LT | EN
   
 
Komplektuojamų gaminių perduotų vykdymui užsakymų planas su komplektacijos valdymu- trūkstamų dalių perdavimas gamybai ir tiekimui, paskyrų komplektavimui spausdinimas, komplektacijos nurašymas į gaminio savikaina ir gaminių pajamavimas Klauskite
 
    

Paskirtis

Programos AIVA 9001 komplektavimo gamybos modulis skirtas klientų komplektuojamų gaminių užsakymų gamyboje vykdymui.

Programos pagalba galima valdyti tiek standartinių- serijinių gaminių gamybą, tiek komplektuojamų pagal kliento užsakymus.

Pirmuoju atveju gaminiai sukomplektuojami kataloge, o parduodant tik pasirenkamas gaminys iš katalogo, antruoju atveju gaminio komponenčių pasirinkimas vykdomas programos komercinėje dalyje  priimant kliento užsakymą.

Suformuotas kliento užsakymas komplektuojamajam gaminiui perduodamas į Užsakymų gamybai komplektavimo sąrašą. Pasirinkus užsakymą programa automatiškai parenka gaminio komplektuojančias detales iš sandėlio ir jas nurašo gaminiui bei atspausdina paskyrą komplektuojančių detalių paėmimui iš sandėlio.

Komplektuojančios detalės, savo ruožtu, gali būti:

 1) arba komplektuojami gaminiai (toliau "Mazgai") , pav. spynos šarvuotoms durims,baldų stalčiai ir pan. 

2) arba detalės gaminamos iš medžiagų, pav. šarvuotų durų skydai.

 3) arba perkamos prekės, pav. baldų furnitūra, kompiuterio detalės ir pan.

Jei komplektuojamo gaminio dalys yra irgi komplektai, programos komplektavimo modulyje  yra funkcija mazgų komplektavimui.

Jei gaminio ar jo mazgų detalės yra gaminiai gaminami iš medžiagų, jų gamybos valdymas vykdomas iš  gaminio medžiagų valdymo modulio.

Funkcionavimas

Gamybos vadovas pasirenka vieną iš pardavimo vadybininkų užsakymų gamybai. Programa automatiškai parodo ar visos reikalingos detalės ir medžiagos komplektavimui yra užsakymui įvykdyti.

Jei komplektuojančių dalių neužtenka, gamybos vadovas iš programos gali perduoti užsakymus:

  • perkamų detalių ir medžiagų pirkimui;
  • gaminamų iš medžiagų detalių gamybai
  • pusgaminių-surenkamų iš detalių- mazgų, surinkimui

Programa, įvertindama užsakymui įvykdyti reikalingų detalių kiekius ir sandėlyje esančių detalių kiekius, automatiškai suformuoja užsakymus tik trūkstamoms detalėms ir perduoda juos į atitinkamus sąrašus- tiekimo, gamybos ir komplektavimo, iš kur vyksta jų tolimesnis valdymas.

Jei visos detalės gaminio komplektavimui yra sandėlyje, gamybos vadovas atspausdina  paskyrą gamybai ir perduoda vykdyti. Su atspausdinta paskyra pasirenkamos iš sandėlio detalės komplektavimui. Atspausdinus paskyrą komplektavimui,  programa automatiškai nurašo komplektuojančias dalis iš sandėlio užsakymui vykdyti.

Darbininkai, surinkę pusgaminį, perduoda jį  pajamavimui. Tam kad pusgaminį užpajamuoti, tereikia tik pasirinkti iš programos reikiamą užsakymą. Pusgaminių pajamavimas vykdomas labai paprastai- tereikia tik patvirtinti kad  užsakymas įvykdytas. Iš šių duomenų programa automatiškai suformuoja ataskaitas apie gamybos užsakymų įvykdymą ir sandėlio likučius.

Užpajamuotas gaminys atsiduria sandėlio apskaitoje, jam gali būti išrašyta PVM sąskaita faktūra ar važtaraštis.

Nauda

1.      Užsakymų perdavimas į gamybą, gaminių iškomplektavimas į sudėtines dalis, trūkstamų dalių užsakymų suformavimas, komplektuojančių dalių nurašymas, sukomplektuotų gaminių pajamavimas vykdomas automatiškai programos pagalba, todėl nereikalingi apskaitos darduotojai, padidėja darbo našumas, mažesnės išlaidos darbo užmokesčiui;

2.      Kadangi visos valdymo operacijos vykdomos automatiškai, be naujų duomenų įvedimo, todėl užsakymai vykdomi greičiau ir be klaidų kurios atsiranda perrašant informaciją rankiniu būdu;

3.       Palengvėja užsakomų pagal klientų pageidavimus gaminių gamyba kadangi programa automatiškai parenka ir apskaito visas reikalingas komplektuojančias dalis užsakymo vykdymui.

Programa leidžia užsakymus gamybai iš pardavimų skyrių perduoti Internetu, todėl tai gali būti patogu įmonėms, kur gamybos padaliniai nutolę nuo komercijos skyrių.

 
Atgal
 
© 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt