LT | EN
   
 
Atsarginių dalių ir medžiagų apskaitos sistema Klauskite
 
    

Programos AIVA 9001 sandėlio apskaitos modulis  vykdo medžiagų ir atsarginių detalių gavimo, išdavimo, grąžinimo valdymo ir apskaitos funkcijas.

Kad sandėlių apskaitos darbas būtų efektingesnis, prekių išdavimo ir gavimo valdymo funkcijoms  panaudojami serviso užsakymų, bei tiekimo užsakymų duomenys.

 

Gavimas

 Gavus užsakytas per tiekimo modulį medžiagas ir atsargines detales, pasirenkamas užsakymas tiekimui ir, panaudojant  užsakymo duomenis, įvedant tik gavimo dokumento Nr. ir datą, užpajamuojamos gautos prekės.

Toks metodas žymiai sumažina darbo sąnaudas pajamuojant, padeda išvengti duomenų įvedimo klaidų, operatyviai kontroliuojama ar tiekėjas pateikė tikrai tas prekes, kurios buvo užsakytos.

 

Išimtinais atvejais, kai medžiagos ar atsarginės dalys nuperkamos be išankstinio užsakymo, pav. parduotuvėje, tada pajamavimas vykdomas pasirenkant gautų prekių pavadinimus iš programos katalogo arba įvedant į jį. Yra galimybė pajamuojant iš komplektuoti gautą prekę į sudedamąsias dalis ir jas užpajamuoti.

 

Visais atvejais, pajamuojant gautas atsargines dalis, galima atsispausdinti lipduką su brūkšniniu kodu. Brūkšninis kodas gali būti įvestas ranka, arba sugeneruotas pačios sistemos. Toliau lipdukas gali būti panaudojamas detalės patogesniam suradimui ar identifikavimui ją skenuojant.

 

Išdavimas

Atsarginės dalys išduodamos pasirinkus anksčiau serviso tarnybos suformuota užsakymą remontui. Programa automatiškai susiranda užsakytas medžiagas ar atsargines dalis, ir suformuoja paskyrą-važtaraštį jų pasiėmimui iš sandėlio. Sutikrinimui ar paimta iš sandėlio tikrai ta detalė, gali būti skenuojamas detalės lipdukas su brūkšniniu kodu. Jei pasirinkta ne tą detalė, kuri buvo užsakyta remontui, programa neįtraukia jos į dokumentą.

 Galimas arba iš karto nurašymas pasiimtų detalių užsakymui, arba vidinis perdavimas į padalinio, kuris vykdo servisą, sandėlį. Antru atveju, nurašymas gali būti atliktas automatiškai, patvirtinus remonto užbaigimą.

 

Prekių grąžinimas tiekėjui.

Jei gautos iš tiekėjo medžiagos ar atsarginės dalys, pav. nekokybiškos, programoje numatyta jų grąžinimo funkcija pasirinkus gavimo dokumentą.

 

Atsarginių dalių grąžinimas iš serviso sandėlio į pagrindinį sandėlį.

Tam tikros, pav., dažnai naudojamos, medžiagos gali būti perkeltos iš centrinio sandėlio į serviso sandėlį be išankstinio užsakymo,- vidinio perkėlimo funkcijos pagalba. Šia funkcija  pasinaudoti grąžinant nereikalingas detales ar medžiagas iš serviso sandėlio į centrinį sandėlį.

 

Programa suformuoja reikalingas analizei ir inventorizacijai sandėlių (visų ar pasirinktų) ataskaitas:

·          Bendrą sandėlio judėjimo ataskaitą

·          Pajamavimo ataskaitą

·          Išlaidavimo ataskaitą

·          Materialinių vertybių likučių ataskaitą.

 
Funkcijos
Sandėlių valdymas Pajamavimas Iš katalogo
Pajamavimas iš klientų ir padalinių užsakymų
Pajamavimas iš užsakymų tiekėjams ir subrangovams
Medžiagų grąžinimo valdymas iš gamybos
Sandėlio išlaidavimo, pajamavimo likučių ir bendra ataskaitos
Inventorizacijos naudojant kaupiklį aplikacija

Atgal
 
© 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt