LT | EN
   

Daugelyje gamybinių įmonių rinkodarai naudojamos įvairios tarpusavyje nesusijusios  priemonės. Darbo su klientais planavimui naudojama arba speciali CRM programa arba Outlook ar Google kalendoriai.  

Gaminiai  reklamuojami su interneto svetainėje, kuri naudoja savo duomenų bazę- svetainės turinio valdymo sistemą. Naujienlaiškiai siunčiami arba naudojantis paprasta el. pašto programa arba atskira, tam tikslui skirta, programa. Naudojimas kelių nesusijusių duomenų bazių apsunkina rinkodarininkų darbą ir mažina rinkodaros efektyvumą.

AIVA programos pagalba sukuriama vieninga visai rinkodarai produkcijos ir klientų  duomenų bazė iš kurios išsiunčiami potencialiems klientams naujienlaiškiai bei vykdomas aktyvus darbas su klientais. 

Naujienlaiškį apie pav. naują gaminį gavęs klientas tiesiogiai iš naujienlaiškio patekęs į Interneto svetainę gali ten paskaityti apie  gaminio aprašymą ir užregistruoti arba paklausimą gaminiui arba užsakymą gamybai. Klientų paklausimus gali užregistruoti ir vadybininkai, apskambindami klientus, kuriems buvo išsiųstas naujienlaiškis arba jei klientai patys į jį atsiliepė.

Užregistruoti paklausimai patenka tiesiai į vadybininkų darbo planą, kurį jie mato CRM sistemoje.

Įmonės gaminančios standartinę produkciją gali siųsti naujienlaiškius su gaminių aprašymais, paimtais iš duomenų bazės. Tuo tarpu įmonės gaminančios nestandartinę produkciją gali siųsti savo atliekamų paslaugų pasiūlymus, bei pasiūlymus susikonfigūruoti gaminį pagal savo pageidavimus. Šiuo atveju prie bendro gaminio aprašymo programa parodys pasirenkamas ar įvedamas gaminio individualias charakteristikas, kurių reikšmes gali įvesti pats klientas iš gauto naujienlaiškio.

 

Pagal užduotus kriterijus programa atrenka iš viso potencialių klientų katalogo tuos klientus, kuriems gali būti įdomus siūlomi gaminiai ir paslaugos ir išsiunčia kiekvienam klientui individualų laišką.

 

Programa suformuoja išsiųstų naujienlaiškių ataskaitą, kurią pasirinkus, parodo kokiems klientams buvo išsiųstas naujienlaiškis su šių klientų telefonais. Pagal šį sąrašą galima paskambinti klientams kuriems buvo siųstas naujienlaiškis, pažymėti tai sąraše, o jei klientas susidomėjo pasiūlymu registruoti jo paklausimą.

 

Užregistruotam paklausimui planuojami nuosekliai tolimesni veiksmai-viena veiksmą su planavus ir ji atlikus planuojamas sekantis veiksmas ir t.t. Veiksmai gali būti tolimesni skambučiai klientui, susitikimai, komercinio pasiūlymo paruošimas. Skambučiai gali būti daromi tiesiogiai iš CRM programos darant sujungimą su klientu per IP stotele (tam t.b. padaryta integracija).

 

Nauda

Klientų paieškos proceso automatizavimas AIVA 9001 pagalba padės su mažiausiomis sąnaudomis surasti naujus klientus ir padidinti užsakymų skaičių.

Be to, Elektroninio marketingo pagalba galėsite operatyviai informuoti savo esamus  klientus bei partnerius apie naujus gaminius, gaminių pardavimo akcijas, išsiųsti savo gaminių kainininkus. Tai padės geriau ir su mažesnėmis sąnaudomis aptarnauti klientus, gauti daugiau užsakymų.

 

Klientų paklausimai iš Interneto svetainės nepasimes, nes jie automatiškai užregistruojami programos paklausimų registre ir jiems automatiškai  suplanuojama vadybininkui užduotis susisiekti su klientu.

 

Iš pirminių ir tolimesnių darbo su paklausimų suplanuotų užduočių, programa suformuoja vadybininkams darbo su klientas planus, todėl padidėja tikimybė gauti kliento užsakymą

  

Palyginus su rankiniu metodu, kai laiškai formuojami ir siunčiami elektroninio pašto programa, AIVA 9001 panaudojimas keliasdešimt kartų sumažina vadybininkų darbo laiko sąnaudas.  AVA 9001 e-marketingo programos privalumas palyginus su kitomis naujienlaiškių siuntimo programomis yra tai, kad jai nereikia kurti specialios klientų ir gaminių aprašymų duomenų bazės (DB), nes ji naudoja tą pačią DB kaip ir interneto svetainė, bei kitos AIVA programos posistemės.

 

 

 
© 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt