LT | EN
   

AIVA STATYBA programa automatizuoja visus pagrindinius statybų valdymo procesus, bei sujungia tarpusavyje, šiuo metu atskirus, sąmatų skaičiavimo , projekto planavimo, bei buhalterinės apskaitos procesus.

 

AIVA statyba programa gauna duomenis iš Sąmatų skaičiavimo programos. Pajamavimo ir išlaidavimo faktūros perduodamos į buhalterinės apskaitos programa (gali būti naudojamas ir AIVA buhalterijos modulis)

5 priežastys kodėl Jums verta įdiegti  AIVA STATYBA programą:

1)      Sutaupysite apjungę į vieną sistemą sąmatų, statybos valdymo ir apskaitos programas

2)      Sutaupysite projekto sąmatos duomenis tiesiogiai panaudoję planavimui ir  tiekimui

3)      Efektyviau suplanuosite projekto grafiką ir kontroliuosite vykdymą

4)      Sutaupysite automatizavę medžiagų kainų apklausą ir tiekimo valdymą

5)      Sutaupysite atlyginimus personalui,  automatizavę  medžiagų ir projektų apskaitą

 

 AIVA STATYBA sistemą sudaro  dvi posistemės - viena web dalis veikia per naršyklę, kita instaliuojama į darbo vietas.

 Programos WEB dalyje realizuoti šie uždaviniai:        

           Tiekėjų ir subrangovų kainų apklausa

           Kainų apklausa gali būti vykdoma konkurso ruošimo metu arba (ir)  pasirašius sutartį su Užsakovu.

Iš importuotos projekto sąmatos arba iš katalogo suformuojama paraiška kainų apklausai.

Tiekėjai (subrangovai) patys įveda kainas Internetu.

Programa palygina kainas ir įspėja kad kaina ne geriausia. Tai padeda nupirkti prekes ir darbus pigiau.

 

          Medžiagų ir mechanizmų tiekimo valdymas

 

          Programa iš projekto plano duomenų suformuoja  paraiškas medžiagų ir mechanizmų  tiekimui į objektą. Darbų vadovui tereikia tik patikslinti paraišką.

Paraiškas tvirtina tikimo vadovas ir perduoda jas a) pirkimui, b) perkėlimui iš centrinio sandėlio c) Kainų apklausai.

Atvykus medžiagos (mechanizmams) į objektą, projekto vadovas sutikrina su paraiška ir patvirtina gavimą

 

 

Žemiau aprašytos programos desktop dalies pagrindinės posistemės. 

 

Darbas su klientais (CRM)

Sukuriama potencialių užsakovų DB. Vykdomas el. marketingas siekiant surasti klientą.

Registruojamos visos klientų užklausos ir konkursai. Planuojami kontaktai su klientais. Ruošiamos arba importuojamos sąmatos. Formuojamos ir registruojamos sutartys. Komercijos ataskaitos.

 

Projekto planavimas ir kontrolė

Iš projekto sąmatos formuojamas projekto planas-Ganto grafikas. Grafike paskaičiuojamos išlaidos, pajamos, darbininkai. Iš sankaupinės sąmatos grafike atspindimas projekto vykdymas. Įvairios darbo su grafikų galimybės: darbų apjungimo, padalinimo, skyrių formavimo, filtravimo, spausdinimo ir kt.

 

Medžiagų ir mechanizmų kainų apklausa, užsakymas ir apskaita

Medžiagų kainų apklausa iš projekto sąmatos. Medžiagų paraiškos iš projekto grafiko. Užsakymai tiekėjams. Medžiagų perkėlimas tarp sandėlių. Medžiagų automatinis surinkimas nurašymui projektams. Dokumentų perdavimas buhalterinei apskaitai. Sandėlių ataskaitos.  RFID skenavimo panaudojimas inventoriaus išdavimui/ grąžinimui

 

Darbų valdymas . Dokumentų valdymas. Apskaita

Darbų įvykdymo registracija panauodojant skenerius.Sankaupinė ataskaita. Darbo tabelis pagal projektus. Atlyginimų nuo atliktų darbų apskaita.

Dokumentų valdymas

Buhalterinė apskaita.

Atlyginimų skaičiavimas

Turto valdymas

Daugiau skaitykite ...

 
© 1995 - 2017 Aiva sistema
webleader.lt