LT | EN
   

Gamybos resursų planavimo ir vykdymo kontrolės modulis skirtas programos pagalba  paskaičiuoti ir atvaizduoti gamybos planą, įvertinant operacijų vykdymo trukmę, stakles ir kitus įrengimus, kurių pagalba vykdomos šios operacijos.

Gamybos grafikas formuojamas iš klientų užsakymų. Klientų užsakymai įvedami į sistemą per AIVA 9001 komercijos modulį, kurio pagal taip pat ruošiami komerciniai pasiūlymai ir sutartys su klientais.

Gamybos grafikui suformuoti programa naudoja per programos katalogą aprašytas  gaminių gamybines operacijas, kurios gali būti patikslintos gaminių užsakymo metu.

Gamybinės operacijos kataloge susietos su jas atliekančiomis staklėmis, kitais įrengimais  ir darbo vietomis.

Programa, pagal  sutartus su klientais užsakymų įvykdymo terminus, paskaičiuoja ir sudaro gamybos grafiką, kuriame parodo kada pradėti ir pabaigti kiekvieno užsakymo kiekvieną operaciją , kad užsakymus įvykdyti laiku, bei parodo kada turi būti gautos užsakytos trūkstamos medžiagos. Gamybos grafikas parodomas Ganto kalendorinio plano pavidalu.

 

 Be to, atskirame grafike programa parodo staklių ir kitų įrengimų bei darbo vietų apkrovimo grafikus, įvertindama jų darbo laiką ir pamainų skaičių.

Iš šio grafikos suformuojamas ir atspausdinamas  kiekvienam darbo centrui dienos planas.

Žemiau pav. parodyti gamybos planavimo modulio ryšiai su kitais AIVA programos moduliais.

 

 

1. Klientų gaminių užsakymų duomenys naudojami gamybos plano skaičiavimui.

2. Iš gamybos plano nustatomos datos medžiagų tiekimui kada turi būti atvežtos reikalingos medžiagos

3. Užsakytų medžiagų gavimas atvaizduojamas grafike.

4. Suplanuotų gaminių ir pusgaminių gamybos terminai perduodami į gamybinius užsakymus.

5. Atlikus gamybines operacijas jos atvaizduojamos Ganto grafike

 

 

AIVA Gamybos planavimo modulis padeda:

 

·        geriau panaudoti gamybos resursus,

·         iš anksto pamatyti, kurie klientų užsakymai gali vėluoti ir imtis priemonių kad jie būtų atlikti laiku,

·        paskaičiuoti kada gali būti atliktas naujas kliento  užsakymas,

·        operatyviai kontroliuoti užsakymų gamybos vykdymo procesus.

·        Plane galima sumodeliuoti kaip bus vykdomi užsakymai pakeitus staklių darbo laiką

 

AIVA Gamybos planavimo modulio privalumai:

 

planavimo sistemos duomenys gaunami tiesiogiai iš CRM sistemos, todėl nereikia įvedinėti duomenų rankiniu būdu

• gamybos planas pavaizduotas Ganto grafike, todėl lengvai suprantamas

• Gamybos planas įvykdymo duomenys automatiškai ateina iš gamybinių operacijų atlikimo, todėl nereikia jų įvedinėti ranka

Užsakymų (projekto) gamybos vykdymo planas

Darbo centrų dienos planas

Staklių apkrovimo kalendorinis planas

Medžiagų tiekimo planas

 

 

Programa suplanuoja visų perduotų į gamybą užsakymų vykdymo eigos planą ir parodo kada jis bus įvykdytas, bei ataskaita kaip planas buvo vykdomas.

 

 

Programa suplanuoja kiekvienam darbo centrui jam priskirtų operacijų užsakymų vykdymo dienos planą su nurodytas pradžios laikais ir trukmėmis per kiek laiko atlikti užsakymus. 

 

 

 

Programa suplanuoja ir parodo iki kurios dienos bus užimtas kiekvienas darbo centras su galimybe pakeisti jo resursus ir pašalinti "butelio kakliukus".

 

 

 

Programa suplanuoja kada užsakyti medžiagas reikalingas gamybos plano įvykdymui.

 

 
© 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt