LT | EN
   
 
AIVA 9001MAXI- gamybos valdymo, tiekimo valdymo, darbo su klientais ir apskaitos programa. Licencija iki 20 darbo vietų Klauskite
 
    

AIVA programos pilnoje versijoje įeina visi moduliai reikalingi gamybinės įmonės procesų automatizavimui, tame tarpe buhalterinės apskaitos, turto ir altlyginimų skaičiavimo. Jei įmonėje bus paliekama esama buhalterinės apskaitos programa, šie moduliai keičiami į AIVA programos sujungimo su buhalterine programa modulį.

                                                      Darbo su programa aprašymas

 

Darbas su programa priklauso nuo pasirinktų modulių. Žemiau aprašytas pagrindinis procesas- nuo užsakymo gavimo iki jo įvykdymo, kuriam reikia Katalogo, CRM, Komercijos, Tiekimo, Sandėlio ir Žinynų modulių.

 

Be to, aprašytam žemiau sistemos funkcionavimui reikalinga programos diegimo metu sukurti gaminių modelių katalogą, o vėliau, atsiradus naujiems modeliams- jį papildyti.

 

 

1. Darbas komercijos padaliniuose

 

Kliento paklausimas registruojamas pasirenkant arba įvedant naują klientą. Registruojant  programa suteikia paklausimo numerį, galima išsaugoti kliento pageidavimus.

 

Užregistravus paklausimą, vadybininkas pasirenka iš katalogo gaminio  modelį  ir suveda kliento pageidaujamus išmatavimus, pasirenaka medžiagą, gamybines operacijas ir kitas charakteristikas

Programa,  priklausomai nuo įvestų charakteristikų, paskaičiuoja pagaminimo savikainą, ir kainą.

 

 

Užsakymo gamybos savikainos paskaičiavimui, programa paskaičiuoja ne tik reikalingus medžiagų kiekius ir kainas, bet ir gamybos operacijų trukmes ir savikainą, kuri priklauso nuo darbininkų apmokėjimo tarifų už kiekvieną operaciją.

 

Programa gali  suplanuoti Užsakymo atlikimo terminus, įvertindama naujo užsakymo pagaminimo laiką, bei įvertindama jau esamus gamyboje užsakymus ir jų būklę.

 

Prieš spausdinant ar siunčiant komercinį pasiūlymą,  programa galutinai  suformuoja komercinį pasiūlymą, kuriame yra įmonės ir užsakovo rekvizitai, laiško tekstas, gaminių paveikslėliai ir prie jų  lentelės su kliento pageidaujamomis charakteristikomis bei užsakymo sąmata.

 

Komercinis pasiūlymas gali būti atspausdintas arba tiesiai iš programos  išsiųstas elektroniniu paštu ar faksu.

 

Visi komerciniai pasiūlymai, kaip ir sąskaitos išankstiniam apmokėjimui ir kiti dokumentai, kuriuos formuoja programa, įsirašo į duomenų bazę ir vėliau gali būti peržiūrimi, modifikuojami bei paverčiami į kitą dokumentą.

 

 

2. Gamybos padalinio darbas

 

Iš klientų užsakymų programa suformuoja užsakymų gamybai sąrašą-planą su nurodytais atlikimo terminais. Be to, jei naudojamas gamybos planavimo modulis, programa suplanuoja kiekvienam darbo centrui darbo planą, bei visų užsakymų vykdymo planą-Ganto grafiką.

 

per programą vykdomas automatinis  medžiagų  perdavimas į gamybą, nurašymas į pagaminto gaminio į savikainą, bei jų pajamavimas.

 

Tam tikslui  programa suformuoja paskyras  medžiagų paėmimui iš  sandėlio į gamybą. Jei medžiagų gamybos metu pritrūksta dėl broko, galima per programą atspausdinti papildomą paskyrą trūkstamam medžiagų kiekiui.

 

Darbininkams užsakymo darbų atlikimui iš programos spausdinama paskyra, kurioje nurodoma, kokias ir per kiek operacijas reikia atlikti bei kokia brigada ar darbininkas turi vykdyti užsakymą. Paskyroje prie operacijų atspausdinami barkodai, kuriuos skenuojant darbininkai patys užregistruoja kada pradėjo ir kada pabaigė užsakymo jiems priskirtas operacijas. Kaip variantas, operacijų registravimas gali vykti per liečiamą ekraną.

 

 Pagaminus gaminius, programa automatiškai nurašo medžiagas gaminių savikainai ir užpajamuoja gaminius.  

Pagaminus užsakymą programa parodo, kiek medžiagų faktiškai sunaudota. Jei medžiagų buvo paimta per daug (pavyzdžiui dėl konstrukcijos), galima jas grąžinti į sandėlį. Grąžinant galima įvesti grąžinamų medžiagų išmatavimus.

 

4. Tiekimo padalinio darbas

 

Medžiagos paskaičiuojamos gali būti dviem būdais- 1) pagal iš anksto nustatytas minimalias ir maksimalias sandėlio normas, bei 2) paskaičiavus medžiagų trūkumą klientų užsakymų įvykdymui.

 

Pirmu atveju, pasiruošus iš anksto normas, programai davus komanda, programa suskaičiuoja kiek trūksta medžiagų ir suformuoja užsakymus tiekėjams.

 

Antru atveju, pasirenkami klientų užsakymai, kuriems programa patikrina ar užtenka medžiagų.

Jei medžiagų sandėlyje neužtenka, tiekimo vadybininkas, pasirinkęs kliento užsakymą iš užsakymų tiekimui sąrašo, performina užsakymą medžiagoms.

 

Vadybininkas gali per programą atlikti ir kainų apklausą- pradžioje išsiųsti kelis paklausimus tiekėjams, o gavęs jų pasiūlymus, kuriuos tiekėjai įveda tiesiogiai į  duomenų bazę, pasirinkti geriausią ir patvirtinti siųstą paklausimą.

 

Atvežus užsakytas medžiagas, pagal padarytą užsakymą tiekėjams pajamuojamos medžiagos.

 

4. Sandėlio darbas

 

Sandėlis, iš klientų užsakymų sąrašo pasirinkęs užsakymą, duoda komandą išduoti medžiagas į gamybą.

Programa suformuoja ir atspausdina vidinio perdavimo važtaraštį ir perrašo medžiagas iš sandėlio į užsakymą.

 

 Sandėlininkas priimdamas likučius juos faktiškai  su perduotu kiekių iš programos ir duoda komandą Grąžinti  į sandėlį.

Programa tada sumažina duomenų bazėje perduotą kiekį į gamybą ir sandėlyje suformuoja naujus įrašus su grąžintų medžiagų kiekiu. 

 

Užpajamuotiems gaminiams pasirinkus kliento užsakymą programa automatiškai suformuoja važtaraščius išvežimui ir PVM sąskaitas- faktūras.  

 

 5.  Programos pagalba įmonės vadovams ir buhalterijai

 

Programos pagalba vykdant darbuotojams savo tiesiogines funkcijas, programoje automatiškai vykdomos ir apskaitos funkcijos iš kurių suformuojamos vadovams reikalingos ataskaitos:

1)      Pardavimo vadybininkų darbų ir pardavimų ataskaitos

2)      Gamybos ataskaitos

3)      Medžiagų ataskaitos

4)      Medžiagų tiekimo ataskaitos

5)      Apmokėjimo už parduotas prekes ir pirkėjų skolų ataskaitos.

 

Be to, visi finansiniai dokumentai automatiškai perduodami  Buhalterinei finansų apskaitai-arba išorinei, kuri buvo naudojama įmonėje, arba AIVA Buhalterijos moduliui.

 

Programos diegimas

 

 Techninės bazės paruošimas

AIVA 9001 programa realizuota pagal „klientas-serveris“ technologija, todėl jos įdiegimui reikalingas serveris.

Serveris gali dirbti tiek LINUX tiek Windows operacinėje sistemoje. Duomenų bazei valdyti panaudota atviro kodo MySQL duomenų valdymo sistema, todėl serveryje turi būti MySQL duomenų bazių valdymo sistemos programinė įranga, failų laikymui-FTP programinė įranga, o klientų  darbui per interneto svetainę ir el. Laiškų siuntimui- PHP programinė įranga

 

Darbo vietose instaliuojama programos klientinė dalis. Su serveriu ji gali dirbti tiek per lokalų tinklą tiek internetu. Jokios papildomos tam įrangos nereikia.

Iš sistemos duomenų bazės formuojama taip pat  ir interneto svetainė su įmonės paslaugų katalogu.

 

Žinynų paruošimas (Atlieka pati įmonė)

Kad sistema galėtų dirbti įmonė pati trui įvesti į duomenų bazę darbuotojų žinyną, bei sudaryti medžiagų, gamybinių operacijų, darbo centrų ir gaminių modelių katalogą.

Medžiagų ir gaminių likučius galima importuoti iš Excel failų.

Taip pat reikalinga įvesti sandėlių pavadinimus, įmonės padalinių pavadinimus ir darbuotojus. Įvestiems darbuotojams reikia priskirti tesies darbui su programa. Įmonei ir jos padaliniams reikia įvesti informacija –adresus, banko sąskaitas.

Buhalterinei apskaitai, galima pasitikslinti sąskaitų planą, jei tas reikalinga ir įvesti sąskaitų apyvartos likučius už praeitą periodą

 

Darbuotojų apmokymas

Kartu su programa pateikiame darbo instrukcijas. Už papildomą mokestį  pravedame darbuotojų apmokymus.  

 

 

 
Funkcijos
Katalogo modulis Katalogo įvedimo ir redagavimo modulis
Katalogo redagavimo ir žiūrėjimo teisių nustatymo ir redagavimo modulis
Prekių ir medžiagų kainininkų bei jų sandėlio likučių importo iš EXEL failų modulis
Gaminio technologinė kortelė su pelningumo skaičiavimu
Gaminio žaliavų technologinė kortelė
CRM (Klientai) Klientų katalogas
Paklausimų registracija iš klientų katalogo
Komercijos modulis Komercinių pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų išankstiniam mokėjimui ruošimas užsakomiems gaminiams
Paklausimų registras kartu su planuojamais veiksmais
Paklausimų registras-ataskaita su atliktų dokumentų, pasiūlymų, sąskaitų, užsakymų tiekimui ir kt įvykdymo datų rodymu, užsakymų apmokėjimo rodymų su galimybe tęsti veiksmus su paklausimu
Pardavimų apmokėtų grynais per kasą sąrašas
Planuojamų pajamų planas pagal komercinius pasiūlymus/ užsakymus
Užsakymų iš Interneto parduotuvės registras su peržiūros, parvirtinimo siuntimo ir perdavimo gamybai funkcijomis
Užsakymų ir jų turinio registras su redagavimo funkcijomis
Pardavimo prekių kiekių ataskaita pagal klientus ir jų padalinius
Pardavimų apimties pagal prekes, prekių grupes ir apmokėjimus ataskaita
Pardavimų apimties ir kiekių ataskaita pagal mėnesius
Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal klientus
Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal prekių grupes ir prekes
Pardavimų ataskaita pagal įmonės padalinius
Pardavimų veiklos statistinė ataskaita pagal darbuotojus
Tarpininkų veiklos ataskaita
Kliento kortelė su užsakymų ataskaita ir Paklausimų registracija ir redagavimas
Rinkodara ir Pardavimas Gamybinės įmonės e-komercijos sistemos sprendimas
E-marketingas Naujienlaiškių, prekių kainininkų ir aprašymų iš programos prekių katalogo suformavimo ir siuntimo elektroniniu paštu, siuntimo ataskaitų, atrinktų iš DB klientų adresų spausdinimo ant vokų , kainininkų spausdinimo ir eksportavimo į Excel failus modulis
Sandėlių valdymas Pajamavimas Iš katalogo
Pajamavimas iš klientų ir padalinių užsakymų
Pajamavimas iš užsakymų tiekėjams ir subrangovams
PVM sąskaitos faktūros/važtaračio formavimas pagal kliento užsakymus (projektus)
PVM sąskaitos-faktūros formavimas pagal prekių išvežimo važtaraščius
Prekių ir medžiagų vidinio perkėlimo tarp sandėlių bei nurašymo modulis
Prekių grąžinimų valdymas-iš klientų ir tiekėjams
Sandėlio išlaidavimo, pajamavimo likučių ir bendra ataskaitos
Tiekimo valdymas Užsakymų išsiųstų tiekėjams redagavimas
Tiekėjų ir subrangovų katalogas
Medžiagų gamybiniams užsakymams paskaičiavimas iš klientų gamybinių užsakymų ir užsakymų tiekėjams suformavimas bei išsiuntimas
Prekių ir medžiagų užsakymas naudojantis katalogu
Užsakymų tiekėjams paskaičiavimas ir formavimas pagal sandėlio prekių min ir max normas
Gamybos valdymas Vidinio užsakymo gamybai suformavimas iš paskaičiuotų pagal min. -max. normas trūkstamiems gaminiams
Vidinio užsakymo gamybai suformavimas importuojant suprojektuotų gamybai detalių specifikacijų Excel failą
Vidinių gamybinių užsakymų suformavimas rankiniu būdu pasirenkant gaminius iš katalogo
Užsakymų gamybai plano-sąrašo suformavimo, medžiagų užsakymų vykdymui paskaičiavimo, patikrinimo sandėliuose, užsakymų filtravimo ir peržiūros bei perdavimo vykdymui modulis
Komplektuojamų gaminių gamybinių operacijų vykdymo planas-ataskaita su gamybinių operacijų paskyrų spausdinimų ir operacijų atlikimo registravimu skenuojant operacijų barkodus, operacijų apskaita, med-iagų nurašymas ir gaminių pajamavimas bei broko reg
Komplektuojamų gaminių perduotų vykdymui užsakymų planas su komplektacijos valdymu- trūkstamų dalių perdavimas gamybai ir tiekimui, paskyrų komplektavimui spausdinimas, komplektacijos nurašymas į gaminio savikaina ir gaminių pajamavimas
Gaminių iš žaliavų gamybinių operacijų vykdymo planas-ataskaita su gamybinių operacijų paskyrų spausdinimų ir operacijų atlikimo registravimu skenuojant operacijų barkodus, operacijų apskaita, med-iagų nurašymas ir gaminių pajamavimas bei broko reg
Perduotų gamybai gaminių gaminamų iš žaliavų gamybos planas, užsakymo paskyros medžiagų perdavimo į į gamybą suformavimas ir nurašymas, pagamintų gaminių pajamavimas
Užsakymų gamybos plano paskaičiavimo, atvaizdavimo Ganto grafiku modulis.
Komplektuojamų neriboto lygių skaičiaus pusgaminių gamybinių operacijų vykdymo planas-ataskaita su gamybinių operacijų paskyrų spausdinimų ir operacijų atlikimo registravimu skenuojant operacijų barkodus, operacijų apskaita, med-iagų nurašymas ir gamini
Komplektuojamų neriboto lygių skaičiaus pusgaminių perduotų vykdymui užsakymų planas su komplektacijos valdymu- trūkstamų dalių perdavimas gamybai ir tiekimui, paskyrų komplektavimui spausdinimas, komplektacijos nurašymas į gaminio savikaina ir gaminių p
Gamybos staklių ir darbo vietų planuojamo apkrovimo kalendorinis grafikas
Staklių apkrovimo statistinės ataskaitos suformavimas pagal mėnesius ir eksportas į Excel failą ataskaitos diagramos suformavimui
Darbininkų apkrovimo dienomis grafiko ataskaita
Gamybos operacijų kainų ataskaita
Užsakymų atlikimo gamyboje vėlavimų ataskaita
Gamybos pelningumo ataskaita komplektuojamiems gaminiams su išskaidymu pagal sudėtines dalis
Pagamintų produktų ataskaita
Panaudotų (nurašytų) gaminiui ir jo detalėms medžiagų savikainų ir kiekių ataskaita
Liečiamo ekrano modulis užsakymų gamybai rankiniam planavimui, užsakymų pasirinkimo vykdymui ir įvykdymo registracijai automatiškai pajamuojant pagamintus gaminius, nurašant jiems medžiagas ir atspausdinant lipduką su brūkšniais kodais gaminių pakuotei
Įrankių apskaita RFID technologija Įrankių išdavimo-grąžinimo apskaitos sistema panaudojant RFID žymes
Paslaugų valdymas Neatitikčių valdymas
Darbų vykdymo valdymas.
Įrengimų aptarnavimo plano sudarymas ir vykdymo valdymas
Periodinio įrengimų (automašinų) plano suformavimas remontams bei aptarnavimui ir perdavimas vykdymui
Remonto registracija ir perdavimas vykdyti
Staklių ir įrengimų gedimų registracija atliekama darbininko, kuris dirba prie staklių per web formą panaudojant išmanųjį telefoną, planšetę ar kompiuterį
Atlyginimai ir personalas Atlyginimų bei jų mokesčių skaičiavimo ir apskaitos sistema
Darbo laiko tabelio suformavimas pagal darbutojų atėjimo-išėjimo iš darbo užregistruotus laikus, gautus iš praėjimo kontrolės sistemos
Pamainų planavimas ir darbo tabelių suformavimas gamybai dirbančiai pamainomis
Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio (priedų) paskaičiavimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema
Buhalterinė apskaita Buhalterinės finansinės apskaitos modulis
Inventoriaus ir turto valdymas Inventoriaus ir turto valdymo sistema
Žinynai ir vartotojai AIVA Vartotojų administravimo ir žinynų modulis
Programos administravimas Programos adaptavimo ir administravimo modulis
Dokumentų valdymas Dokumentų registracijos, paieškos, vykdymo paskyrimo sistema
Finansai Darbo su skolininkais, kasų ir išlaidų apskaitos sistema

Atgal
 
© 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt