LT | EN
   
 
Prekių tiekimo procesų automatizavimo ir valdymo sistema Klauskite
 
    

Automatizuojamas prekių tiekimo valdymo procesas AIVA programoje susideda iš kelių etapų:

1)      Prekių poreikio pirkimui nustatymas

2)      Prekių užsakymų tiekėjams suformavimas ir išsiuntimas elektroniniu paštu, išsaugant užsakymus registre

3)      Prekių užsakymų tiekėjams peržiūra ir redagavimas, jei toks užsakymo redagavimo poreikis atsiranda

4)      Užsakytų prekių gavimo patvirtinimas

5)      Prekių tiekimo ataskaitos

 

Kaip papildoma funkcija gali būti Tiekėjų kainų apklausa Internetu, kur tiekėjai gavę paklausimą patys įveda kainas Internetu į AIVA duomenų bazę.

 

Žemiau parodyta prekių tiekimo procesų automatizavimo funkcinė schema

1.      Prekių poreikio nustatymas

Prekių poreikis pirkimui gali būti nustatytas 3 būdais:

a)      Iš klientų užsakymų

b)      Pagal sandėlių iš anksto nustatytas minimalus ir maksimalias normas

c)      Empiriniu būdu, pasirenkant iš prekių katalogo


Taip pat yra realizuotas ir kompleksinis prekių poreikio paskaičiavimo režimas pagal  pirmus du metodus..

 

Prekių poreikio paskaičiavimas iš klientų užsakymų.

 

Programoje galima naudoti pilnai automatinį arba pusiau automatinį trūkstamų prekių paskaičiavimą pagal klientų užsakymus.

Automatiniame režime programa paskaičiuoja visiems neįvykdytiems užsakymams kiek kokių prekių trūksta jiems įvykdyti.

Pusiau automatiniame režime pirma vadybininkas pasirenka iš po eilės tam tikrus užsakymus, kuriems programa parodo kokių prekių trūksta.

 

Prekių paskaičiavimas pagal minimum ir maksimum sandėlio normas

 

Pradžioje tam tikroms prekėms suvedamos sandėlio normos.

Davus komanda paskaičiuoti trūkstamas iki maksimum normos atsargas, programa visoms arba pasirinktoms prekių grupėms suranda tas prekes, kurių likę sandėliuose mažiau kaip minimum norma, paskaičiuoja kiek trūksta iki maksimalios normos ir suformuoja užsakymus tiekėjams.

  

 Prekių  užsakymas naudojantis prekių katalogu

 

Programoje realizuotas taip pat ir rankinis prekių užsakymo iš tiekėjų metodas, kai vadybininkas pats pasiskaičiuoja kokių prekių ar medžiagų jam  ir kiek reikia. Šiuo atvejų užsakymai tiekėjams formuojami pasirenkant prekes iš katalogo

 

Pasirenkant prekes iš katalogo, programa parodo esama sandėlyje prekių kiekį (jei AIVA 9001 programos pagalba vedama prekių apskaita). Kad suformuoti užsakymą tiekėjams tereikia tik įrašyti reikiamus prekių kiekius.

 

Programa pasirinktoms prekėms parodo iš kokių tiekėjų jos gali būti užsakytos, bei esamą prekių kiekį sandėlyje ir , jei prieš tai buvo padarytas užsakymas, koks kiekis ateina.

Kad apiforminti prekių užsakymą, reikalinga tik įrašyti norimą prekių kiekį pasirinktam tiekėjui.

 

2.      Tiekėjų pasirinkimas užsakymo galutiniam suformavimui ir išsiuntimui elektroniniu paštu

 

Kiekviena prekė ar paslauga gali turėti kelis tiekėjus (subrangovus). Vienas iš jų bus prioritetinis tai prekei.

Galima nustatyti prioritetinius tiekėjus skirtingus kiekvienam įmonės padaliniui, kuris užsakinėja prekes Kiekvienam padaliniui prioritetinis tiekėjas nustatomas pagal sekančius kriterijus: turi būti priskirtas prekei ir būti aukščiausio prioriteto, turi būti priskirtas tiekėjas padaliniui, priskirto aukščiausio prioriteto prekei turi būti aukščiausio ir padaliniui, t.y. jei prie prekės priskirti du aukščiausio prioriteto tiekėjai, tai užsakant prekes padaliniui, programa turi paimti tą tiekėją, kurio prioritetas prie padalinio aukštesnis

 

Todėl prieš išsiunčiant programos paskaičiuotą užsakymą tiekėjams reikalinga kiekvienai prekei pasirinkti tiekėjus, kuriuos programa parodo prie kiekvienos prekės.

 

Pasirinkti tiekėjus galima arba automatiškai,-tada programa pati pasirenka prioritetinius tiekėjus arba tiekėjus, kurių kainos mažiausios, arba rankiniu būdų, įrašant užsakomus kiekius prie tų tiekėjų, kuris pasirenkami.

 

Programa leidžia operatyviai papildyti kiekvienos prekės tiekėjų sąrašą ir pakeisti prekę analogiška iš prekių katalogo.

 

Įvedus norimus kiekius, programa paskaičiuoja kiekvienos užsakytos prekės bendrą savikainą ir viso užsakymo visų prekių visiems Tiekėjams savikainą. Programa leidžia įvesti turimą pinigų kiekį ir kontroliuoti kad užsakymo tiekėjams savikaina neviršytų turimų lėšų.

Programa suskaičiuoja, kiek viso, kokių prekių ir už kokią sumą užsakyta kiekvienam tiekėjui ir suformuoja tiek užsakymų tiekėjams, tiek kiek užsakant buvo pasirinkta tiekėjų.

  

 

3.      Prekių užsakymų tiekėjams peržiūra ir redagavimas

 

Jei tiekėjas neturi visų užsakytų medžiagų, galima užsakymų registre suradus užsakymą tiekėjui jį paredaguoti.

 

4.      Prekių gavimo registravimas

 

  Gavus užsakytas prekes, pasirenkamas iš registro užsakymas tiekėjui, patikrinama ar sąskaita gautoms prekėms atitinka užsakymą. Pajamavimo užbaigimui tereikia tik įrašyti gauto dokumento datą ir Nr., bei jei reikia, pakoreguoti gautis kiekius ir kainas jei nesutampa su užsakytais. Galima užregistruoti prekių gavimą ir negavus PVM sąskaitos faktūros-pagal prekių važtaraštį. Vėliau gavus sąskaita galima pakoreguoti pajamavimo dokumentą

 

5.      Prekių tiekimo ataskaitos

Programa suformuoja prekių gavimo ataskaitas:

1)      Klientų Užsakymų tiekimui vykdymo būsenos ataskaita, kurioje parodo kokie kiekiai reikalingi užsakymų įvykdymui, kokie kiekiai užsakyti tiekėjams, kokie gauti

2)      Prekių, tiekėjų ir jų kainų sąrašas , kurioje parodo kokie tiekėjais kokias prekes gali patiekti ir kokios jų kainos

3)      Tiekėjams užsakytų prekių suvestinė, kurioje parodoma kokios prekės ir kokiomis kainomis buvo užsakytos pas tiekėjus

4)      Periodiškai tam tikromis savaitės dienomis pristatomų prekių suvestinė, kurioje parodyta kuriomis dienomis kokios prekės turi būti pristatytos, paskutinio užsakymo data ir suma

5)      Prekių tiekėjų ir jų padalinių duomenų sąrašo ataskaita, kurioje parodyti tiekėjų įmonių ir jų padalinių pavadinimai, telefonai, el. paštai, bei savaitės  dienos, kada tiekėjai turi pristatyti prekes (tais atvejais, kai tiekėjai pristato prekes pastoviai tam tikromis savaitės dienomis).

 

 

Nauda.

 

Šis sprendimas  labai žymiai sutaupo vadybininkų laiką  skaičiavimams ir laiškų formavimui bei siuntimui, žymiai pagreitina klientų užsakymų vykdymą, bei panaikina klaidų tikimybę perrašant prekių pavadinimus, kodus ir kiekius iš klientų užsakymų į užsakymus tiekėjams.

 

Pajamavimo metodas pagal siųstus tiekėjams užsakymus sutaupo daug darbuotojų laiko duomenų įvedimui, žymiai sumažėja klaidų tikimybė įvedant duomenis, nes jų įvedama minimaliai, geriau kontroliuojami tiekėjai – matome,  ar jie atsiuntė tai, kas užsakyta.

 
Funkcijos
Tiekimo valdymas Užsakymų išsiųstų tiekėjams redagavimas
Tiekėjų ir subrangovų katalogas
Užsakymo tiekėjui (subrangovui) įvykdymo registracija pajamuojant iš jam siųsto užsakymo
Įmonės padalinių darbuotojų paraiškų suformavimas pirkimams
Klientų užsakymų ir įmonės padalinių užsakymų performavimas į kainų apklausos paklausimus bei į užsakymus tiekėjams ir subrangovams
Prekių ir medžiagų užsakymas naudojantis katalogu
Užsakymų tiekėjams paskaičiavimas ir formavimas pagal sandėlio prekių min ir max normas

Atgal
 
© 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt