Apmokėjimo už parduotas prekes ir pirkėjų skolų ataskaitos.

 

Be to, visi finansiniai dokumentai automatiškai perduodami  Buhalterinei finansų apskaitai-arba išorinei, kuri buvo naudojama įmonėje, arba AIVA Buhalterijos moduliui.

 
Funkcijos
Sprendimai Komercijos padaliniui Naujienlaiškių, prekių kainininkų ir aprašymų iš programos prekių katalogo suformavimo ir siuntimo elektroniniu paštu, siuntimo ataskaitų, atrinktų iš DB klientų adresų spausdinimo ant vokų , kainininkų spausdinimo ir eksportavimo į Excel failus modulis
CRM (Klientai) Klientų katalogo vedimo, paklausimų ir konkursų projektams registravimo. kontaktų su klientais valdymo modulis
Gamybai Komplektuojamų gaminių gamybinių operacijų vykdymo planas-ataskaita su gamybinių operacijų paskyrų spausdinimų ir operacijų atlikimo registravimu skenuojant operacijų barkodus.
Komplektuojamų gaminių perduotų vykdymui užsakymų planas su komplektacijos valdymu- trūkstamų dalių perdavimas gamybai ir tiekimui, paskyrų komplektavimui spausdinimas, komplektacijos nurašymas į gaminio savikaina ir gaminių pajamavimas
Užsakymų, gaminių, jų pusgaminių ir detalių suplanuotų per planavimo programą Gamybos užduočių parodymo prisiregistravusiam darbininkui ir operacijų atlikimo registravimo per liečiamą ekraną programos modulis
Gamybos valdymas Gaminių gaminamų iš žaliavų gamybos planas, užsakymo paskyros medžiagų perdavimo į į gamybą suformavimas ir nurašymas, pagamintų gaminių pajamavimas
Brūkšninių kodų paskyroje gamybinių operacijų vykdymui spausdinimas ir įvykdymo pradžios bei pabaigos laiko fiksavimas skenuojant paskyros ir operacijų brūkšninius kodus
Sandėlių apskaita Medžiagų ir gatavos produkcijos apskaitos sistema su Intrastat ir pakuotės apskaita, bei kaupikliu skeneriu panaudojimu
Paslaugų valdymas Serviso užsakymų registracijos, darbų ir periodinių paslaugų vykdymo valdymo, bei neatitikčių registracijos sistema
Personalas ir atlyginimai Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio (priedų) paskaičiavimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema
Buhalterinė apskaita Buhalterinės finansinės apskaitos modulis
Inventoriaus ir turto valdymas Inventoriaus ir turto valdymo sistema
Žinynai ir vartotojai Programos vartotojų administravimo ir žinynų modulis
Durų ir langų Langų ir durų užsakymų kainos paskaičiavimo, pasiūlymų ir sutarčių ruošimo bei pardavimų valdymo sistema
Gamybos katalogo DB AIVA Katalogo gamybai modulis
Svetainių kūrimo paslaugos Svetainė su AIVA 9001 langų ir durų užsakymu- lango išmatavimų įvedimu ir braižymu , kainos paskaičiavimu ir užsakymo išsiuntimu
Ryšiai su kitomis programomis Duomenų importo modulis iš langų projektavimo programos
Vietų licenzijos AIVA 9001 programos naudojimosi licencija papildomai darbo vietai

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt