LT | EN
   
 
AIVA 9001 CRM -kompleksinė darbo su klientais programa didmeninei prekybai Klauskite
 
    

Kompleksinė AIVA CRM yra verslo valdymo sistemos AIVA 9001 dalis, skirta įmonės komercinio darbo automatizavimui, apskaitai ir darbo su klientais efektyvumo didinimui, panaudojant naujus darbo metodus- Elektroninę komercija, Elektroninį marketingą ir Kontaktų su klientais valdymą, bei darbuotojų skatinimą priklausomai nuo darbo rezultatų.

Kompleksinė AIVA CRM jungia šiuos programos modulius:

Be to, iš CRM prekių katalogo galime realizuoti e-komercijos sistemą interneto svetainėje, iš kurios klientų užsakymai ir paklausimai pateks į CRM programos užsakymų sąrašą.

 

Tokio kompleksinio sprendimo privalumai tai:

1)     Mažesnės laiko sąnaudos klientų aptarnavimui , todėl tie patys darbuotojai atliks daugiau darbų

2)     Sukursite vieningą potencialių ir esamų klientų duomenų bazę

3)     Įdiegsite naujus darbo metodus-CRM, E-komerciją, E-marketingą, kurie padės daugiau parduoti

4)     Per trumpesnį laiką aptarnausite klientus

5)     Įdiegsite apmokėjimo pagal asmeninio pardavimo rezultatus sistemą
Funkcijos
CRM (Klientai) Atliktų kontaktų ataskaita už periodą
Darbo su klientais ataskaita už pasirinktą periodą
Klientų katalogas
Komercijos modulis Komercinių pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų ruošimas prekėms
Paklausimų registras kartu su planuojamais veiksmais
Paklausimų registras-ataskaita su atliktų dokumentų, pasiūlymų, sąskaitų, užsakymų tiekimui ir kt įvykdymo datų rodymu, užsakymų apmokėjimo rodymų su galimybe tęsti veiksmus su paklausimu
Planuojamų pajamų planas pagal komercinius pasiūlymus/ užsakymus
Užsakymų iš Interneto parduotuvės registras su peržiūros, parvirtinimo siuntimo ir perdavimo gamybai funkcijomis
Automatinis kainų lygio kiekvienai prekių grupei parinkimas užsakymo metu
Pirkėjų kainų tipų nustatymas pagal pardavimo apyvartų vidurkį
Pardavimų apimties ir kiekių ataskaita pagal mėnesius
Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal klientus
Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal prekių grupes ir prekes
Pardavimų veiklos statistinė ataskaita pagal darbuotojus
Paklausimų registracija ir redagavimas iš kliento kortelės formos
E-marketingas Naujienlaiškių, prekių kainininkų ir aprašymų iš programos prekių katalogo suformavimo ir siuntimo elektroniniu paštu, siuntimo ataskaitų, atrinktų iš DB klientų adresų spausdinimo ant vokų , kainininkų spausdinimo ir eksportavimo į Excel failus modulis
E-komercija Tipinė Interneto svetainė su E-parduotuve prekių mažmeninei ir didmeninei prekybai
Tiekimo valdymas Tiekėjų ir subrangovų katalogas
Klientų užsakymų ir įmonės padalinių užsakymų performavimas į kainų apklausos paklausimus bei į užsakymus tiekėjams ir subrangovams
Prekių ir medžiagų užsakymas naudojantis katalogu
Atlyginimai ir personalas Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio (priedų) paskaičiavimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema
Žinynai ir vartotojai AIVA Vartotojų administravimo ir žinynų modulis
Finansai Darbo su skolininkais, kasų ir išlaidų apskaitos sistema

Atgal
 
© 1995 - 2017 Aiva sistema
webleader.lt