LT | EN
   

Daugelis gamybos įmonių užsakymų registracijai, kainos paskaičiavimui, pasiūlymų ruošimui naudoja Excel programa. Toks būdas reikalauja nemažai vadybininkų darbo laiko paruošti pasiūlymus ir pardavimo sutartis. Galimos duomenų įvedimo  klaidos, informacijos dubliavimas ir  praradimai, jei vadybininkas išeina iš darbo.

Vadybininkų darbo apskaita, ataskaitų sudarymas  reikalauja papildomo darbo laiko. Papildomas laikas reikalingas užsakymų perdavimui į gamybą. Sunku įdiegti vadybininkams apmokėjimo nuo pardavimų pelno sistemą, kadangi tai reikalauja nemažai rankinio darbo. 

 AIVA programos Komercijos modulis automatizuoja nestandartinių ir standartinių  gaminių užsakymų registracijos, kainos paskaičiavimo, pasiūlymų ruošimo ir užsakymų perdavimo procesą.

To rezultate  žymiai sumažinamos vadybininkų darbo sąnaudas, pagreitėja užsakymų perdavimas gamybai, sumažėja klaidų tikimybė.

Dar daugiau naudos gaunama jei komercijos modulis naudojamas kartu su visa AIVA programa, nes tada vadybininkas realiame laike mato  sandėliuose gaminių likučius, bei savo užsakymų vykdymo eigą, o vadybininkų paruošti užsakymai gamybai iš karto patenka  į Užsakymų gamybai planą.

 

AIVA programos Komercijos modulyje (žr. http://aiva.lt/Pardavimui/lt )  realizuoti du variantai, leidžiantis nustatyti gamybos įvykdymo terminą užsakymo iš kliento priėmimo metu:

1.      Pagal darbo centrų apkrovimą

2.      Pagal gamybos linijų apkrovimą savaitėmis

Abu šie būdai gali būti naudojami be gamybos valdymo modulio, kadangi informacija planavimui imama iš Katalogo ir iš Užsakymo.

Tiksliau nustatyti, kada užsakymas gali būti įvykdytas, galima naudojant gamybos procesų planavimo modulį, kuriame tiksliai suplanuojami gamybos terminai (žr. http://aiva.lt/Gamybos-planavimo/lt )

Užsakymų įvykdymo planavimas pagal darbo centrų planuojamą apkrovimo Ganto grafiką

Programa iš užsakymo duomenų pagal operacijų trukmes ir įvertindama aprašytų kataloge darbo centrų darbo laiką ir kiekį paskaičiuoja ir suformuoja Darbo centrų apkrovimo kalendorinį grafiką.

Pagal labiausiai apkrauto darbo centro datą iki kurios jis turi darbo, nustatomas terminas, kada gali būti pagamintas naujas užsakymas.

Kartu grafikas parodo ir gamybos siaurają vietą – „butelio kakliuką“.

Užsakymų Gamybos terminų automatinis planavimas savaitėmis įvertinant gamybos linijų pajėgumus

Šis metodas tinka daugiau standartinei ar pusoiau standartinei Gamybai, kuri organizuota keliais gamybos srautais „linijomis“. Jam nereikia žinoti gamybos operacijų trukmių- pakanka žinoti vidutinę  trukmę, kiek užima pagaminti gaminį jam priskirtoje linijoje.

Tvirtinant naują kliento užsakymą, programa automatiškai patikrina,kurioje savaitėje užtenka linijų pajėgumo ir tą savaitę suplanuoja užsakymo atlikimo terminą.

Pardavėjas gali ir pats pasirinkti savaitę, kuria pageidauja klientas, jei tą savaitė dar neužimta.

Vertikalioje ašyje rodomas gamybos pajėgumas sąlyginiais vienetais, horizontalioje ašyje -savaitės.

Grafike rodoma:

·        maksimalūs abiejų pogrupių pajėgumai

·        priimtų užsakymų apkrovimas pagal kiekvieną pogrupį

·        skirtumai tarp maksimalaus pogrupių pajėgumų ir priimtų užsakymų apkrovimo.

 
© 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt